SRP om herpes simplex virus type 2 og tenofovir | Bioteknologi A

  • STX 3.g
  • SRP (Bioteknologi A)
  • 12
  • 28
  • 8284
  • PDF

SRP om herpes simplex virus type 2 og tenofovir | Bioteknologi A

SRP om herpes simplex type 2 og tenofovir, skrevet med anvendelse af Bioteknologi A, hvor jeg undersøger sygdommen, virussens opbygning og interaktion med mennesker. Jeg gennemgår derfor al biologien omkring sygdommen og virussen, og derefter undersøges den antivirale virkning af tenofovir på HSV-2 (Herpes Simplex Type 2) eksperimentelt.

SRP'et er skrevet enkeltfagligt, dvs. Bioteknologi A er blevet splittet op i Biologi og Kemi.

Elevens kommentar

Der er enkelte slåfejl.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 2
Herpes simplex virus' opbygning 3
Herpes simplex virus' livscyklus 4
HSV-2's interaktion med mennesket 6
Tenofovirs kemiske struktur og funktionelle grupper 8
MTT Viabilitets Assay 9
Kemien bag MTT 9
Selve Assayet 10
Efterbehandling 11
Virus Plaque Assay 12
Sikkerhed 12
Assayets udførelse 13
En bid af kemien bag Virus Plaque Assay 14
Efterbehandling 15
Live/Dead Assay med flowcytometeri 16
Forud for Live/Dead farvning 16
Selve Assayet 17
Efterbehandling 17
Perspektivering 18
Konklusion 19
Litteraturliste 20
Bilag 22
Rådata fra Virus Plaque Assay med Tenofovir. 22
Rådata fra MTT assay forsøg#1 23
Rådata fra MTT assay forsøg #2 og #3 24
Sikkerhedsprocedure i klasse III laboratorium 27
Noter fra Jesper M 28

Uddrag

Indledning:
Tenofovir er et anti HIV nukleosid analog, der anvendes til behandling af HIV infektioner. Det er fornyeligt, 2010-2011, blevet beskrevet, at Tenofovir har en klinisk effekt mod Herpes Simplex Virus Type 2(HSV-2).

I studiet CAPRISA004, der havde til fokus at teste om en mikrobicid med 1 % Tenofovir kunne forhindre HIV infektion i afrikanske kvinder, fandt man ud af at Tenofovir hæmmede HIV-tilfældene med 39 %, og ganske overraskende at HSV-2 blevet hæmmet med 51 % i forhold til deres blindede placebogruppe (15 og 27).

Der er 536 millioner mennesker verdenen over der har HSV-2, der er hovedårsagen til sygdommen herpes genitalis, der giver til kronisk sårdannelse på kønsdelene. Risikoen for at få HIV er tre gange større hos personer med HSV-2, og ikke nok med det, så er kvinder mere modtagelige for at få infektionen end mænd. (14 og 28)

Og det er her anti-HIV lægemidlet Tenofovir kommer ind i billedet, for det tegner til at blive et sådan et stof, der kan bane vejen for en bedre og sikrere verden med færre HIV og HSV-2 infektioner.

I opgaven efterprøves, hvorvidt anti-HIV lægemidlet Tenofovir har en direkte antiviral virkning på Herpes Simplex Virus type 2 (HSV-2) eller ej. For at kunne forestå de bagvedliggende faktorer, redegøres der først for, hvad HSV-2 er for en størrelse og hvilke kemiske egenskaber Tenofovir har.

Dernæst udføres tre forskellige assays, hhv. MTT celle viabilitets assay, Virus plaque assay og LIVE/DEAD assay med flowcytometeri; Hvert assay belyser forskellige aspekter af Tenofovirs indvirkning på HSV-2 og behandles hver for sig med tilhørende delkonklusioner.

Opgaven afsluttes med at samle konklusioner og diskussioner. Sidst perspektiveres de anvendelsesmæssige muligheder af stoffer, der er effektive mod både HIV og HSV-2, hvor også en af udfordringerne med Tenofovir bliver berørt. Forsøgene er udført under et tre dags ophold på Skejby Sygehus i infektionsmedicinsk afdeling med venlig assistance fra Post Doc. Jesper Melchjorsen Ph.d... Køb adgang for at læse mere

SRP om herpes simplex virus type 2 og tenofovir | Bioteknologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.