SOP om Carlsberg A/S i Danmark i Afsætning A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
 • 12
 • 33
 • 8258
 • PDF

SOP om Carlsberg A/S i Danmark i Afsætning A og Dansk A

Dette SOP omhandler Carlsberg Danmark A/S, i Dansk A og Afsætning A - i opgaven fokuseres udelukkende på det danske marked, og udover en analyse af selve virksomheden vil der også blive sat fokus på pilsneren "Tuborg Lime Cut".

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 4
2. Virksomhedsprofil: Carlsberg Danmark A/S 5
2.1 Carlsberg Danmark A/S 5
2.2 Historie 6
3. Strategisk analyse: Carlsberg Danmark A/S 7
3.1 Mission 7
3.2 Carlsbergs markeder - PLC-modellen 8
3.3 Carlsbergs produktsortimenter - Bostonmodellen 11
3.4 Vækststrategi 13
3.5 Konklusion af strategisk analyse 14
4. Tuborg Lime Cut 15
4.1 Tuborg Lime 15
4.2 Segmentering og målgruppevalg for Tuborg Lime 17
4.3 Tv-reklame analyse for Tuborg Lime 19
4.4 Forslag til promotionstiltag for Tuborg Lime 23
5. Konklusion 25
6. Kildeliste 26
6.1 Bøger 26
6.2 Artikler fra tidsskrifter, aviser og Internettet 26
6.3 Rapporter 27
6.4 Internetkilder 28
6.5 Film- og videomateriale 29
7. Bilag 30
Bilag 1 30
Bilag 2 31
Bilag 3 31
Bilag 4 32
Bilag 5 32
Bilag 6 33
Bilag 7 33
Bilag 8 34
Bilag 9 34
Bilag 10 35
Bilag 11 36
Bilag 12 36
Bilag 13 37
Bilag 14 38

Uddrag

1. Indledning:
Jeg har i mit studieretningsprojekt valgt at skrive i Afsætning og Dansk. Jeg har valgt virksomheden Carlsberg Danmark A/S (fremover betegnet Carlsberg). Jeg fandt netop denne virksomhed interessant, fordi Carlsberg er den dominerende markedsleder på det danske marked for drikkevarer, med en markedsandel på 62%.

I opgaven har jeg valgt udelukkende at fokusere på det danske marked, og derfor vil jeg kun kort beskrive Carlsberg i udlandet.

Mit område er derved drikkevaremarkedet på det danske marked, som jeg i løbet af opgaven vil opdele i henholdsvis markedet for øl, læskedrik og alkoholsodavand. Som en del af min strategiske analyse, vil jeg ved hjælp af en dybere redegørelse undersøge disse tre markeder.

Med videre vil jeg undersøge Carlsbergs produktsortimenter og belyse deres position på disse markeder. Endeligt vil jeg redegøre og vurdere Carlsbergs vækststrategi.

I min analysedel har jeg valgt at sætte fokus på pilsneren Tuborg Lime Cut (fremover benævnt Tuborg Lime) fra Carlsbergs produktsortiment.

Først og fremmest vil jeg skildre produktet, hvorefter jeg vil foretage en segmentering og vælge den bedst egnede målgruppe for Tuborg Lime.

Endvidere vil jeg analysere Tuborg Limes første tv-reklame, med henblik på hvilke virkemidler der bliver brugt, samt hvilken målgruppe den henvender sig til. Afslutningsvis vil jeg komme med forslag til promotionstiltag der vil være bedst egnet til øget salg af Tuborg Lime... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg A/S i Danmark i Afsætning A og Dansk A

[4]
Bedømmelser
 • 19-06-2012
  Givet af HHX-elev på 2. år
  rigtig god inspiration, jeg fik dog kun 4 - skønt jeg havde taget meget udgangspunkt i denne. dette skyldes, at min PLC kurve var lidt misforstået, vi havde og VØ med, og det havde jeg ikke lagt så meget vægt på, derfor kunne jeg godt have fået 7, men bestemt ikke 12.
 • 09-12-2011
  dette er en rigtig god opgave, som giver god inspiration. Man kan bruge kilderne samt bilagene til opgave
 • 06-03-2012
  god opgave................
 • 01-02-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Virkelig god inspiration - specielt hvis man skal skrive om noget omkring Carlsbergs målgrupper!