SRP om Terror og 9/11 i Engelsk A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 12
 • 33
 • 12235
 • PDF

SRP om Terror og 9/11 i Engelsk A og Historie A

SRP om Terrorangrebet d. 11 september 2001 og konsekvenserne heraf, deriblandt krigen mod terror - Jeg skrev opgaven i fagene Engelsk A og Historie A, og i opgaven gives der bl.a. en redegørelse for begivenhderne den 11. september 2001, samt de lovmæssige ændringer som terrorangrebet førte med sig. Herefter analyserer jeg "State of the Union Address", og til sidst diskuterer jeg konsekvenser for USA's samfund, som krigen mod terror har ført med sig.

Opgaveformulering

Der ønskes en kort redegørelse for terrorangrebet i U.S.A. d. 11. september 2001 og de lovændringer angrebet resulterede i.

Lav en analyse og fortolkning af den argumentation George W. Bush anvender i sin "State of the Union Address" d. 29. januar 2002.

Med baggrund i relevante kilder ønskes endvidere en diskussion og vurdering af terrorlovgivningens konsekvenser for det amerikanske samfund.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 1

2. Redegørelse for terrorangrebet d. 11. september 2001 2
2.1 Angrebets omfang 2
2.2 Krigen mod terror indledes 3
2.3 Den nye terrorlovgivning 3

3. Argumentationsanalyse af George W. Bush's ”State of the Union Address” d. 29. januar 2002 6
3.1 Kommunikationssituationen 7
3.2 Sproget og de retoriske virkemidler 7
3.3 Argumentation 9
3.3.1 Appelformer 9
3.3.2 Påstandene og deres gyldighed 10
3.4 Vurdering af talen som helhed 11

4. Diskussion og vurdering af terrorlovgivningens konsekvenser for det amerikanske samfund 12
4.1 ”The Patriot Act” til debat 12
4.1.1 ”Patriot Act”-supporter 13
4.1.2 ”Patriot Act”-kritiker 14
4.1.3 Debatten overordnet 15
4.2 Terrorlovgivningens konsekvenser for dele af det amerikanske samfund 16
4.2.1 Politi- og retssystemet 16
4.2.2 Universitetssystemet 17
4.2.3 Overordnet vurdering af terrorlovgivningens indflydelse på det amerikanske samfund 19

5. Konklusion 20

Litteraturliste

Bilag 1: George W. Bush: "State of the Union Address" 29 January 2002

Uddrag

"Indledning:

Terrorangrebet mod USA d. 11. september 2001 skulle vise sig blot at være begyndelsen på en lang og blodig krig, der har krævet mange ofre og rejst mange politiske spørgsmål. Det skulle blive startskuddet til USA's ”krig mod terror”, som fik vitstrækkende konsekvenser for det amerikanske samfund i form af en ny terrorlovgivning, hvis indhold rejste mange kritiske spørgsmål.

Hvad er det helt præcist ved denne terrorlovgivning, der har rejst så mange kritiske røster, og nærmest delt den amerikanske befolkning i to lejre? Hvordan har Bush og hans regering valgt at håndtere terrortruslen, og hvilke konsekvenser har den nye drastiske terrorlovgivning haft for det amerikanske samfund? Dette vil blive belyst, diskuteret og vurderet i denne opgave.

For at besvare opgaveformuleringen vil der til at starte med være en redegørelse for terrorangrebet d. 11. september og den efterfølgende start på krigen mod terror.

Slutteligt for afsnittet vil der være en lille overskuelig redegørelse over indholdet af den terrorlovgivning, der opstod som led i krigen mod terror.

Efterfølgende vil der være en analysere og fortolkning af den argumentation og de retoriske virkemidler, som Bush benytter sig af i sin ”State og the Union Address” d. 29. januar 2002, med henblik på at klarlægge hvorledes Bush italesætter krigen mod terror.

Talen er vedlagt som bilag og påsat linjenumre og i den forbindelse skal det lige gøres klart, at den del af talen der omhandler USA's økonomiske situation (s. 4 linje 34 til og med s. 6 linje 22) ikke vil blive behandlet, da opgavens fokus er på krigen mod terror.

Herefter vil der være en diskussion af terrorlovgivningens konsekvenser for det amerikanske samfund. Til at starte med vil der være fokus på debatten omkring terrorlovgivningen, og inddragelse af kilder der repræsenterer forskellige synspunkter på lovgivningen.

Opgaven vil til slut munde ud i en vurdering af, hvordan terrorlovgivningen helt konkret har haft indflydelse på forskellige dele af det amerikanske samfund."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Terror og 9/11 i Engelsk A og Historie A

[12]
Bedømmelser
 • 29-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Opgaven hjalp mig med at finde godt materiale og gode kilder til min egen SRP. Opgaven indeholder en rigtig god redegørelse for The Patriot Act, da denne er meget overskuelig og nem at forstå. Min egen opgave endte med at blive en del anderledes end denne her - hvilket den jo også gerne skulle være :)
 • 08-12-2011
  Super fin opgave, med et fantastisk analyseafsnit. Kan klart anbefales hvis man skriver i engelsk og historie
 • 18-12-2014
  Gay så meget virkelig gaaaay gay gay gay
 • 18-12-2014
  Givet af HF-elev på 2. år
  Hammer god opgave, masser af gode inspirationskilder. især fodnoterne var gode! (Y)