SRP om Apartheidsystemet og Demokratiseringsprocessen

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 29
  • 7929
  • PDF

SRP om Apartheidsystemet og Demokratiseringsprocessen

Jeg vil i min opgave beskæftige mig med Sydafrikas historiske udvikling fra apartheidstyrets dannelse i 1948 og frem til i dag, med fokus på demokratiseringsprocessen. Jeg vil især beskæftige mig med forskellige demokratiseringsteorier, som på forskellige måder kan forklare Sydafrikas udvikling. Dertil synes jeg, det er interessant at undersøge, om Sydafrika er demokratisk i dag.

Først vil jeg lave en redegørelse over apartheidsystemet fra valget i 1948 til omkring 1988, for at danne grundlag for en analyse af apartheidsystemets fald og begyndelsen på demokratiseringsprocessen. I analysen har jeg brugt varierende historiske kilder, for at belyse forskellige holdninger til apartheidsystemet.

I løbet af analysen vil jeg diskutere, hvordan demokratiseringsteorierne kan forklare udviklingen i Sydafrika og til sidst diskutere, hvordan de forskellige teorier kan supplere hinanden.

Endelig vil jeg ud fra forskellige demokratiidealer og tabeller (analyseret af Ragnhild L. Muriaas (2009: 283)) vurdere Sydafrikas demokratiske situation i dag.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Apartheidsystemet fra ca. 1948-1988 4
Apartheid politik 4
Modstand mod Apartheid 5
Demokratiseringsprocessen i Sydafrika efter ca. 1988 6
Kompromiser mellem ANC og F.W. de Klerk 6
Sydafrikas demokratiske valg 1994 9
Økonomisk betydning 12
Civilsamfundets påvirkning 14
Internationale faktorer 16
Delkonklusion 17
Sydafrika i dag 18
Konklusion 22
Bilag 1: Historiske kilder 23
Udsnit fra ANC's kampagneavis 23
Tale af F.W. de Klerk 23
Bilag 2: Figur af Karl og Scmitters transitionstypologi 24
Bilag 3: Tabeller over valgresultater 26
Tabel 1: Partiopslutning i lokalvalg på landsbasis 26
Tabel 2: Partiopslutningen på tværs af provinserne 26
Tabel 3: Magtfordeling på distrikts- og storbyniveau 27
Litteraturliste 28

Uddrag

Helt tilbage i 1600-tallet, da Holland havde en forsyningsstation ved Kap Det Gode Håb i Sydafrika, dominerede hollænderne handlen og området bl.a. med afrikanske slaver som arbejdskraft. Efter århundredes slavehandel og indre konflikter i Sydafrika, kulminerede invasionen for alvor i slutningen af 1800-tallet, hvor ”Kapløbet om Afrika” blev sat i gang. Det var en reaktion på imperialismens udbredelse i 1870, hvor europæiske lande begyndte, at tilegne sig kolonier og udnytte Afrikas ressourcer. Afrikanerne blev underlagt europæernes livsstil og interesser, og Afrikas økonomi blev rettet ind efter europæernes behov. (Shillington, 1997: 9-10, 18)

Den europæiske befolkning i Sydafrika kaldte sig afrikaanere og i 1914 dannede de deres eget parti Nationalistpartiet (Sølvhjelm og Samsøe, 1999: 7,9), som senere skulle vise sig, at blive begyndelsen på et udemokratisk autoritært hvidt styre og etableringen af apartheidsystemet.

Jeg vil i min opgave beskæftige mig med Sydafrikas historiske udvikling fra apartheidstyrets dannelse i 1948 og frem til i dag, med fokus på demokratiseringsprocessen. Jeg vil især beskæftige mig med forskellige demokratiseringsteorier, som på forskellige måder kan forklare Sydafrikas udvikling. Dertil synes jeg, det er interessant at undersøge, om Sydafrika er demokratisk i dag.

Først vil jeg lave en redegørelse over apartheidsystemet fra valget i 1948 til omkring 1988, for at danne grundlag for en analyse af apartheidsystemets fald og begyndelsen på demokratiseringsprocessen. I analysen har jeg brugt varierende historiske kilder, for at belyse forskellige holdninger til apartheidsystemet. Jeg vil i løbet af analysen diskutere, hvordan demokratiseringsteorierne kan forklare udviklingen i Sydafrika og til sidst diskutere, hvordan de forskellige teorier kan supplere hinanden. Endelig vil jeg ud fra forskellige demokratiidealer og tabeller (analyseret af Ragnhild L. Muriaas (2009: 283)) vurdere Sydafrikas demokratiske situation i dag.

Apartheidsystemet fra ca. 1948-1988
Som en optakt til valgkampen i 1948 udsendte Nationalistpartiet december 1947 en propagandalignende pjece. De ville informere befolkningen om deres vision om, at indføre apartheid, den totale og permanente raceadskillelse i Sydafrika. I pjecen skrev de: ”Vores lands politik vil skue frem mod den totale apartheid, som det endegyldige mål for en naturlig proces af adskilt udvikling”. Det er tydeligt, at hensigten med pjecen var, at få så mange mulige stemmer fra den hvide befolkning og nationalistpartiet vandt da også valget med teologiprofessoren Daniel Francois Malan i spidsen. (Gunnarsen, 1995: 21,80)
Apartheid politik
Den nye regering etablerede en sammenfatning af apartheid-love, der indfriede regeringens vision om apartheidsystemet. Der var fire hjørnesten i denne apartheid-politik. (Gunnarsen, 1995: 25)
Den første lov i 1949 ”Population Regristration Act” betød, at befolkningen skulle deles op efter race i følgende tre hovedkategorier: hvide, farvede og indfødte. De sorte blev tvangsforflyttet til særlige fattige, overbefolkede og udpinte reservater , mens deres oprindelige hjemsted blev revet ned og lavet om til ”hvidt område”. (Bramsen, 1989 : 89,90,140 ; Gunnarsen, 1995: 24)
I 1952 blev det lovpligtigt for alle afrikanske mænd over 16 år at bære pas og senere også for kvinderne. Passet skulle indeholde en række oplysninger om bl.a. arbejde, skatteforhold og tidligere straffe. (Gunnarsen, 1995: 24)... Køb adgang for at læse mere

SRP om Apartheidsystemet og Demokratiseringsprocessen

[1]
Bedømmelser
  • 06-03-2017
    Fin opgave med gode teorier. Mangler på kilder somme steder