SRP om Ungdomsarbejdsløshed i Matematik og Samfundsfag

  • STX 3.g
  • SRP (Matematik A, Samfundsfag B)
  • 12
  • 20
  • 4774
  • PDF

SRP om Ungdomsarbejdsløshed i Matematik og Samfundsfag

SRP om Ungdomsarbejdsløshed og Regeringsmagt, skrevet med anvendelse af fagene Matematik A og Samfundsfag, hvor jeg undersøger en række statistiske sammenhænge mellem ungdomsarbejdsløshed og bl.a. bopæl og køn. Derudover undersøger jeg de samfundsmæssige tiltag for at bekæmpe og reducere ungdomsarbejdsløshed, og hvordan regeringen kan regulere på denne arbejdsløshedsprocent.

Elevens kommentar

Mere diskussion om regeringsmagt

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Statistik 5
Sandsynlighed 5
Binomialsansynlighed 5
Χ2 – Test 5
Goodness of fit 7
Uafhængighedstest 9
Ungdomsarbejdsløshed 10
Ungdomsarbejdsløshed og køn 10
Ungdomsarbejdsløshed og bopæl 11
Ungdomsarbejdsløshed og uddannelse 12
Ungdomsarbejdsløshed og herkomst 13
Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed 14
Stramningsstrategien 15
Opkvalificeringsstrategien 15
Arbejdsdelingsstrategien 16
Regeringens magt 16
Konklusion 19
Litteraturliste 20
Internet 20
Bøger 21

Uddrag

"Indledning:
Finanskrisen i 2008 har påvirket verdensøkonomien og særligt økonomien i de vestlige lande. Der har været store økonomiske problemer i de sydeuropæiske lande, som påvirker resten af Europa og herunder Danmark.

Finanskrisen har forårsaget en stor stigning i arbejdsløsheden, og dette ses som det største samfundsøkonomiske problem. Især ungdomsarbejdsløshed er et stort problem for samfundet.

Projektet anvender statistisk analyse til at undersøge ungdomsarbejdsløsheden i Danmark og vurderer regeringens magt til at gøre noget ved de påviste sammenhænge.

I projektet redegøres for metoder til at påvise afhængighed/uafhængighed mellem forskellige kriterier. Dette beskrives ved forskellige eksempler.

Den statistiske analyse er baseret på Chi i anden-test, der viser afhængighed/uafhængighed mellem ungdomsarbejdsløshed og de valgte kriterier.

Der er blevet brugt materiale vedrørende ungdomsarbejdsløshed og henholdsvis køn, uddannelse, herkomst og bopæl fra Danmarks Statistik fra 2010. Med udgangspunkt i resultaterne fra de statistiske analyser tages der stilling til regeringens magt til at gøre noget ved arbejdsløsheden blandt unge."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Ungdomsarbejdsløshed i Matematik og Samfundsfag

[1]
Bedømmelser
  • 06-04-2015
    Super god opgave, denne er en god inspirationskilde

Materialer relateret til SRP om Ungdomsarbejdsløshed i Matematik og Samfundsfag.