SRP om Musik som Medicin i Biologi og Musik

  • STX 3.g
  • SRP (Musik A, Biologi A)
  • 10
  • 16
  • 4689
  • PDF

SRP om Musik som Medicin i Biologi og Musik

SRP med Musik A og Biologi A, med det formål at undersøge og forklare Musicure, som er musik lavet af Niels Eje, og det eneste musik som sælges på landets apoteker. Området er Musik som Medicin.

I opgaven er der lavet en musikanalyse af et bestemt nummer fra CD'en Horizon. Jeg har valgt at fokusere på MusiCure's virkning på depression og angst, for at indsnævre alle de lidelser musikken kan bruges til.

I biologi har jeg derfor skrevet om de to sindslidelse angst og depression og forklaret virkning af musik på hjernen. Musik påvirker det autonome nervesystem og har derfor indvirkning på hjerterytme og vejrtrækning.

På grund af musikkens få udsving og lave puls, vil de fleste personer nemlig derfor opleve en afslappende eller beroligende effekt. Jeg har tjekket MusiCure's indvirkning på angst/depression, ved at have taget et bilag fra Horsens psykiatriske afdeling, som har lavet forsøg med MusiCure.

I dette bilag beskrives det at størstedelen har en positiv effekt, men det ses dog at nogle patienter ikke finder denne musik beroligende, men direkte irriterende. MusiCure er derfor ikke for alle! men i nogle tilfælde ses det at MusCure har en yderst positiv effekt.

Lærers kommentar

God

Studienets kommentar

Abstract og indholdsfortegnelse mangler.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Angst & Depression
Behandling med MusiCure

Musik og kroppen
Pilotprojekt med MusiCure
Musikanalyse af ‘Lights in the Night’
Form
Instrumentation
Harmonik
Naturlyde eller ej?
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste
Litteratur
Hjemmesider
Musik

Uddrag

"Indledning:
Musik er i stigende grad begyndt at blive brugt i flere aspekter, end man før fandt muligt. Nu er musik ikke bare for underholdning eller nydelse, men for at skabe et afslappende og angstreducerende lydrum for sindslidende såvel som for alle mennesker, som har brug for et afstressende pusterum i den travle hverdag.

Måske er musik ikke bare musik, men et helt nyt rum af muligheder.

MusiCure er en samling af Cd’er komponeret og produceret af Niels Eje. Musikken er produceret på baggrund af videnskabelig forskning foretaget af forskningsprojektet Musica Humana.

Musikken indeholder hovedsageligt akustiske klassiske instrumenter og naturlyde. Det er blevet påvist, at den har en positiv effekt og har hjulpet til at dæmpe eventuel stress, angst eller depression. Musikken er blevet brugt på hospitaler til patienter, der enten har været tæt på at dø eller snart skulle have lavet et større indgreb, f.eks. i form af operation.

MusiCure er blevet markedsført for private brugere, altså os alle sammen, og kan købes på apoteket. Det er den eneste musik, der sælges på apoteket.

Formålet med denne opgave er at undersøge og diskutere MusiCures virkning på angst og depression. Disse to sindslidelser vil blive forklaret biologisk som en baggrund for bedre forståelse af musikkens virkning og behandling. I den musikalske analyse af, ”Lights in the Night” fra MusiCures CD 7. Horizons, 2007, vil de mest afgørende parametre blive analyseret.

Disse parametre er blandt andet instrumentation, form og harmonik. Med en analyse af dem vil det blive brugt til at belyse MusiCure og dens virkning, ved at sammenligne musiske parametre med de biologiske parametre, som påstås ændret hos patienter ved behandling med MusiCure.

Som konklusion vil der blive diskuteret og vurderet, hvorvidt de videnskabelige undersøgelser, der er foretaget, er nok til at bevise den biologiske virkning af MusiCure i forhold til angst og depression."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Musik som Medicin i Biologi og Musik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om Musik som Medicin i Biologi og Musik.