SOP om Coca Cola i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

SOP om Coca Cola i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

SOP'et indeholder en redegørelse for Coca Colas strategiske udvikling, herunder konkurrencesituation, globalisering og eksportmotiver. Herefter en analyse af to af Coca Colas reklamefilm og som afslutning en vurdering af Coca Colas fremtidige strategiske planlægning, herunder parameteranvendelse og vækststrategi.

En kombination af fagene afsætning og virksomhedsøkonomi.

Elevens kommentar

Eventuelt mere uddybende konklusion.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 2
2. Coca Colas historie 2
3. Strategisk udvikling 4
3.1 Konkurrencesituation 4
3.1.1 Konkurrencemæssig positition 4
3.1.2 Konkurencestrategi 5
3.2 Globalisering 6
3.2.1 Hvordan blev Coca Cola global 6
3.2.2 Globaliseringsproces 7
3.2.3 Eksportmotiver 8
3.2.3.1 Interne eksportmotiver 8
3.2.3.2 Eksterne eksportmotiver 8
4. Reklameanalyse 9
4.1 Gennemslagskraft 9
4.2 Coca Cola – ”The factory” 9
4.2.1 Omkring ”The factory” 9
4.2.2 Opbygning 10
4.2.3 Appelformer 11
4.2.4 Effekter 12
4.2.5 Medie/medium 12
4.2.6 Budskab, vurdering og Aida-modellen 12
4.2.7 Målgruppeportræt 13
4.3 Coca Cola Zero – ”A Taste of Life : The Ex-Girlfriend” 13
4.3.1 Omkring “A Taste of Life: The Ex-Girlfriend” 13
4.3.2 Opbygning 14
4.3.3 Appelformer 15
4.3.4 Effekter 16
4.3.5 Medie/medium 16
4.3.6 Budskab, vurdering og Aida-modellen 17
4.3.7 Målgruppeportræt 18
5. Fremtidig stratetisk planlægning 18
5.1 Parameteranvendelse 18
5.1.1 De 4 P'er 18
5.1.1.1 Produkt 19
5.1.1.2 Pris 19
5.1.1.3 Promotion 19
5.1.1.4 Place 19
5.2 Vækststrategi 19
5.2.1 Produktudvikling 20
6. Konklusion 20
7. Litteraturliste/kildeoversigt 21

Bilag 1 – 7 24

Uddrag

Til mit studieretningsprojekt har jeg valgt Coca Cola som mit emne.
Baggrunden for mit valg af emne er, at jeg synes Coca Cola's historie er spændende. Det er en virksomhed, jeg kender godt i forvejen og som derfor vil være et oplagt emne for mig.

Jeg har haft flere samtaler med mine vejledere omkring hvilke forventninger jeg har til projektet, hvad jeg kunne tænke mig at opnå, og hvilke områder jeg kunne tænke mig at undersøge og arbejde med omkring Coca Cola.

Da jeg interesserer mig meget for markedsføring og promotion i forvejen og måske endda godt kunne tænke mig at arbejde videre med reklamer, når jeg er færdig på handelsgymnasiet, synes vi derfor, at det ville være et godt område at starte med.

I min afhandling af opgaven vil jeg lave en kort beskrivelse af Coca Cola's historie. Jeg vil desuden lave en analyse af Coca Cola's hidtidige stratetiske udvikling, samt en analyse af Coca Cola's konkurrencesituation og globalisering.

Derefter vil jeg lave to reklameanalyser af to selvvalgte reklamefilm af Coca Cola og Coca Cola Zero , samtidig med at jeg fokuserer på målgrupper, virkemidler og reklamernes gennemslagskraft. Som sidste punkt i min afhandling vil jeg vurdere Coca Cola's fremtidige stratetiske planlægning, hvor jeg vil komme ind på vækststrategier og parameteranvendelse.

For at finde materiale til mit projekt har jeg været på biblioteket i Kjellerup og i Silkeborg efter bøger, og jeg har søgt på internettet, hvor jeg især har benyttet mig af den engelskejede hjemmeside, Euromonitor International, som er en side der blandt andet indeholder branche- og markedsanalyser og virksomhedsprofiler.

Desuden har jeg benyttet mig af Trojkas afsætningsbøger, både bind 1 og bind 2, hvor jeg har fundet modeller og teori til analyse af blandt andet vækststrategier og konkurrencesituationen... Køb adgang for at læse mere

SOP om Coca Cola i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[4]
Bedømmelser
 • 09-12-2013
  God opgave :-) god til inspiration, du er god til at får begreber med ind :-)
 • 16-03-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god - lige hvad jeg kunne bruge
 • 12-01-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave, gode kilder m.m.
 • 13-12-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fin og brugbar opgave!