SRP om Atomkraft i Fysik A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Fysik A)
 • 10
 • 22
 • 7280
 • PDF

SRP om Atomkraft i Fysik A og Historie A

Studieretningsprojekt (SRP) som omhandler atomkraft, skrevet i fagene Fysik A og Historie A.

I opgaven kigger jeg på opbygningen af et atomkraftværk, hvordan en kædereaktion kontrolleres etc., primært i fysik-delen, og historiedelen omhandler den internationale atomkraftdebat de senere år.

SRP'et er skrevet i 2009.

Lærers kommentar

Middelmådig fysikdel, analysen af kædereaktionen var ikke dybdegående nok.
Historiedelen var rigtig god, men kunne godt have brugt mere konkrete kilder i min kildekritik.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Forside og abstract er ikke med i denne opgave da de ligger i et andet dokument.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indholdsfortegnelse s. 1
2. Indledning s. 2-3
3. Atomkraftværk s. 3-9
3.1. Opbygningen af et atomkraftværk
- Beskrivelse af opbygningen i et atomkraftværk, samt den fysik der ligger til grund for.

3.2. Sikkerhed i et atomkraftværk
- Analyse af hvordan kædereaktionen kan kontrolleres, samt beskrivelse af hvad der sker hvis et menneske bliver skadet af stråling – og fysikken heri.

3.3. Effektiviteten af et atomkraftværk
- Hvor meget energi kan der udvindes ved en typisk fissionsproces?
4. Alternativ energi s. 9-10
4.1. Vedvarende energikilder
- Kort redegørelse og vurdering af alternative energikilder: Vindkraft, solenergi, vandkraft etc.

4.2. Fusion
- Beskrivelse af fusionsprocessen, samt vurdering af processens potentiale.
5. Atomkraft – ja tak eller nej tak? s. 11-16
5.1. Dansk og global atomkraftdebat
- Med udgangspunkt i konkret historisk materiale redegøres der for den danske og globale atomkraftdebat de senere år. Herunder også en analyse af argumenterne for og imod.

5.2. Fordele og ulemper ved a-kraft
- På baggrund af historiske begivenheder, atomkraftdebat og fysisk belæg diskuteres fordele og ulemper ved a-kraft.
6. Perspektivering s. 16-17
6.1. Energi i fremtiden
- Ud fra opgavens indhold vurderes der om Verden er i energikrise og hvordan energisituationen vil se ud i fremtiden.
7. Konklusion s. 17-18
8. Litteraturliste s. 19
9. Bilag s. 20-22

Uddrag

"2. Indledning
Stort set alt hvad mennesket foretager sig, lige fra at sætte en kedel vand over til at køre bil eller tænde lyset en computer, kræver en energikilde.

Mange af klodens traditionelle energikilder, som olie og gas er ved at svinde ind eller er blevet for dyre i drift. Derfor bliver vi nødt til at se på fordele og ulemper ved de energikilder vi har i dag, som f.eks. atomkraft, samt diskutere alternative og eventuelt vedvarende energikilder på et globalt plan.

Hvis det ikke var nok med en global energikrise, er der også et klima at tage hensyn til - den globale opvarmning er blevet til virkelighed, og dette faktum skal også med i overvejelserne.

Denne opgave handler om den globale, og ikke mindst danske energisituation. Herunder Atomkraften og den debat denne form for energi har ført med sig. Jeg valgte dette emne da jeg mener det er yderst relevant – både i forhold til nu, men så sandelig også i forhold til fremtiden.

På mange måder beskæftiger denne opgave sig med det som hele energi- og atomkraftdebatten handler om. Hvordan kan vi få energi uden at skade vores planet og os selv?

Jeg vil helt specifikt starte med at fortælle om et Atomkraftværk, hvordan det virker, hvor effektivt det er og hvordan man holder det sikkert. Derefter vil jeg diskutere og analysere forskellige alternative energikilder, herunder Fusion.

Dette vil jeg følge op med en analyse af den danske og globale atomkraftdebat de senere år, samt vurdere fordele og ulemper ved atomkraften.

Til sidst vil jeg bruge opgaven til en perspektivering ud i fremtiden – jeg vil nemlig slutte af med at vurdere hvordan energisituationen kommer til at se ud i fremtiden. Jeg vil desuden slutte hvert afsnit af med en delkonklusion, som afrunder afsnittet og leder op til det næste.

Til at hjælpe mig med denne opgave, har jeg anskaffet en del materiale. Jeg har bøger der beskriver atomkraften fra et fysisk synspunkt, hvilket jo må siges at være ret objektivt og yderst brugbart i forhold til opgavens fokus. Derudover har jeg også bøger og andre kilder der helt specifikt tager fat i energi- og atomkraft debatten.

Disse kilder vil selvfølgelig være yderst subjektive, da der er utallige holdninger om atomkraft er en god eller dårlig ting. Derfor vil jeg kompensere for dette ved at forholde mig kildekritisk til disse kilder, for til sidst at opnå den mest objektive skildring af sagen. Alt materiale kan ses i afsnit 8. Litteraturliste.

Min problemformulering, formuleret af lærerne, lyder : 'Beskriv opbygningen af et atomkraftværk, og forklar herunder den fysik der ligger til grund. Der ønskes en dybdegående analyse af hvordan en kædereaktion kan kontrolleres og hvor meget energi, der kan udvindes ved en typisk fissionsproces.

Med udgangspunkt i konkret historisk materiale og bilag A ønskes en kort redegørelse for den danske atomkraftdebat de senere år, med henblik på en analyse af argumenterne for og imod.
Diskutér desuden fordele og ulemper ved a-kraft.'"... Køb adgang for at læse mere

SRP om Atomkraft i Fysik A og Historie A

[11]
Bedømmelser
 • 16-06-2011
  Over vejede at skrive noget alle det samme og den her var med til at give et indblik i hvad man kunne skrive om. rigtig fin
 • 11-12-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  ikke så uddybende som forventet, men god og velformuleret. kunne godt bruge lidt mere stof
 • 21-11-2014
  Godt, dog en stor mangel på fysik
 • 13-03-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Ved ikk om det er et 10 tal, men den er ret god. :)