SOP om IT Factory i Dansk A og Virksomhedsøkonomi A

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
  • 10
  • 25
  • 9502
  • PDF

SOP om IT Factory i Dansk A og Virksomhedsøkonomi A

SOP om IT Factory og svindlen som Stein Bagger gennemført med virksomheden. I opgaven giver jeg bl.a. en gennemgang af nøgletal og væksttal for IT Factory, og omsætningshastigheden for varedebitorerne.

Mine afsnit "Metode" og "Afgræsning" beskriver godt hvordan opgaven er prioriteret og hvad den indeholder.
"Metode:
I det analyserende arbejde har jeg brugt artikler, nyhedsklip, og lydfiler. Forretningsmetoderne har jeg behandlet via diverse artikler og nyhedsklip og pillet dem fra hinanden. I analysen af Stein Baggers kommunikation med partnere og medier har jeg på udvalgte lydfiler anvendt kommunikationsanalyse metoden Toulmins argumentationsmodel og appelformer. ITF's økonomi er analyseret ved hjælp af regnskabsgennemgang og beregning af nøgletal.

Afgrænsning:
I regnskabsanalysen har jeg valgt i overvejende grad at anvende de nøgle- og væksttal, som Computerworld bruger til at vurdere it-virksomheder, da de må forudsættes at være de mest relevante når der er tale om en it-virksomhed som ITF. Jeg har herudover beregnet varedebitorernes omsætningshastighed, da tilgodehavende i ITF regnskab er en væsentligpost i ITF's årsregnskab. Det samme gør sig gældende for virksomheden Software AG Nordic, hvor jeg har beregnet samme nøgletal for at have det bedst mulige sammenligningsgrundlag."

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Metode 1
Afgrænsning 1
Fra start til konkurs 2
Hvad har samfundet gjort for fremover at undgå denne type sager? 3
Revisorer 3
Pengeinstitutter 3
Flere whistleblowerordninger 3
Forretningsforbindelser 4
Bestyrelser 4
Samfundet generelt 4
Analyser 4
Analyse af forretningsmetoder 5
Leasingkarrusellens stærke sider 6
Leasingkarrusellens svage sider 6
Dokumentfalsk 6
Regnskabsanalyse 6
Afkastningsgrad 8
Nettoomsætning og effektivitetsgrad 9
Overskudsgrad 10
Vækst i tilgodehavende og varedebitorernes omsætningshastighed 11
Delkonklusion på nøgletallene 11
Stein Baggers kommunikation med medier og partnere 12
Kommunikation med medier 12
Kommunikation med partnere 14
Faresignaler 15
Vurder med udgangspunkt i analysernes resultater, hvilke faktorer der gjorde det muligt for Stein Bagger at undgå afsløring. 17
Vurdering af om man fra samfundets side er rustet godt nok til at undgå lignende økonomisk kriminalitet i fremtiden. 18
Konklusion 19

Uddrag

"Indledning:
Den 27. november 2008 går økonomidirektøren for IT Factory A/S (i opgaven forkortet til ITF) Jeanette Lorenzen op på scenen for at modtage prisen for Entrepreneur of the Year i kategorien Fast Growing. Hun starter med at takke Stein Bagger, da det er ham, som er entreprenøren i ITF.

Imens hun er på scenen, når hun foranlediget af de seneste mange skriverier i aviserne at fastslå, at kunderne i ITF rent faktisk findes. De findes bare ikke i Danmark, da 98-99 pct. af omsætningen stammer fra udlandet. Det skal senere vise sig at være det rene fup, og Stein Bagger har svindlet for 831 mio. kr.

Den 1. december 2008 bryder helvede løs. Hele Danmarks befolkning sidder klistret til skærmene, da det offentliggøres, at ITF er gået konkurs, og at der kan opgøres et tab på op imod 1.2 mia. kr., men hvor er Stein Bagger?

De følgende dage sættes der et enormt fokus på sagen, og omtalen overgår efter blot få dage nyheden om Tsunamien i 2004. Hjemme i stuerne bliver der fundet på en masse teorier om, hvor Stein Bagger er blevet af, og journalister, revisorer og vismænd står efterfølgende i kø for i deres bagklogskab at komme med teorier om, hvordan skandalen kunne være undgået.

Der vil i det følgende kort blive redegjort for forløbet fra start af ITF til selskabets konkurs, og hvordan vi som samfund har ændret os for at undgå lignende sager. Målet med opgaven er at klarlægge, hvilke faktorer, der gjorde det muligt for Stein Bagger at føre så mange mennesker bag lyset, se hvad vi som samfund har lært af skandalen, og om vi fremover er godt nok rustet til at undgå lignende økonomisk kriminalitet.

Målet nås ved hjælp af en analyse af Stein Baggers forretningsmetoder og hans måde at kommunikere med medier og partnere på. Analysen vil endvidere koncentrere sig om de faresignaler, der har været, som omgivelserne burde have reageret på, og som kunne have medvirket til, at de økonomiske konsekvenser af bedrageriet var blevet mindre.

Det har været naturligt at kæde virksomhedsøkonomi og dansk (kommunikationsanalyse) sammen i analyse af Stein Bagger og ITF, da hele set up'et hviler på en kombination af økonomiske transaktioner og evnen til via kommunikation at påvirke og manipulere med folk."... Køb adgang for at læse mere

SOP om IT Factory i Dansk A og Virksomhedsøkonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.