SRP: USA's Udenrigspolitik og Irak-Krigen i Samfundsfag og Engelsk

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag A, Engelsk A)
  • 12
  • 25
  • 7381
  • PDF

SRP: USA's Udenrigspolitik og Irak-Krigen i Samfundsfag og Engelsk

SRP om Amerikansk Udenrigspolitik under Irak-krigen, hvor jeg skrev projektet i Samfundsfag A og Engelsk A. I opgaven gennemgår jeg bl.a. de internationale forhold som resulterede i Bush-doktrinen, og konsekvenserne af krigen for det globale samfund.

Lærers kommentar

Tillykke, du har fået 12. Flot opgave, der på fyldestgørende vis besvarer problemstillingen ud fra begge fag.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

INDLEDNING s. 4
BEGREBSAFKLARING s. 5

1- INTERNATIONALE POLITISKE FORHOLD DER FØRTE TIL BUSH DOKTRINEN s. 5
1.1 Den kolde krigs afslutning – Fra bipolaritet til unipolaritet s. 6
1.2 FN’s rolle i det nye verdens billede s. 7
1.3 De svage stater – Den nye fjende s. 9
1.4 Neokonservatismens indflydelse på Bush doktrinen s. 10
1.5 Opsummering og delkonklusion 1 s. 11

2 - GREENZONE - EN FIKTIV FORTÆLLING OM IRAK-KRIGEN s. 12
2.1 Temaer s. 13
2.2 Synsvinkler s. 14
2.3 Virkemidler s. 15
2.4 Reaktioner på filmen s. 15
2.5 Opsummering og delkonklusion 2 s. 16

3 - DE SANDSYNLIGE MOTIVER OG FØLGEVIRKNINGERNE AF KRIGEN I DET GLOBALE SAMFUND s. 17
3.1 Økonomiske motiver s. 18
3.2 Magtpositionen s. 19
3.3 Følgerne af krigen s. 21

KONKLUSION s. 23
LITTERATURLISTE s. 24-25

Uddrag

"INDLEDNING:
Den 20 marts 2003 invaderede USA Irak. Det blev starten på det vi i dag omtaler som Irak-krigen eller Second Persian Gulf War. Den 30. december blev Iraks daværende diktator Saddam Hussein henrettet, som straf for hans forbrydelser mod menneskeheden.

Juni 2003 blev det officielt bekræftet at Irak ikke husede masse ødelæggelses våben, som man tidligere havde antaget fra Amerikas side, og brugt som en afgørende begrundelse for at foretage invaderingen af landet. Den 15. december 2011 blev det endeligt besluttet at alle USA’s soldater forlader Irak inden årets udgang.

Alle krige har et hændelsesforløb og alle krige har et begyndelsesgrundlag og en efterfølgende betydning og eftervirkning. Dette projekt søger, at afdække begrundelserne for at USA invaderede Irak og hvilken betydning krigen har haft, herunder særligt hvilken betydning beslutningsgrundlagt for krigen har haft.

Projektet vil således bestræbe sig på at beskrive, analyser og diskutere ganske komplekse og vidtstrukkende forhold omkring Irak-krigen.

Det er vigtigt at beskæftige sig med disse områder af krigen da det kan give et indblik og en forståelse af det væsentlige internationale forholde, samt være hensigtsmæssigt i en fremtidig forståelse af krigen. Motivationen for dette projekt ligger således i at komme dybere ind i en forståelse af Irak-krigen og dens konsekvenser.

I den forbindelse vil jeg analysere den fiktive film Greenzone (2010), som handler om netop Irak-krigen og sammenholde den med de faktiske hændelser i Irak.

Det er relevant da en sådan film kan være med til at påvirke den amerikanske befolkning holdning til krigen, og det kan igen have betydning for konsekvenserne af krigen. Afslutningsvis vil jeg diskutere og vurder USA’s motiver bag krigen i Irak.

Mulige motiver adskiller sig fra begrundelserne ved at være af anderledes karakter, forstået på den måde at man kan forstå motiver som bagvedliggende grund til at starte en krig, men af disse grund ikke juridisk og politisk anerkendes af det internationale samfund. Derudover vil jeg kort komme med et bud på krigens betydning.

Dette skal ses som et midlertidigt bud, da man om længere tid vil kunne komme med mere klare og kvalificerede meninger herom. Således vil projekt blive en omfattende analyse af forskellige elementer der har haft betydning for Irak-krigen.

Dette kræver derfor en afgrænsning, og jeg vil løbende igennem opgaven afgrænse mig fra områder der i anden sammenhæng kan synes relevante for projektet."... Køb adgang for at læse mere

SRP: USA's Udenrigspolitik og Irak-Krigen i Samfundsfag og Engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.