SRP om Fluorescerende Proteiner i Bioteknologi A

  • STX 3.g
  • SRP (Bioteknologi A)
  • 12
  • 33
  • 6370
  • PDF

SRP om Fluorescerende Proteiner i Bioteknologi A

SRP om Fluorescerende Proteiner, og GFP (Green Fluorescent Protein), der er skrevet i Bioteknologi A (dispensation) og der er derfor lagt vægt på en separat biologi og kemi del.

Opgaven er opdelt i 3 overordnede dele: En redegørende del om fluorescerende proteiner, en beskrivelse og analyse af et forsøg med transformation af rød fluorescerende protein (RFP) til gærcelle og efterfølgende fermentering, samt en beskrivelse af GFP's proteinkemiske opbygning og foreslag til oprensning.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract … 1
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Del 1 – Fluorescerende proteiner 4
Opdagelsen af GFP 4
Anvendelse og forskning … 6
Del 2 – Forsøg med RFP 7
o Overordnet formål … 7
o De centrale begreber … 7
Kloning af rekombinant DNA … 8
o Fusion af PRHA og RFP … 8
o Virtuel konstruktion af vektor … 10
o Oprensning af vektor 13
Transformation … 13
o Identifikation af transformanter … 14
Fermentering … 18
o Forsøgsresultater 23
o Analyse af forsøgsresultater 25
Del 3 – Undersøgelse af GFP 26
Proteinkemisk opbygning …
Oprensning …
Konklusion (m underskrift) …
Kildehenvisning …
Bilag …
Bilag 1: Rapportørgen – fra DNA til Bioimaging
Bilag 2: Structure of Green Fluorescent Protein (PDB)
Bilag 3: Master's Thesis – Katarzyna Wojdlya
Bilag 4: Uddrag af Laboratoriemanual fra Biotech Academy

Uddrag

"Indledning:
Stillehavsvandmanden, Aequorea victoria, lyser grønt, hvis den udsættes for ydre forstyrrelser. I starten af 1960'erne lykkedes det de to forskere Osamu Shimomira og Frank Johnson at isolere det lysende materiale i vandmanden, som viste sig at være et fluorescerende protein.

Proteinet blev navngivet Green Fluorescent Protein (GFP), fordi det lyser grønt, når det belyses med blåt eller ultraviolet lys.

Opdagelsen af GFP har været en af de vigtigste årsager til biovidenskabens hastige udvikling de sidste årtier. I 1994 lykkedes det at transformere genet for GFP ind i en Escherichia coli-bakterie, og siden hen er proteinets lysende egenskab blevet benyttet i forbindelse med bl.a. bioimaging (mikroskopering af af celler og væv) og mole¬kylærbiologisk og biomedicinsk forskning.

Med denne opgave vil jeg beskrive fluorescerende proteiners egenskaber og oprindelse, samt hvordan de bruges ved forskning i cellefysiologi og undersøgelse af lægemidler.

Herefter vil jeg på baggrund af resultaterne fra mit laboratorieforsøg med Red Fluorescent Protein (RFP), forklare kloning, transformation og fermentering af RFP. Den sidste del af opgaven er en analyse af den proteinkemiske opbygning af GFP og en skitsering af oprensningen af GFP fra celler."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Fluorescerende Proteiner i Bioteknologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.