SRP: Kina som Økonomisk Magtfaktor i Samfundsfag og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 31
 • 6723
 • PDF

SRP: Kina som Økonomisk Magtfaktor i Samfundsfag og Historie

SRP'et besvarer spørgsmålet "Kan Kina blive en økonomisk magtfaktor uden at indføre demokrati?" ved hjælp af Samfundsfag A og Historie A - i opgavne undersøger jeg bl.a. Kinas historie og den politiske og økonomiske udvikling som Kina har gennemgået siden 1970. Herudover præsenterer jeg de to økonomiske modeller, planøkonomi og markedsøkonomi, og karakteriserer det kinesiske marked, samt vurderer Kinas fremtid.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Der ønskes en redegørelse for Kinas økonomiske og politiske udvikling fra 1970 og til i dag. 5
Kinas industrialisering og sene historie op til 1970'erne. 5
Kinas økonomiske udvikling op til 1970'erne 6
Kinas økonomiske udvikling fra 1970'erne 7
Kinas politiske udvikling fra 1970'erne 9
Dernæst ønskes en analyse af den kinesiske økonomi belyst ved økonomiske teorier og kvantitativt materiale 10
Præsentation af planøkonomi og markedsøkonomi 10
Hvilket marked hersker i Kina og hvorfor? 12
Kinas økonomiske situation 14
Kinas økonomiske udvikling 16
Udlandets påvirkning af Kina 17
Kinas fremtid 18
Endelig ønskes en diskussion af forholdet mellem økonomi og politik idet du inddrager Fukuyama 19
Fukuyamas fremtidstese 19
Diskussion af Fukuyamas teori imod det Kina vi oplever nu 20
Kinas fremtid, vil systemet falde? 21
Konklusion 22
Litteraturliste 23
Bilag 1 29
Bilag 2 30
Bilag 3 35
Bilag 4 37

Uddrag

Indledning:
Kina har mærket vækst siden Det Kinesiske Kommunist Parti overtog magten i 1949. De tidlige år af regeringstiden var præget af uro både politisk og økonomisk og det var først i 1970'erne, at Kina kom på rette spor.

Efter en masse reformer og udskiftninger i den politiske ledelse åbnede Kina sig langsomt op for omverden. Det medførte en bragende økonomisk vækst, der nu har resulteret i, at Kina er en af verdens største økonomier. Med en ustandselig vækst i bruttonationalproduktet (BNP) har ingen kunne røre Kinas vækst, som dog har en skyggeside.

For bag al den økonomiske vækst er der et folk på over 1,3 milliard mennesker. Det politiske system tolerere ikke oppositioner og alle systemkritikere bliver spærret inde. Kina har trods deres antidemokratiske styreform formået at indføre en socialiseret markedsøkonomi.

Men kan et land virkeligt opretholde den økonomiske vækst og blive en økonomisk verdensmagt uden at indføre demokrati? Vil udviklingen kunne fortsætte eller bryder systemet sammen? Disse spørgsmål vil blive analyseret og diskuteret i følgende opgave, ved hjælp af en redegørelse over den økonomiske og politiske udvikling. Samt en analyse af økonomien.

På denne baggrund vurderes og konkluderes der på om Kina kan blive en økonomisk magtfaktor uden at indføre demokrati.

Metode:
Jeg har anvendt forskellige økonomiske teorier for at kunne besvare min problemformulering. Ved hjælp af de markedsøkonomiske og planøkonomiske teorier har jeg undersøgt Kinas økonomiske udvikling.

Jeg har lavet en kvantitativ analyse af relevante statistikker og grafer, der viser den økonomiske udvikling. Endelig har jeg lavet en komparativ analyse af Kina og USA's handels udvikling.

Kinas industrialisering og sene historie op til 1970'erne.

I 1949 kom kommunisterne til magten i Kina efter en 38-årig lang revolution. Mao Zedong blev valgt som formand og hans første mål blev at fremme industrialiseringen. Mao startede med at få gang i fødevareproduktionen. Han sikrede billige fødevarer til byerne ved at bønderne tvangsafleverede en del af høsten til staten. Bønderne fik akkurat penge nok til at kunne brødføde deres familier, for Maos fokus lå fra første dag i præsidentembedet på industrialiseringen. Kinas industrialisering fortsatte det følgende årti, men tempoet faldt og luften gik langsomt ud af ballonen. Mao udtænkte derefter planen ”Det store Spring Fremad” i 1958. Planen skulle give Kina fuldstændig uafhængighed, og landet skulle overhale fjender som USA, Frankrig og Storbritannien, der på dette tidspunkt allerede havde været i gang med den industrielle udvikling i over 100 år. Man oprettede kommuner rundt i landet som betød, at man fik organiseret landet fra de store byer i Østkina, til de små landsbyer i Vestkina. Tanken var, at man ville udnytte massernes kræfter endnu mere. Men”Det store Spring Fremad” var en fiasko. Mao havde beordret, at alt stål (gryder, cykler, redskaber osv.) skulle afleveres til staten, som et led i processen. Man forestillede sig, at alle skulle have mad fra store folkekøkkener og derfor havde de ikke brug for gryder selv. De tal og opgørelser staten fik ind fra kommunerne omkring høst og vækst var dog løgnagtige. De lokale partikadrer ønskede at fremstå godt overfor den kinesiske ledelse og leverede urealistisk flotte resultater om høst og stålproduktion... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kina som Økonomisk Magtfaktor i Samfundsfag og Historie

[3]
Bedømmelser
 • 07-06-2014
  Fin opgave som gav lidt inspiration til min egen :)
 • 26-11-2012
  Rigtig god SRP! Helt sikkert pointene værd!
 • 28-05-2013
  Meget god og dybdegående opgave :)