SRP om "The Phantom of the Opera" i Musik B og Engelsk A

  • STX 3.g
  • SRP (Musik B, Engelsk A)
  • 10
  • 22
  • 7956
  • PDF

SRP om "The Phantom of the Opera" i Musik B og Engelsk A

SRP om Musicalen "The Phantom of the Opera", skrevet i fagene Musik B og Engelsk A - i opgaven undersøger jeg den gotiske genre, og giver musikanalyse af "Music of the Night", og "Phantom of the Opera", samt kobler musicalen med den gotiske genre. Herudover giver jeg en karakteristik af historien og den gotiske roman.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1
Den gotiske roman 2
The Phantom of the Opera 3
Historien 3
Musikken 5
Komponist 5
Musicalen og filmen 5
Musisk analyse af nummeret ”Phantom of the Opera” 6
Musikanalyse af nummeret “Music of the Night” 10
Musiske virkemidler 13
Den gotiske tematik i musicalen 15
Konklusion 18
Litteraturliste 20
Bilag 1: Noder: ”The Phantom of the Opera” 22
Bilag 2: Noder: ”The Music of the Night” 29
Bilag 3: Tekst: ”The Phantom of the Opera” 35
Bilag 4: Tekst: ”The Music of the Night” 36
Bilag 5: Tekst: ”That's all I Ask of You” 37
Bilag 6: Musik (CD)

Uddrag

"Indledning:

I slutningen af 1700-tallet og indtil omkring 1900-tallet herskede romantikken, som var en reaktion på den tids regerende rationalisme. Forfattere såvel som billedkunstnere søgte nu deres inspiration i naturen, det guddommelige og mennesket selv. Romantikken indeholder mange facetter såsom nyplatonisme, universalromantik og guldaldertanken.

En populær litterær genre, der fik stor medvind under romantikken, var den gotiske roman. Dens startskud var Walpoles historie ”The Castle of Otranto”, som anses for at være moderen til alle de mange gotiske romaner der er blevet skrevet i årenes løb – eksempler på kendte gotiske romaner kunne være Ann Radcliffs ”The Mysteries of Udolpho”, Matthew Lewis ”The Monk” og Gaston Leroux ”The Phantom of the Opera”.

Den sidstnævnte roman, om fantomet i det gamle operahus i Paris, blev virkelig populær. Historien er blevet filmatiseret flere gange og skrevet om til musicals. Broadway-musicalen og dens filmatiserede udgave, med musik af Andrew Lloyd Webber blev meget populære.

Det har været den længst kørende musical på Broadway. I filmen ses Gerald Butler (kendt fra film såsom ”Dracula 2001” og ”Tomb Raider”) og Emmy Rossum (”The day after tomorrow” og ”Only Love”) som begge er velkendte skuespillere.

Filmen opnår som sagt stor succes, med store skuespillere og med dens mange fantastiske sange og scener.

Derfor kan det tænkes at den oprindelige histories gotiske temaer er gået tabt, så filmen såvel som musicalen kunne appellere til et bredere publikum og derved blive en forøget succes.

De næste afsnit vil derfor undersøge om hvorvidt filmen afspejler den oprindelige histories gotik eller om den har påtaget sig mere af andre genre.

I det følgende vil det blive undersøgt hvad der helt præcist kendetegner den gotiske roman og romanens karakteristiske elementer findes i såvel musicalen som i bogen, med specielt fokus på historiens ene hovedperson, fantomet.

Herefter vil opgaven analysere to af musicalens sange, hvor der findes musiske virkemidler. Derefter findes der frem til om hvorledes musicalen afspejler den gotiske genre."... Køb adgang for at læse mere

SRP om "The Phantom of the Opera" i Musik B og Engelsk A

[1]
Bedømmelser
  • 23-11-2012
    Har du ikke en kommentar på opgaven som du vil dele? :-) Altså lærens kommentar, eller grunden til at du ikke fik 12, eller hvad man kunne gøre bedre osv. :)