SRP: Jordskredsvalget i 1973 i Historie og Samfundsfag

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 27
  • 8554
  • PDF

SRP: Jordskredsvalget i 1973 i Historie og Samfundsfag

SRP'et er skrevet om Jordskredsvalget i 1973, med brug af fagene Samfundsfag A og Historie A til undersøgelse af emnet. I opgaven undersøger jeg ændringerne i den politiske dagsorden som kom på tapetet i perioder 1968-1973, og i denne forbindelse analyserer jeg partiprogrammet for Fremskridtspartiet i 1973, med dertilhørende diskussion af eventuelle permanente konsekvenser for dansk politik af jordskredsvalget.

Studienets kommentar

God opgave, dog med nogle skønhedsfejl:

Dårlig indledning: Indeholder ikke motivation for hvorfor netop dette projekt er spændende, men kun en beskrivelse af hvad opgaven indeholder.

Manglende kritisk sans i redegørelsen, fx står der: "Den 8. november er han skyld i at regeringen udskriver valg, da der skulle stemmes om skærpelsen af ejendomsbeskatningen stod det lige 86-86 den stemme der manglede var Erhardt Jakobsen da hans bil var løbet tør for benzin nåede han ikke frem til afstemningen."

Der mangler en del kilder i redegørelsen.

Generelt alt for mange sproglige fejl.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Redegørelse for de politiske brydninger, som opstod i Danmark fra 1968 til 1973, redegørelse for valget i 1973 og karakterisering af de nye partier, som kom ind i folketinget.
1.1 De politiske brydninger i Danmark fra 1968 til 1973.
1.2 Valget i 1973
1.3 Karakterisering af de 3 nye Folketings partier
2. Analysering af Fremskridtspartiets program fra 1973 og undersøgning af forskellige forklaringer på valgets resultat.
2.1 Analyse af Fremskridtspartiets program fra 1973
2.1.1 Den offentlige sektor
2.1.2 Mindskning eller omformulering af lovene
2.2 Forklaringer på valgets resultat.
2.2.1Analyse af partiernes vælgere.
2.2.2 Analyse af vandringsmatrice fra 1971-1973
3. Diskution om valget i 1973 fik varige konsekvenser for dansk politik. 17
3.1 Hvordan er det gået med de 3 nye partier siden 1973
3.2 Klassepartisystemets opbrud og
eftervirkninger deraf
3.3 Indførelsen af den nye højre- venstre skala
3.4 Populisme og marginalvælgere i Danmark
3.5 Tillid og legitimitet.
Konklusion
Litteraturliste
Bilag.

Uddrag

Indledning:
Denne studieretningsopgave omhandler jordskredsvalget i 1973. I denne SRP opgave vil der blive redegjort for de politiske brydninger fra 1968 til 1973 samt redegjort for valget i 1973- Udover dette vil de 3 nye Folketingspartier, Centrum-Demokraterne, Fremskridtspartiet og Kristeligt Folkeparti, blive karakteriseret.

I denne opgave indgår der også en analyse af Fremskridtspartiets partiprogram fra 1973, og en undersøgelse af forskellige forklaringer på valgets resultat.

Til sidst vil der blive diskuteret om Jordskredsvalget fik varige konsekvenser for dansk politik. I analysen af Fremskridtspartiets partiprogram har jeg kategoriseret nogle punkter fra programmet, og undersøgt om der er en gennemgående ideologi i programmet.

Undersøgelsen af valgets resultater underbyges af statistikker og en kronik skrevet af Joachim Israel ”En følelse af magtesløshed” samt et interview med hjemmeslagter Frede Olsen, som skifter fra Fremskridtspartiet til Socialdemokratiet.

Til sidst for at diskuterer om valget har haft varige konsekvenser har jeg brugt nogle forskellige professorer bl.a. Ole Borre og Jørgen Elklit som udtaler sig om dette... Køb adgang for at læse mere

SRP: Jordskredsvalget i 1973 i Historie og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.