SRP: Mandens Rolle i Familien i Historie A og Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 27
 • 8437
 • PDF

SRP: Mandens Rolle i Familien i Historie A og Samfundsfag A

SRP om mandens rolle gennem tiden, hvor det undersøges, hvordan denne rolle har udviklet sig og hvordan mandens placering er i det senmoderne samfund. Dette SRP er skrevet i Historie A og Samfundsfag A.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
60 års familiemønster i faderens tegn 5
Ideologiske faktorer i en faderlig opbrudstid 8
Den bløde mand? 9
Sven Åge Madsen om den bløde mand 10
Artikel interview med de moderne mænd 12
Opvækst 13
Udvikling efter opgøret 14
Debat: kønnene i sammenhæng med familien og uddannelsessystemet 18
Tidlig favorisering 18
Undervisning 20
Uddannelse 22
Konklusion 24
Litteraturliste 25
Bilag 26

Uddrag

"Indledning:

Historisk set kommer vi fra det patriarkalske samfund, hvor manden var familiens overhoved og forsørger. Familielivet var meget struktureret og hængt op på familiemønster, værdier og kønsroller hvor ligestilling blandt kønnene ikke ansås for at være et emne af værdi.

Familiemønstret har ændret gennem historien og radikalt op gennem 1950-70 hvor kvindekampens forkæmpere satte sig ved det mandlige hovedbord. Denne frembrusning har skabt et ekko frem gennem historien, hvor en sådan revolution har født en ligestillingspolitik, og en fagligindvinding af kvinder på mandlige områder.

Men hvordan ser udviklingen egentlig ud i dag 2011? Er kvinderne vundet helt ind på mændene, eller har de ligefrem overhalet dem? Hvis det er tilfældet, hvad ligger så bag sådan en ændring? Dette vil blive analyseret i følgende opgave, hvor en historisk gennemgang af faderrollen skaber baggrund for udviklingen.

En diskussion vil stille spørgsmålstegn ved favoriseringen af kvinder i uddannelsessystemet, samt forklare om uddannelsesniveauet skaber en betydelig rolle i familien.

Mandens rolle i familien vil blive taget op til vurdering. Det vil blive undersøgt vha. en grundig redegørelse for udviklingen af faderrollen, med fokus på de historiske hovedpunkter der skabte rammen for udviklingen.

Derudover vil opgaven analysere de bestemte faktorer der ligger bag ændringerne i faderrollen, ud fra interviews og udtagelser fra forskere.

Afrundende vil der, ud fra udtalelser og begreber fra forskere på området, blive diskuteret grundlag for og imod udsagnet om, at uddannelsessystemet skulle favorisere kvinder."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Mandens Rolle i Familien i Historie A og Samfundsfag A

[5]
Bedømmelser
 • 29-10-2015
  Nem at forstå, og god til inspiration.
 • 20-10-2013
  ................................
 • 12-03-2014
  super god opgave fin hjælp
 • 24-04-2013
  det gav mig en masse hjælp