SRP om Reformationen i 1500-tallet i Historie og Tysk

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Tysk fortsættersprog A)
  • 12
  • 21
  • 6904
  • PDF

SRP om Reformationen i 1500-tallet i Historie og Tysk

SRP'et sætter fokus på Martin Luther og hans reformation af den romersk-katolske kirke, samt Luthers forhold til paven, og den bygger på en retorisk analyse af Martin Luthers 95 teser om aflad, skrevet på erlanger tysk.

Studienets kommentar

Abstract mangler i denne version.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Det tyske samfund 3
Bogtrykkerkunsten får en stor rolle 3
Kirken 3
Afladshandel 4
Luthers reformation 5
Kejsermagten og samfundet 5
Den nye verden 6
Munken går til angreb 7
Bandlysningen 7
Aflad & Bod 8
Hvorfor? 9
Agnus Dei 10
Luther taler på pavens vegne 11
De kristne skal lære 12
Biskopperne 13
Pavens penge 13
Paven og Luther 14
Hvorfor lykkedes det egentlig? 15
Bondeoprøret 16
Sværmerne 17
Evangelisterne vs. Katolikkerne 17
Luther i nutiden 18
Konklusion 18
Litteratur 20

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt at skrive om reformationen, hvor jeg har valgt at lægge mit fokuspunkt på Martin Luther. Reformationen er et spændende emne, da det har været med til at forme den religion, vi har i dag, men samtidig har påvirket vores samfund igennem tiden.

Mit fokus ligger på Martin Luther, fordi han var den, der lagde grundstenene til reformationen med sine utallige reformatoriske tekster.
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Martin Luthers 95 teser om aflad, da det var dem der, tilbage i 1517, startede reformationen.

Samtidig har jeg valgt at undersøge nærmere på Luthers tanker bag reformationen og hans kritik af afladshandlen. Jeg har også valgt at kigge på nogle af Luthers andre tekster, samt at kigge på, hvad andre folk har sagt om Luther og hans idéer, i hans samtid.
I min redegørelse vil jeg kigge på, hvordan det tyske samfund så ud omkring 1500-tallet, og hvad der egentlig talt prægede det.

Jeg vil gøre rede for samfundet meget generelt, kirken og den reformation Luther fik startet, samt de nye idéer, der begyndte at spire frem lige omkring starten af 1500-tallet.

I min analyse vil jeg undersøge Martin Luthers forhold til paven før, under og efter de 95 teser om aflad blev offentligt kendt.

Samtidig vil jeg også undersøge, hvordan Luther giver udtryk for sin holdning til paven i de 95 teser. I min analyse vil jeg endvidere inddrage citater fra andre af Luthers tekster, samt udtalelser om Luther, fra folk i hans samtid.

I min diskussion vil jeg tydeliggøre hvorfor det egentlig lykkedes Luther at reformere kirken tilbage i 1500-tallet.

Samtidig vil jeg også vurdere konsekvenserne af Luthers opgør med den romersk-katolske kirke. Jeg vil til sidst undersøge nogle af Luthers meninger og føre dem op til nutiden og se hvordan snart 500 år gamle skrifter, har kunnet have afsmittende virkning på en af nutidens største historiske personligheder og den tragedie, han skabte... Køb adgang for at læse mere

SRP om Reformationen i 1500-tallet i Historie og Tysk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.