SRP: Socialdemokraternes ændring fra Moderne til Senmoderne

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 32
 • 8984
 • PDF

SRP: Socialdemokraternes ændring fra Moderne til Senmoderne

Socialdemokraternes politiske succes var gennem store perioder af det moderne samfund utrolig høj. Partiet har dog, efter overgangen til det senmoderne samfund, oplevet større udfordringer og dårligere valgresultater.

Dette projekt går således i dybden med, hvordan overgangen til det senmoderne samfund samt aspekter af senmoderniteten har påvirket Socialdemokraternes udvikling. Det forsøges med udgangspunkt i Giddens' analyser af det senmoderne samfund, forklaret, hvorfor Socialdemokraterne har lidt tilbagegang i de senere år.

Ligeledes inddrages statistisk materiale til understøttelse af de udførte analyser. Opgaven ender på baggrund af de udførte analyser ud i en teoretisk funderet diskussion omhandlende Socialdemokraternes fremtidsudsiger - om Socialdemokraterne kan vende tilbagegang til fremgang og i givet fald hvordan. Diskussionen tager udgangspunkt i Anthony Giddens' teoretisk-ideologiske koncept "Den tredje vej".

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i vores kompendium om emnet.

Lærers kommentar

"Et 13-tal efter den gamle skala."

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Socialdemokraternes udvikling fra masseparti til catch-all parti 2
Socialdemokraterne i det moderne industrisamfund 2
Socialdemokraterne i det senmoderne samfund 5
De samfundsmæssige årsager til Socialdemokraternes ændrede profil 8
De refleksive vælgere i det senmoderne samfund 8
Individualismen i det senmoderne samfund 9
Globaliseringen 11
Venstre og højre 12
Værdipolitikken 14
Socialdemokratismens fremtid 15
Positive og negative elementer ved den tredje vej 19
Konklusion 21
Litteratur 22
Bilag 1 25
Bilag 2 26
Bilag 3 27
Bilag 4 28
Bilag 5 29
Bilag 6 30
Bilag 7 31
Bilag 8 32

Uddrag

Socialdemokraterne blev stiftet i forbindelse med industrialiseringen af Danmark. Partiets politiske succes i det moderne samfund, kan således sættes i direkte relation med den voksende arbejderklasses ønske om politisk modstand til samfundets overklasse.

Som følge af arbejderklassens voldsomme stigning udviklede Socialdemokraterne sig således til et politisk masseparti, hvis politiske program i høj grad blev dannet i henhold til varetagelsen af denne samfundsklasses interesser. Succesen var stor og den politiske dagsorden gennem det moderne samfund blev i høj grad sat af Socialdemokraterne. Arbejderklassens vækst varede dog ikke evigt, hvorfor Socialdemokraterne langsomt begyndte at udvikle sig til et catch-all parti.

I forbindelse med 2011-valget opnåede partiet dog et historisk dårligt valgresultat med kun 24,8 % af stemmerne. Ses dette resultat i forhold til tidligere tiders styrke med valgresultater på den gode side af 40 % af stemmerne, finder jeg det interessant at undersøge, hvordan overgangen til det senmoderne samfund og aspekter af senmoderniteten har påvirket Socialdemokraternes udvikling.

Opgaven munder således ud i en diskussion omhandlende Socialdemokraternes muligheder for at øge vælgertilslutningen for fremtiden. Denne diskussion tager udgangspunkt i Anthony Giddens' ideologisk-teoretiske koncept ”Den tredje vej”... Køb adgang for at læse mere

SRP: Socialdemokraternes ændring fra Moderne til Senmoderne

[3]
Bedømmelser
 • 02-06-2013
  Givet af HFe-elev på 1. år
  Rigtig god opgave, mange ting og en god hjælp
 • 03-06-2013
  Det var en rigtig stor hjælp for mig
 • 29-11-2014
  Givet af HTX-elev på 3. år
  ja den var udemærket..