SRP om kryptering i Matematik A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Matematik A)
  • 10
  • 32
  • 7643
  • PDF

SRP om kryptering i Matematik A og Historie A

SRP i Matematik A og Historie A om Kryptering, og brydning af Enigma-koden.

I denne forbindelse giver opgaven først en kort redegørelse for de to nationers rolle (England og Tyskland) i 2. Verdenskrig.

Herefter følger en undersøgelse af krypteringens rolle under 2.Verdenskrig, med særskilt fokus på tyskernes Enigma.

Slutteligt følger en vurdering af kodebrydningens betydning for krigens forløb, samt en kontrafaktisk diskussion og opsamlende konklusion.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
1. Kryptologiens udvikling igennem historien 3
1.1 - Transposition 4
1.1 - Cæsarsystemet 5
1.2 – Momoalfabetisk substitutions kryptering 6
1.2 - Monoalfabetisk kodebrydning 7
1.2 - Polyalfabetisk kryptering 8
1.3 – Forklar hvordan man kan bryde den polyalfabteiske Vigenere-kode og redegør for Friedmans test 11
3 - Giv en kort redegørelse for henholdsvis Englands og Tysklands rolle i 2. verdenskrig 14
3.1 - England og Tysklands rolle igennem 2. Verdenskrig 14
4 - Undersøg den rolle som kryptering spillede under 2. verdenskrig. Du skal i denne forbindelse beskrive tyskernes Enigma. 16
4.1 – Krypteringens rolle under 2. Verdenskrig 16
4.2 – Udviklingen af Enigma 19
4.2 – Enigmas opbygning 19
4.2 – Enigmas kombinationsmuligheder 21
5 - Vurdér hvilken betydning det fik for krigens forløb, at englænderne var i stand til at opsnappe og dekryptere de tyske beskeder. 23
5.1 - Krigens forløb - Hvad nu hvis? 24
Konklusion 27
Perspektivering 27
Artikler 29
Bøger 29
Hjemmesider 29
Figurer/tabeller 30
Figur 1 30
Figur 2 30
Figur 3 31
Figur 4 32
Tabel 1 32
Bilag 33
Bilag 1 33

Uddrag

Indledning
Hemmeligholdelsen af information, har gennem tiderne haft stor betydning for historiske begivenheder. Den evige kamp imellem kodemagere og kodebrydere har udviklet kryptologien fra de simpleste koder i Cæsars tid til det 20. århundredes avancerede krypteringsmaskiner.

Hemmeligholdelsen af dokumenter spillede en stor rolle igennem 2. verdenskrig, og derfor blev den hidtil mest avancerede krypteringsmaskine, Engima, en stor faktor gennem krigen.
I denne opgave vil jeg kort belyse udviklingen af kryptering frem til 2. verdenskrig med særligt fokus på mono- og polyalfabetiske krypteringssystemer, og hvordan disse krypteringssystemer kan brydes. Derudover vil jeg tage et indblik i 2. verdenskrig med særligt fokus på Enigma. Til sidst vil jeg vurdere betydningen af de allieredes kodebryd af Enigma'en, samt hvilken betydning det havde for de allierede, at de nu kunne opsnappe de tyske beskeder.

Jeg har valgt at lave om på rækkefølgen af spørgsmålene i min problemformulering, da jeg mener det giver en mere sammenhængende opgave.

1. Kryptologiens udvikling igennem historien
I dette afsnit vil jeg besvare følgende spørgsmål fra min problemformulering.
• 1.1 - Giv en kort beskrivelse af brugen af kryptering frem til 2. verdenskrig
• 1.2 - Beskriv det monoalfabetiske og polyalfabetsike krypteringssystem
• 1.3 - Forklar hvordan man kan bryde den polyalfabetiske Vigenére-kode og redegør for Friedsmans test.
Kryptolgi betyder læren om hemmeligholdelse af information. Kryptos betyder på græsk, gemt, mens logi betyder læren om. Kryptologi er med andre ord læren om det gemte.
I årtusinder har magthaverne haft behov for at kommunikere med hinanden uden at informationerne faldt i forkerte hænder. Behovet for denne hemmeligholdelse startede en ny ære for kodemagere, hvis ansvar var at sikre kommunikationen ved kryptologi.

I Kryptologi opererer man under to hovedformer, stenografi og kryptografi. Forskellen mellem disse to former er, at stenografi arbejder imod at hemmeligholde en beskeds... Køb adgang for at læse mere

SRP om kryptering i Matematik A og Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.