SOP om Outsourcing i VØ og IØ

SOP om Outsourcing i VØ og IØ

SOP skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi B, hvor jeg undersøger emnet Outsourcing - i denne forbindelse kigger jeg bl.a. på de forskellige strategier for outsourcing, samt hvilke fordele og ulemper det kan have, og hvilken indflydelse det har på et lands økonomi. Slutteligt diskuterer jeg fremtidig outsourcing.

Opgaveformulering

- Redegør for begrebet outsourcing.
- Analysere indvirkningen af outsourcing på henholdsvis virksomheders økonomi og samfundsøkonomien.
- Diskuter og vurder om outsourcing vil øges eller mindskes i fremtiden.

Lærers kommentar

"Det var flot arbejde, især dine definitioner og afgrænsninger"

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

0. Abstract 3
1. Indledning 3
1.1. Baggrund for emnevalg 3
1.2. Problemstilling 4
1.3. Afgrænsning 4
2. Redegørelse 4
2.1. Sourcing strategier 4
2.2. Begrebet outsourcing 5
2.2.1. Udbredelse, omfang og udvikling 7
2.3. Delkonklusion 8
3. Analyse 9
3.1. Indvirkning på virksomhedernes økonomi 9
3.1.1. Eksempel: ELFAC A/S 10
3.1.2. Eksempel: Novozymes 10
3.1.3. Eksempel: B&O 11
3.2. Indvirkningen på samfundsøkonomien 11
3.2.1. Fordele og ulemper 13
3.3. Delkonklusion 13
4. Diskussion og vurdering 14
4.1. Vil outsourcing øges eller mindskes i fremtiden? 14
4.2. Virksomhedsøkonomiske og makroøkonomiske effekter for Danmark og danske virksomheder 15
4.3. Delkonklusion 16
5. Konklusion 17
6. Litteraturliste 18
6.1. Bøger 18
6.1.1. Lærebøger 18
6.2. Specialer og kandidatafhandlinger 18
6.3. Rapporter og undersøgelser 18
6.4. Avisartikler og Magasiner 19
6.5. Øvrige kilder 19
7. Bilag 20
7.1. Bilag 1: Graf – udvikling i antal ansatte i virksomheder der har/ikke har outsourcet. 20
7.2. Bilag 2: Graf – andel af virksomheder der har udflyttet aktiviteter. 21
7.3. Bilag 3: Graf – danske og udenlandske investeringer. 22
7.4. Bilag 4: Graf – faldende BNP + Graf – Udviklingen på verdensplan. 23
7.5. Bilag 5: Graf – lønstigninger, produktivitetsvækst og enhedslønomkostninger. 24
7.6. Bilag 6: Graf – hvilket sted er det mest attraktivt at placere fremtidige investeringer. 25
7.7. Bilag 7: Skema – omfanget af outsourcing + Graf – forventet outsourcing for de næste 3 år. 26

Uddrag

"1. Indledning:
1.1. Baggrund for emnevalg:
Alle har prøvet at købe et produkt fra et land, f.eks. Danmark, hvor der stod at det var produceret i et andet land, f.eks. Kina.

Det er, fordi virksomheden har valgt at outsource deres produktion.
Outsourcing er et resultat af globaliseringen.

Hele verdensøkonomien hører sammen: hvis økonomien boomer i et land, eller der er økonomisk krise i et andet, så påvirker disse begivenheder andre landes økonomier. Grunden til dette er, at alle økonomier er rettet mod det samme verdensmarked.

Globaliseringen er hverken noget utvetydigt godt eller dårligt, det kan være en ulempe et sted, mens det er en fordel et andet sted. Det er det samme med outsourcing.

Outsourcing er, når virksomheder, eller dele af dens funktioner, flyttes til et andet land. Outsourcing kan være en positiv udvikling for det land, hvor arbejdspladserne flyttes til, hvorimod det er en negativ udvikling for det land, hvor arbejdspladsernes flyttes fra.

I Danmark er der mange virksomheder, der allerede har, eller ønsker at outsource hele eller dele af deres virksomhed og/eller dens aktiviteter. Dette er fordi, virksomheder konstant skal prøve at mindske deres omkostninger, for at kunne følge med på verdensmarkedet.

Outsourcing har længe været et omdiskuteret emne i Danmark, og politikkerne prøver gang på gang at forbedre mulighederne for danske virksomheder, således at de ikke bliver nødt til at flytte arbejdspladserne til udlandet. Outsourcing er et meget aktuelt og omdiskuteret emne, og derfor har jeg valgt dette emne for at afklare, hvorfor virksomheder outsourcer, hvordan det påvirker økonomien og om tendensen vil fortsætte."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Outsourcing i VØ og IØ

[9]
Bedømmelser
 • 06-03-2013
  helt fin til inspiration dog var den ikke så brugbar i mit tilfælde
 • 26-09-2013
  Utrolig god opgave. Brugte den som inspirationskilde til min SRP.
 • 26-05-2015
  Skide god SRP. STORT tak herfra
 • 05-11-2014
  En rigtig god hjælp til inspiration