SOP om Samfundsøkonomiske Modeller i IØ og Matematik

SOP om Samfundsøkonomiske Modeller i IØ og Matematik

SOP om samfundsøkonomiske modeller (bl.a. ADAM og SMEC), skrevet i International Økonomi A og Matematik A, hvor jeg i opgaven kigger på anvendelser af modeller i den økonomiske verden og matematikken som ligger til grund for modellerne. Herudover diskuterer jeg denne brug af modeller og relaterer denne til den førte økonomiske politik.

Opgaveformulering

Du bedes redegøre for det overordnede formål med anvendelsen af økonomiske modeller og desuden beskrive den generelle opbygning af økonomiske modeller som de anvendes indenfor det samfundsøkonomiske område. Du skal give eksempler på deres anvendelse i den økonomiske ”verden”.

Ud fra en matematisk synsvinkel skal du redegøre for udvalgte ligninger fra SMEC-modellen. I den forbindelse forventes mindst et matematisk bevis gennemgået med udførlige forklaringer. Desuden forventes du med udgangspunkt i førnævnte ligninger at foretage relevante simuleringer.

Diskuter og vurder herefter brugen af økonomiske modeller i relation til den økonomiske politik. Her bedes du ligeledes inddrage f. eks præsentationer, beregninger, simuleringer, etc.

Lærers kommentar

"Utrolig god opgave, med gode overvejelser og fantastisk konklusion. Censor og jeg var meget imponeret over opgavens struktur og hvordan eleven formåede at formidle et meget svært emne, så vi begge forstod hinandens fagområder".

Studienets kommentar

Flot opgave i økonomidelen. Desværre er der en del sproglige fejl, og fordi opgaven prøver at rumme så meget, bliver det lidt for overfladisk. Matematikdelen er meget tynd, og noget er decideret forkert, fx definitionen af eksponentialfunktionen.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

ABSTRACT 2
INDHOLDSFORTEGNELSE 3
1 INDLEDNING 5
1.1 – METODE 6
2 HVAD ER EN MODEL/PROGNOSE 7
2.1 – REDEGØRELSE FOR FORMÅLET MED ANVENDELSEN AF SAMFUNDSØKONOMISKE MODELLER 7
2.1.1 – Modeller bruges ikke kun i samfundsøkonomiske sammenhænge 7
2.2.1 – Hvordan udarbejdes en prognose 8
3 DREAM, SMEC & ADAM 9
3.1 – SAMFUNDSØKONOMISKE MODELLERS OPBYGNING 9
3.1.1 – Endogene og eksogene variabler 10
3.1.2 – En model bliver aldrig færdig 10
3.1.2.1 – Multiplikatorer 10
3.2 – DREAM – DEN GENNERELLE LIGEVÆGTSMODEL 11
3.3 – SMEC – VISMÆNDENES MODEL 11
3.4 – ADAM – EN MODEL AF DANSK ØKONOMI 12
4 HVORDAN BRUGES MODELLERNE POLITISK 12
4.1 – FINANSPOLITIK 12
4.1.1 – Lempelig finanspolitik 12
4.1.2 – Stram finanspolitik 13
5 PHK – KONTANTPRISRELATIONERNE I SMEC 14
5.1 – HVAD FORTÆLLER RELATIONERNE OS? 15
5.1.1 – Phk 15
5.1.2 – Den approksimerede procentvise ændring i phk (Boligprisinflationen) 15
5.1.3 – Forholdet mellem nettoinvesteringer og boligbeholdningen året før 16
5.1.4 – Boligbeholdningen 16
5.1.5 – Nettoinvesteringer (Nye boliginvesteringer) 16
5.2 – REDEGØRELSE FOR EXP(X) OG BEVIS FOR LN(A/B) = LN(A)-LN(B) 16
5.2.1 – Exp(x) = Den Naturlige eksponentialfunktion. 16
5.2.2 – Bevis for ln(a/b) = ln(a)-ln(b) 17
5.3 – KØRSLER MED SMEC-LIGHT 18
5.3.1 – Hvordan virker Excel-gruppen 18
5.3.2 – Phk ved en rentestigning på 0,03 %-point 18
5.3.3 – Boligmodellen og virkeligheden 19
6 ØKONOMISKE MODELLER OG ØKONOMISK POLITIK 21
6.1 – POLITIKERNE ER GLADE FOR ØKONOMISKE MODELLER 21
6.2 – BLIVER VI FØRT BAG LYSET AF ØKONOMISKE MODELLER ? 22
6.3 – ER MODELLERNE IDEOLOGISK BESTEMT? 24
KONKLUSION: 25
KILDEHENVISNINGER 27
BILAG 28
BILAG 1 – SKITSE FOR UDARBEJDELSE AF EN PROGNOSE 28
BILAG 2 – OVERSIGT OVER BESTEMMELSEN AF DE VIGTIGSTE PRISER I SMEC 29
BILAG 3 – DE CENTRALE SAMMENHÆNGE I SMEC 30
BILAG 4 – FINANSPOLITISKE KONSEKVENSER 31
Bilag 4.1 – Lempelig finanspolitik – indkomstskatten nedsættes med 5% 31
Bilag 4.2 – indkomstskatten nedsættes med 5% 32
Bilag 4.3 – Stram finanspolitik – Momsen hæves med 5% 35
Bilag 4.4 – Momsen hæves med 5 % 36
Bilag 4.5 – De centrale sammenhænge i ”Vismandsspillets” ADAM-model 39
BILAG 5 – KONTANTPRISRELATIONERNE I SMEC 40
5.1 – Kontantpris på boliger 40
5.2 – Forholdet mellem nettoinvesteringer og boligudbuddet (året før) 40
5.3 – Boligbeholdningen 40
5.4 – Grundprisen, for opførelsen af et nyt hus 40
5.5 – Kontantprisrelationen i den nye model 41
5.5.1 – Kontantpris på boliger 41
5.5.2 – Forholdet mellem nettoinvesteringer i boliger og boligudbuddet året før 41
5.5.3 – Definitionsligningen for boligudbud 41
5.5.4 – Nettoinvesteringerne i boliger 41
BILAG 6 – DE GRAFISKE SAMMENHÆNGE I PHK 42
6.1 – De grafiske sammenhænge mellem variablerne i phk 42
6.2 - Sammenhængen mellem de endogene- og eksogene variabler i phk. 43
6.3 – Sammenligning mellem forskellige phk ændringer. 44
BILAG 7 – INTERVIEW MED CHEFØKONOM MADS LUNDBY HANSEN FRA CEPOS. 45

