SRP om Cubakrisen i Historie A og Engelsk A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 12
 • 25
 • 7868
 • PDF

SRP om Cubakrisen i Historie A og Engelsk A

SRP'et redegør for forholdet mellem USA, USSR og Cuba under Cubakrisen, og vurderer talen (Kennedys tale til Nationen om missilerne) som politisk instrument i forbindelse med krisehåndtering.
Herudover diskuterer jeg og vurderer USA's, USSR's og Cubas engagement i krisen, samt deres bidrag til dens forløsning.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Redegørelse af baggrunden for Cuba-krisen 4
Optakten på Cuba 5
Redegørelse for de væsentligste dele i Cuba-krisens udvikling 6
Diskussion og vurdering af USA's engagement og krisehåndtering 12
Retorisk analyse af Kennedys tale til Nationen vedr. missilerne på Cuba 16
Talen som politisk instrument i forhold til krisehåndtering 21
Vurdering af USA, USSR og FN's bidrag til krisens fredelige løsning. 22
USA 22
Sovjetunionen 23
FN 23
Konklusion 24
Litteraturliste 25
Internettet 25
Bilag 1-6
Bilag 1. – Khrusjtjovs 1. brev til Kennedy
Bilag 2. – Khrusjtjovs 2. brev til Kennedy

Uddrag

Indledning
Verdenshistorien har budt på mange kriser, der har truet freden og menneskeheden, men ingen krise har gjort dette i så stor grad som missilkrisen på Cuba. Efter at USA i juli 1960 boykottede al cubansk sukkerimport, opstod der et cubansk-sovjetisk samarbejde, som blev startskuddet på en krise, der involverede revolutionære, guerillakrigsførende idealister såvel som topledere af supermagter; løgn og svie såvel som ærlige udmeldinger og krav. Krisen skabte en problemstilling, der syntes uløselig. Få begivenheder er blevet så nøje studeret som Cubakrisen, og i denne opgave vil jeg, igennem analyse og fortolkning af USAs engagement i Cubakrisen og diskussion og vurdering af årsagerne til krisens fredelige løsning, forsøge at tegne et billede af, hvilke beslutninger der blev truffet af krisens aktører, og på hvilken måde, samt hvilke hændelser der afgjorde krisens udfald igennem 13 skæbnesvangre dage i oktober 1962.

Redegørelse af baggrunden for Cuba-krisen
I 1941, efter Hitlers angreb på Sovjet, blev der indgået en alliance imellem Sovjetunionen (USSR) og USA. USSRs daværende kommunistiske leder, Josef Stalin, var ikke glad for en pagt med kapitalisterne fra vest, men som støtte var pagten dog nødvendig, efter den regulære udryddelses-politik, som Hitler havde ført i krigen mod USSR. De to magter havde også et fælles ønske om afskaffelse af nazismen i Tyskland. I 1945, efter England også var blevet en del af alliancen, faldt Berlin i de allieredes hænder, og krigen afsluttedes efterfølgende. Men nu, da afnazificeringen af Tyskland ikke længere stod som fælles mål for de allierede magter, opstod der uenighed mellem USA og USSR, da de baserede deres politik på vidt forskellige værdier: I øst var det fællesskab, planøkonomi og lighed. I vest; frihed, markedsøkonomi og individets ret til at skille sig ud. Efter... Køb adgang for at læse mere

SRP om Cubakrisen i Historie A og Engelsk A

[5]
Bedømmelser
 • 07-11-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  God inspirations kilde med godt litteratur og kilder. Kan desværre ikke se bilag 3, 4, 5 og 6 - Hvilke er disse?
 • 25-11-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave, men god inspiration til både opgaveskrivning og kilder
 • 19-11-2015
  Hvordan lød din problemformulering? :)
 • 15-01-2015
  Givet af HF-elev på 2. år
  .......................................................