SOP: Politisk og Kulturmæssig Udvikling i Kina i Kinesisk

 • HHX 3. år
 • SRP (Kinesisk AKulturforståelse B, SOP)
 • 7
 • 20
 • 6716
 • PDF

SOP: Politisk og Kulturmæssig Udvikling i Kina i Kinesisk

SOP'et omhandler Kinas politiske udvikling og kulturmæssige udvikling, og jeg skrev den i fagene Kinesisk A og Kulturforståelse B. I opgaven gør jeg bl.a. rede for den kinesiske politiske udvikling siden 1949, og giver en analyse af den kinesiske kultur med særlig vægt på politik og ideer. Herudover giver jeg en vurdering af fremtidige udfordringer.

Opgaveformulering

Redegør for den politiske udvikling i Kina fra 1949 til i dag.
Ved brug af relevante modeller, analyser kulturen i Kina med fokus på politik og ideer.
Det vedlagte bilag skal inddrages i analysen.
Vurder hvilke udfordringer Kina står over for i forhold til deres politiske system.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 2
2. Politisk udvikling fra 1949 til 2010 3
2.1 Mao Zedongs regeringstid (1893 – 1976) 3
2.2 Deng Xiaopings regeringstid (1904 – 1997) 4
2.2.1 Prisreformen(物价改革) 4
2.2.2 Arbejdsmarkedsreform(劳动市场改革) 5
2.2.3 Landbrugsreform(农业改革) 5
2.3 Tiltag efter Deng 5
3. Kultur i Kina 6
3.1 Hofstedes kulturdimensioner 6
3.1.1 Magtdistance 6
3.1.2 Kollektivisme versus individualisme 7
3.1.3 Struktureringsbehov 8
3.1.4 Maskuline versus det feminine 9
3.2Kinas dimensioner 10
3.3 Geert Hostedes løgdiagram 13
3.4 Hvad er jeg kommet frem til i min analyse? 15
4. Det politiske systems udfordringer 17
5. Konklusion 19
6. Litteraturliste 20
6.1 Bøger 20
6.2 hjemmesider 20
6.3 personer 20

Uddrag

1. Indledning
Kina er på mange måder et storslået land, siden 1949 efter Maos overtagelse af landet, har det udviklet sig på utroligt mange måder, politisk, økonomisk og samfundsmæssigt. Især på det politiske og økonomiske plan har der været mange ændringer, reformer, regler osv. Men hvordan foregik det egentlig i det hele taget? Hvorfor er folk tilfredse med at regeringen bestemmer alt? Hvad gør regeringen for at folket ikke stiller spørgsmål ved deres måde at lede tingene på? Det er nogle af de ting jeg vil svare på. Yderligere vil jeg vurdere hvilke problemer der måske kan komme til at være for det system som Kina ellers virker til at være så tilfredse med.

Måden på hvordan jeg vil besvare min problemformulering bliver gjort ved hjælp af kulturanalyser/teorier i faget Kulturforståelse og komme med supplerende viden fra faget kinesisk.

2. Politisk udvikling fra 1949 til 2010
Fra ca. år 1900 og frem til 1949 var Kina ramt af nogle turbulente år, der nåede endda at komme 3 revolutioner inden for 50 år. I år 1911 der kom Kinas sidste Kejserrige til sin ende under den republikanske revolution, det skete efter 2000 års kejserstyre, efter overtagelsen udråbte nationalistpartiet (中國國民黨) Republikken Kina, de formåede dog ikke at få den reelle magt i landet før 1927. Samme år som de kom til magten kom Kinas kommunist parti (KKP: 中国共产党) og nationalisterne i kambolage med hinanden efter ellers at have været allierede siden KKPs oprindelse i 1921. Deres magtkamp blev dog standset lidt af 2. verdenskrig dog forsatte magtkampen igen efter krigens afslutning i 1945. I 1949 sejrede kommunisterne og Mao Zedong (毛泽东) kunne den 1. oktober blive hyldet som leder af Folkerepublikken Kina.

2.1 Mao Zedongs regeringstid (1893 – 1976)
Efter Mao kom til magten begyndte han straks at følge sine visioner om det socialistiske samfund, han indførte med det samme en nationalisering af industrisektoren og en kollektivisering af landbruget. Det vil sige at fabrikkerne og... Køb adgang for at læse mere

SOP: Politisk og Kulturmæssig Udvikling i Kina i Kinesisk

[2]
Bedømmelser
 • 22-12-2016
  jehe jebe ejjehie hj4eklbdlj
 • 22-11-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god inspiration.,..........