Uddrag

"1. Indledning:
”Statistik er som en bikini, den viser noget interessant, men skjuler noget væsentligt”
Gør dette sig også gældende med samfundsøkonomiske modeller. Det der er med statistik er, at der relativt nemt kan manipuleres med resultaterne og forudsætningerne.

Det der er interessant, i modelsammenhæng er, at alle kender Newtons anden lov om tyngdeacceleration, og vi kan udføre en række eksperimenter, som kan underbygge denne teori.

Vi kunne som eksempel tage en bowlingkugle med op i Empire State bygningen, og smide den ud fra øverste etage, her vil vi med 100%'s sandsynlighed kunne beregne os frem til 1) hvor hurtigt falder kuglen, og 2) hvor hurtigt den accelererer.

Når vi skal lave en sådan beregning, er der to variabler/faktorer, nemlig hvordan er kuglen udformet, og vindforholdene. Denne model blev opstillet for over 300 år siden, og vi kan stadig den dag i dag gøre brug af modellen.

Sådan er det ikke med de samfundsøkonomiske modeller, vi har modeller i Danmark, som hele tiden er under udvikling, dels pga. at samfundet historisk set ændrer sig over tid, og fordi de forskellige faktorer, som gjorde sig gældende på et givet tidspunkt nu er enten mindre væsentlige eller ikke gør sig gældende mere.

Man siger, at noget af det sværeste at spå om er fremtiden, men især fremtiden, hvor man forsøger at kortlægge den menneskelige adfærd ud fra en økonomisk betragtning.

Vi skal i dette projekt se nærmere på hvad samfundsøkonomiske modeller egentlig er, og hvordan de er bygget op. I den forbindelse vil vi komme ind på begreber som: prognoser, endogene og eksogene variabler og multiplikatoreffekt.

Vi skal se nærmere på de tre største økonomiske modeller i Danmark og deres opbygning. Hertil vil vi også prøve at se hvordan modellerne bruges politisk og hvilke konsekvenser forskellige finanspolitiske indgreb kan få på den fremtidige økonomiske udvikling.

Vi vil også komme ind på hvordan forskellige relationer i SMEC-modellen er bygget op, og til det formål har jeg selv lavet min egen model, som viser udviklingen i kontantprisen på enfamiliehuse. Herunder vil vi komme til at arbejde med de forskellige elementer som indgår i kontantprisrelationen.

Vi skal se hvordan den naturlige eksponentialfunktion ex påvirker kontantprisen. Der vil også blive udledt et matematisk bevis, som har relevans for forståelsen af modelegenskaberne.
Vi vil også komme til at beskæftige os med modellernes brug i de forskellige politiske partier og institutionelle virksomheder så som Liberal Alliance og CEPOS.

Til sidst vil vi konkludere på de forskellige afsnit og danne os et indtryk af hvordan modellerne skal bruges."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Samfundsøkonomiske Modeller i IØ og Matematik

[1]
Bedømmelser
  • 30-04-2014
    Fik god inspiration af at læse denne