SOP om Red Bull i Afsætning A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
 • 7
 • 25
 • 7447
 • PDF

SOP om Red Bull i Afsætning A og Dansk A

SOP'et om Red Bull indeholder en afsætningsdel med udgangspunkt i parametremixet og en reklameanalyse af Red Bulls tegnefilmsreklamer.

Min disposition beskrives godt i metodeafsnittet:
"2.1 Metode
Jeg vil gribe min opgave an, ved at redegøre for Red Bulls baggrund og historie samt analysere markedet for energi- og sportsdrikke i Danmark, men fokus på de forskellige konkurrenter, da jeg mener det er vigtigt at få et overblik hvordan markedet ser ud i øjeblikket.

I min analyse, vil jeg give overblik over handlingsparametrene, som Red Bull benytter sig af for at fange målgruppen. Jeg vil derefter lave en reklameanalyse af to selvvalgte Tv-reklamer. Til slut i min opgave, vil jeg vurdere Red Bulls promotion-strategi og komme med forslag til at forbedre deres promotion og deres markedsposition i Danmark.

Jeg vil i min opgave arbejde ud fra en induktiv metode, hvilket vil sige, at jeg vil prøve at udlede forskellige konklusioner ud fra generelle beskrivelser. Derudover vil jeg benytte mig af den hermeneutiske spiral, som vil hjælpe mig med at få en bedre og håndgribelig forståelse af stoffet."

Elevens kommentar

Mere i dybden med reklameanalysen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract 3
2. Indledning 4
2.1 Metode 4
3. Red Bulls historie og baggrund og markedet for sports- og energidrikke i Danmark 5
3.1 Kort om energidrikke 5
3.2 Hvad er Red Bull og deres historie? 5
3.3 Total markedet i Danmark 6
3.4 Danskernes energiforbrug 7
3.5 Delkonklusion 8
4. Red Bulls hidtidige indsats i Danmark og reklameanalyse med udgangspunkt i de selvvalgte Red Bull reklamer 9
4.1 De 4 P'er 9
4.1.1 Product 9
4.1.3 Place 10
4.1.4 Price 10
4.1.5 Promotion 11
4.2 Guerilla marketing 13
4.3 Reklameanalyse af to selvvalgte reklamer 14
4.3.1 Reklame med Leonardo da Vinci – Handlingsforløb 14
4.3.2 Komposition – Leonardo da Vinci reklame 14
4.3.3 Symbolsk betydning – Leonardo da Vinci 16
4.3.4 Reklame med den studerende – Handlingsforløb 16
4.3.5 Komposition – studerende 16
4.3.6 Symbolsk betydning – studerende 17
4.3.7 Målgruppe 17
4.3.8 Argumentationsformer 17
4.3.9Kommunikationsprocessen 18
4.3.10 AIDA-modellen 18
4.4 Delkonklusion 19
5. Red Bull promotionsstrategi 19
6. Konklusion 21
7. Kildeliste 21
7.1 Bøger 21
7.2 Rapporter og undersøgelser 22
7.3 Internetkilder og Artikler 22
7.4 Videoklip 24
7.5 Korrespondance 24
8. Bilag 24
8.1 Bilag 1 24
8.2 Bilag 2 24
8. 3 Bilag 3 25
8.4 Bilag 4 25
8.5 Bilag 5 26

Uddrag

2. Indledning:
Mit område er energidrikområdet i Danmark. Jeg vil skrive rapporten med fokus på at bevæge mig rundt på Blooms taksonomiske niveauer, man vil i min rapport støde ind i redegørelse, analyse og diskussion/vurdering.

Det får min problemstilling til at lyde som følge:
1. Udarbejd en virksomhedsbeskrivelse af Red Bull.
2. Analysér Red Bulls hidtidige indsats i Danmark, herunder bedes du foretage en reklameanalyse af to – tre selvvalgte reklamer.
3. Vurder tiltag der kan forbedre Red Bulls markedsposition i Danmark, herunder tiltag der kan forbedre deres promotion.

Til udarbejdelse af min opgave, har jeg valgt at benytte mig af fagene dansk og afsætning, da jeg mener, at det er de fag der vil hjælpe mig bedst til udarbejdelse af min problemformulering. Jeg har valgt at skrive om dette, da jeg ser energimarkedet i Danmark som et meget interessant marked.

Red Bull er godt i gang med at komme ind på det danske marked og ønsker at udfordre de førende produkter fx som Faxe Kondi, Cult energy, X-ray osv. Derfor finder jeg det utrolig spændende at se hvordan Red Bull har formået at angribe denne meget besiddende red ocean marked. I min opgave er Red Bull Energy Drink hovedpunktet... Køb adgang for at læse mere

SOP om Red Bull i Afsætning A og Dansk A

[7]
Bedømmelser
 • 12-11-2014
  rimelig OK og let forståelig god hjælp til at komme igang
 • 17-09-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Okay opgave... Ville dog ikke sige den ligger til 7
 • 05-11-2015
  Den virker til at være super god
 • 06-03-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God inspiration med mange gode ting

Materialer relateret til SOP om Red Bull i Afsætning A og Dansk A.