SRP om Sophie Germains Sætning i Historie og Matematik

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Matematik A)
 • 12
 • 21
 • 6275
 • PDF

SRP om Sophie Germains Sætning i Historie og Matematik

SRP i Historie A og Matematik A om Sophie Germains sætning, hvor jeg gennemgår Sophie Germains liv og kvinders stilling i det matematiske miljø, og herefter gennemgår jeg Fermats Lille Sætning med dertilhørende bevis.

Slutteligt overvejer jeg og perspektiverer Sophie Germains indflydelse i form af hendes arbejde til nutiden.

Lærers kommentar

Den matematiske del af opgaven er nok det bedste. Fik at vide at historiedelen lå til 10-12, redegørelse var muligvis en halv side for lang men analysen af tekststykkerne var rigtig gode.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Forord side 2
2. Indledning side 2
3. Kvindens stilling i det matematiske miljø side 3
4. Fermats Lille Sætning side 6
- 4.1 Lemma 1 side 6
- 4.2 Sætning side 6
- 4.3 Bevis for Fermats Lille Sætning side 6
5. Sophie Germains Sætning side 7
- 5.1 Lemma 2 side 7
- 5.2 Lemma 3/Euklids Lemma side 7
- 5.3 Lemma 4/Euklids Generealiserede Lemma side 7
- 5.4 Sætning side 7
- 5.5 Bevis for Sophie Germains Sætning side 7
6. Sophie Germains arbejde i relation til Fermats Store Sætning side 12
7. Opfattelsen af Sophie Germains arbejde side 13
8. Perspektivering af Sophie Germains arbejde til nutiden side 16
9. Konklusion side 17
Litteraturliste side 19

Uddrag

"2. Indledning:

Emnet for denne opgave er kvinder i matematikken, hvor fokus er lagt på gennembrudskvinden Sophie Germain, der på dette tidspunkt bl.a. arbejdede med den matematiske uløste gåde Fermats Store Sætning. Først i opgaven er der givet en redegørelse for kvindens stilling i det matematiske miljø i Sophie Germains samtid.

Der er dog pga. begrænset materiale om det matematiske miljø også givet en redegørelse for kvindens stilling i samfundet generelt.

På baggrund heraf er der sandsynliggjort en forestilling om det matematiske miljø ud fra datidens tendenser i samfundet. Det har dog vist sig, at der er en forklaring på det manglende materiale om kvinderne under den franske revolution, da historikerne har været mere interesseret i at fokusere på kvinder som bl.a. Olympe de Gouges . Det er først omkring år 1970, at der er kommet fokus på kvindernes situation under revolutionen.

Der ønskes en redegørelse for kvindernes stilling i det matematiske miljø for at skabe et overblik over hvilke vilkår Sophie Germain havde for at begå sig som matematiker i det mandsdominerede matematiske miljø. Herefter er der givet en redegørelse for Fermats Lille Sætning og bevis for denne, der leder videre til en redegørelse af Sophie Germans Sætning og bevis for denne.

Ydermere vurderes Sophie Germains arbejde i relation til Fermats Store Sætning, og ud fra relevante kilder fra Sophie Germains matematiske kolleger bedømmes disse kilder, og der gives en diskussion af opfattelsen af hendes arbejde blandt hendes matematiske kolleger i samtiden.

Kilderne giver indblik i, hvordan matematikere i samtiden opfattede Sophie Germain som person og hendes arbejde. De udvalgte kilder beskæftiger sig med store matematikere som Augustin Cauchy, Carl Friedrich Gauss og Jean Baptiste Joseph Delambre.

Dernæst gives en perspektivering af Sophie Germains arbejdes betydning for nutiden, for at kunne drage paralleller til nutiden og derved få indblik i Sophie Germains arbejdes betydning i dag.

Der konkluderes dels på sammenhængen mellem samfundstendenserne om kvinders stilling i det matematiske miljø og dels på opfattelsen af hendes arbejde blandt kollegerne.

Afslutningsvis konkluderes der også på Sophie Germains arbejdes betydning i relation til Fermats Store Sætning og nutiden."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Sophie Germains Sætning i Historie og Matematik

[2]
Bedømmelser
 • 23-02-2014
  Rigtig god opgave! Matematikken er dog meget avanceret, og man har en fornemmelse af, at meget af det bare er skrevet af ved en oversættelse. Indeholder rigtig god kildekritik af Sophie Germains breve. Perfekt til inspiration.
 • 06-04-2015
  god opgave, hvor der virker til at være sat fokus på den røde tråd