SOP om Finans Nord | Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP)
  • 12
  • 35
  • 9977
  • PDF

SOP om Finans Nord | Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

SOP der omhandler virksomheden Finans Nord, der er en del af Spar Nord koncernen, som beskæftiger sig med leasing.

Opgaven kan ses som inspiration til en opgave der omhandler Spar Nord og deres forretningsområder, eller mere generelt om leasingbranchen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDEN FINANS NORD 5
2. REDEGØRELSE FOR LEASINGBEGREBET 5
2.1. FORDELE VED HHV. FINANSIEL- OG OPERATIONELLEASING: 6
2.2. ULEMPER VED HHV. FINANSIEL- OG OPERATIONELLEASING: 6
3. REGNSKABSANALYSE AF FINANS NORD FOR ÅRENE 2004-2008 7
3.1. ANALYSE AF FINANS NORDS RENTABILITET FOR ÅRENE 2004-2008 7
3.2. ANALYSE AF FINANS NORDS INDTJENINGSEVNE FOR ÅRENE 2004-2008 11
3.3. ANALYSE AF FINANS NORDS KAPITALTILPASNINGSEVNE FOR ÅRENE 2004-2008 12
3.4. SAMLET KONKLUSION PÅ REGNSKABSANALYSE AF FINANS NORD FOR ÅRENE 2004-2008 15
4. STRATEGISK ANALYSE AF FINANS NORD 16
4.1. SAMFUNDSØKONOMISKE OG POLITISKE FORHOLD 16
4.2. BRANCHE- OG VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE OMVERDENSFORHOLD 17
4.3. VIRKSOMHEDENS IDÉ, MÅL OG STRATEGIER 20
5. LITTERATURLISTE 25
6. KILDEKRITIK 28
7. REGNSKABSANALYSE AF FINANS NORD FOR ÅRENE 2004-2008 (BILAGSDEL) 29
7.1. RENTABILITET 29
7.2. INDTJENINGSEVNE 29
7.3. KAPITALTILPASNINGSEVNE 30
7.4. NØGLETAL FOR MEDARBEJDERE 30
7.5. INDEKSTAL FOR ÅRENE 2004-2008 31
7.6. MARKEDSRENTEN 31
7.7. SUPPLERENDE NOTER 31
8. BILAG FOR DEN STRATEGISKE ANALYSE AF FINANS NORD 33
8.1. SAMFUNDSØKONOMIEN 33
8.2 VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE FORHOLD 35
8.3 VIRKSOMHEDENS IDÉ, MÅL OG STRATEGI 35

Uddrag

"Indledning:
Projektet behandler leasingbranchen med fokus på virksomheden Finans Nord, før under og nu ift. Finanskrisen.

Finans Nord har igennem perioden 2004-2008 formået at skabe positive resultater på bundlinjen, og har været i kraftig vækst. Men hvordan klarer virksomheden sig igennem Finanskrisen?
Projektet undersøger hvilke interne og eksterne faktorer, der har haft betydning for driften i Finans Nord i de pågældende år.

Opgaven er afgrænset til således kun at inddrage de samfundsmæssige faktorer der er vurderet til at være mest relevant i perspektiv til leasingbranchen.

Den regnskabsmæssige del er afgrænset til kun at inkluderer regnskabstal for Finans Nords moderselskab, for at bevare opgavens overblik.

For at undgå gentagelser, er punktet i problemformuleringen Vurdering af samfundsøkonomiske faktorer.., inddraget i den strategiske analyse, frem for en særskilt besvarelse, og for at opnå en fyldestgørende besvarelse er der foretaget løbende vurderinger ift. Finans Nord.

Ligeledes er punktet jf. problemformuleringen om en Vurdering af fremtiden for Finans Nord inddraget i den endelige konkluderende del af den strategiske analyse."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Finans Nord | Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[1]
Bedømmelser
  • 06-01-2016
    Flot opsat, og gør de mange overskrifter opgaven en smule rodet, og uoverskuelig

Materialer relateret til SOP om Finans Nord | Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A.