SRP om Atomkraft i Teknologi A og Fysik B

 • HTX 3. år
 • SRP (Teknologi A, Fysik B)
 • 7
 • 24
 • 6635
 • PDF

SRP om Atomkraft i Teknologi A og Fysik B

SRP skrevet i Teknologi A og Fysik B om Atomkraft, hvor jeg bl.a. undersøger hvad atomkraft, hvordan brugen af denne er blevet debatteret i Danmark, og hvordan et atomkraftværk fungerer, samt fordele og ulemper ved anvendelsen af atomkraft.

Herudover diskuterer jeg indflydelsen fra større atomkraftulykker på atomkraftdebatten, og hvordan disse har ændret holdningen internationalt.

Opgaveformulering

“Beskriv de overordnede linjer og de aktører der deltog i den debat som førte til beslutningen om at atomkraft ikke skulle være en del af Danmarks energiforsyning.
Beskriv hvordan et atomkraftværk fungere og hvilke fordele og ulemper der er ved anvendelsen af atomkraft hvor du særligt fokuserer på det miljømæssige.
Sammenlign miljøbelastningen fra konventionelle kraftværker og atomkraftværker og argumenter for den ny interesse for indførelse af atomkraft i Danmark.
Analyser strukturen i Danmarks nuværende energiforsyning og vurder mulighederne for at der kan indføres atomkraft i Danmark
Diskuter endelig hvordan større atomkraftulykker har påvirket holdningen til atomkraft internationalt og nationalt.”

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
1. Indledning 3
2. Atomkraft debatten i Danmark 4
3. Atomkraft 6
3.1 Fissionsenergi 8
3.1 Et atomkraftværk 10
3.2 Fordelene og ulemperne 11
4. Atomkraft og indførelsel af det i Danmark 12
5. Atomulykkernes effekt på holdningen til atomkraft 15
5.1 Danmark 15
5.2 Udlandet 18
6. Konklusion 19
7. Litteratur 21
7.1 Bøger 21
7.2 Artikler 21
7.3 Internet 21
7.4 Film 23
8. Bilag 24
8.1 Trekasse-modellen 24

Uddrag

1. Indledning
Energi er noget vi alle bruger hele tiden.
I Danmark kommer størstedelen af vores energi fra kulkraftværker rundt om i landet.
De producerer strøm ved at brænde kul af i store mængder. Det udleder store mængder CO2 som fører til global opvarmning.
Desuden er kul forholdsvist dyrt og i takt med at reserverne svinder ind stiger priserne.
Atomkraft udnytter energien der holder atomkernerne sammen, det er en yderst kraftfuld energikilde. Den har dog ulemper som radioaktivt affald.
Debatten om hvorvidt der skulle indføres atomkraft i Danmark startede tilbage i 60'erne og planerne om at indføre det blev endegyldigt begravet i 1984.
Atomkraft ulykker har haft en stor betydning for debatten om atomkraft både på nationalt plan og internationalt plan.
Jeg vil bruge trekasse-modellen til at strukturerer mit arbejde.
I dette projekt vil jeg specifikt arbejde med hvordan debatten om atomkraft så ud i Danmark, og hvad der ledte til at de besluttede at atomkraft ikke skulle være en del af danmarks energiforsyning. Desuden vil jeg redegøre for hvordan et atomkraftværk fungerer og hvilke fysiske principper der spiller ind og hvilke fordele og ulemper der er ved atomkraft.
Jeg vil også se på miljøbelastningen af et atomkraftværk og argumentere for hvorfor der skal, eller ikke skal indføres atomkraft i Danmark.
Jeg vil også analyserer Danmarks energi forsyning og vurderer om atomkraft kan indføres i Danmark og hvad det ville betyde.
Til slut vil jeg se på hvordan atomkraftulykker har påvirket holdningen til atomkraft i Danmark og derefter perspektiverer det til effekten i udlandet.

2. Atomkraft debatten i Danmark.
I slutningen 1960'erne var elselskaberne i Danmark meget interesserede i potentialet i udnyttelsen af atomkraft, men på grund af de dengang lave og stadigt faldene oliepriser, var der ingen garanti for at atomkraft ville producerer billigere energi en de konventionelle oliefyrede kraftværker.1
Da så oliekrisen ramte i 1973, blev denne usikkerhed dog endegyldigt rydet af bordet, og fremtiden for atomkraft i Danmark så stadig lys ud.
I 1974 og et par år frem, blev der i folketinget udarbejdet en række love og reglementer om atomkraft, som forberedelse på en fremtidig indførsel af atomkraft.
Socialdemokratiet var det største parti, der var tilhængere af atomkraft.2... Køb adgang for at læse mere

SRP om Atomkraft i Teknologi A og Fysik B

[2]
Bedømmelser
 • 16-09-2013
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Rigtig god... nem at læse og forstå
 • 23-10-2014
  Rigtig godt og informerende, men jeg synes der mangler en del kilder til teksten. Ellers rigtig god og informerende. Vil anbefalde den til dem der gerne vil have en rapport der giver god forståelse for atomkraft, samt den debat den har haft i Danmark, samt en masse dybdegåelse.