SRP: Reaktionskinetik og Differentialligninger i Kemi og Matematik

 • STX 3.g
 • SRP (Kemi A, Matematik A)
 • 10
 • 26
 • 5484
 • PDF

SRP: Reaktionskinetik og Differentialligninger i Kemi og Matematik

Studieretningsprojekt (SRP) i Kemi A og Matematik A, der omhandler reaktionshastigheder og differentialligninge - i opgaven gennemgår jeg separation af variable til løsning af differentialligninger, og undersøger forskellige hastighedsudtryk og reaktionsordner for kemiske reaktioner, hvorefter jeg kigger på en række eksperimentelle undersøgelser, og hvilken betydning kemiske reaktioners hastighed har.

Du kan læse mere om reaktionshastighed i vores kompendium om emnet.

Studienets kommentar

Flot rapport, men der er lidt skønhedsfejl i selve rapporten. Der mangler generelt meta-afsnit, som giver læseren overblik over rapporten. Kemiforsøgene virker lidt sjusket udført. Vi anbefaler at man indsætter forsøgene som var det alm. rapporter, med formål, fremgangsmåde osv. og husker at kommentere på FEJLKILDER og måleusikkerheder i forsøgene.

Samlet vurdering 10 (pil op).
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Differentialligninger: 2
Hvordan man løser differentialligninger ved separation af de variable 3
løsning af y'=k 5
løsning af y'= ky 6
Reaktionskinetik 6
Definition af reaktionshastighed 6
Reaktionsordener og hastighedsudtryk 7
Nulte orden 7
Første orden 8
2. orden 9
Opsummering på hastighedsudtryk 13
Reaktionsmekanisme 13
Faktorer, der kan påvirke reaktionshastigheden 14
Koncentrationens betydning 14
Overfladearealets betydning 15
Katalysator 15
Temperaturens betydning 16
Eksperimentelle metoder 17
Initialhastighedsmetoden 17
Spektrofotometrisk undersøgelse 18
Reaktioner af højere orden 18
Eksperimentelle undersøgelser 18
Spaltning af hydrogenperoxid 18
Undersøgelse af reaktionen mellem bromid og bromat 22
Betydning af kemiske reaktioners hastighed 24
Konklusion 25
Litteraturliste 26

Uddrag

"Indledning:
Der findes langsomme reaktioner og der findes hurtige reaktioner. Og vi møder dem hver dag. F.eks. er rusten på cyklen resultat af en langsom reaktion, hvorimod en eksplosion er en meget hurtig reaktion. Man kan også nævne eksemplet med diamanter.

Diamanter er egentlig en ustabil form af carbon, så det er utroligt at de er så holdbare, som de er. ”Diamond last forever” som man jo siger, men dette skyldes udelukkende, at reaktionen går så umådeligt langsom.

I denne opgave arbejdes der med reaktionskinetik, som er undersøgelser af kemiske reaktioners hastighed. I opgaven arbejdes der både med 0., 1. og 2. ordens reaktioner og deres hastighedsudtryk.

Opgaven skrives i matematik og kemi, og ved hjælp af matematikkens differentialligninger og løsningsmetoden separation af de variable, kan der løses de differentialligninger, der mødes i kemien.

I opgaven beskrives også eksperimentelle metoder til at undersøge en kemisk reaktions hastighed og hvorledes man kan finde hastighedsudtrykket, og det påvises ved hjælp af to forsøg.

Hvilke faktorer, der kan påvirke en reaktionshastighed bearbejdes ligeledes i opgaven, og ved et enkelt forsøg undersøges temperaturens indflydelse."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Reaktionskinetik og Differentialligninger i Kemi og Matematik

[12]
Bedømmelser
 • 15-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god rapport med fine udledninger, jeg synes dog det er meget ærgerligt at der slet ikke er nogle af de bilag der er henvist til- Men bilag kan jo også være alverden.
 • 10-12-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  God inspiration til egen opgave når man er gået i stå.
 • 15-06-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  Super god! brug meget til SRO
 • 02-05-2015
  Rigtig flot opgaveeeeeeeeee