SRP: Den Victorianske Periode i Engelsk A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 10
 • 25
 • 6946
 • PDF

SRP: Den Victorianske Periode i Engelsk A og Historie A

SRP om Den Victorianske Periode og Kvindernes rolle og rettigheder, skrevet med brug af fagene Engelsk A og Historie A. SRP'et indeholder bl.a. en analyse og fortolkning af ”Jane Eyre” skrevet af Charlotte Brontë, og med udgangspunkt i analysen fremstiller jeg forfatterens holdning til kontroversen mellem kvinden og samfundets kvinderolle.
Opgaven indeholder herudover et historisk redegørende afsnit om samtiden, og en analyse og fortolkning af "The Subjection of women" der er skrevet af John Stuart Mill og "The women of England: Their Social Duties, and domestic habits" af Sarah Stickney Ellis.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Redegør 4
Uddannelse og Kvindesyn 6
Tiden der ledte på til Victoria tiden 6
Analyse af Sarah Stickney Ellis ”The Women of England, Their Social Duties, and Domestic Habits” 7
Analyse af John Stuart Mills ”The Subjection og Women” 10
Kildekritisk blik på kilderne 13
Analysér romanen "Jane Eyre" (1847) af Charlotte Brontë 15
Konklusion 20
Litteratur liste 22
Bøger 22
Internetsider 23

Uddrag

Indledning
Kvinder over hele verden og igennem alle tider har levet i et samfund hvor der blev forventet noget af dem – at de skulle leve op til en speciel forudbestemt rolle. Ikke alle roller har været lige behagelige og derfor ser vi gennem historien adskillige forsøg på at kæmpe imod disse forventninger og fastlagte kvinderoller. Forskellige midler er blevet taget i brug gennem tidens løb. Et af disse midler har længe været litteraturen, hvormed man har opnået muligheden for at dele private meninger med samfundet endda med en helt anden identitet. For at finde et af de eksempler, hvor kvinder har benyttet sig af litteratur til at bryde med kvinderollen, kan vi gå tilbage til Victoria tiden. Her vil vi se et samfund domineret af mænd men enkelte kvinder, der formår at stå frem og bryde normens opfattelse af en ideel kvinde.

Jeg har valgt at indskrænke indholdet af historiske kilder til to tekster, hvilket formål har at fremstille to forskellige holdninger omkring datidens debat om kvinderoller. Hertil har jeg valgt to tekster der begge har deres oprindelse i den victorianske periode, da dette forøger mine muligheder for at sammenligne forfatternes synspunkter.
Gennem en analyse og fortolkning af ”Jane Eyre” skrevet af Charlotte Brontë vil jeg finde frem til forfatterens fremstilling af kontroversen mellem kvinden og samfundets kvinderolle og se om der eventuelt er en specifik tendens at spore i romanen.
Det er formålet dels gennem det historisk redegørende afsnit, dels gennem analyse og fortolkning af "The Subjection of women" af John Stuart Mill og "The women of England: their social duties, and domestic habits" Sarah Stickney Ellis og endelig et diskuterende afsnit til at vurdere, hvor stor en betydning litteraturen har haft for de victorianske kvinders mulighed for at bryde samtidens kvinderoller og normer... Køb adgang for at læse mere

SRP: Den Victorianske Periode i Engelsk A og Historie A

[1]
Bedømmelser
 • 29-03-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  super opgave til at støtte sig til