SRP om Stråling og DNA i Bioteknologi A og Fysik B

 • STX 3.g
 • SRP (Fysik B, Bioteknologi A)
 • 7
 • 37
 • 9525
 • PDF

SRP om Stråling og DNA i Bioteknologi A og Fysik B

Studieretningsprojekt (SRP) skrevet i fysik B og Bioteknologi A, om Stråling og DNA (Deoxyribonukleinsyre), hvor jeg undersøger ioniserende strålings indvirkning på DNA, bl.a. hvordan mutationer opstår som resultat. Herudover kigger jeg på Tjernobyl-katastrofen, og gennemgår atomkraftværker og fissionskraft, samt en simulation af ulykke på Barsebäckværket og de konsekvenser en sådan ulykke ville have.

Opgaveformulering

Du skal gøre rede for de forskellige typer af mutationer og beskrive Ames test til at undersøge
hvorvidt et stof er mutagent. Du skal herunder komme ind på mekanismerne for hvordan
elektromagnetisk og ioniserende stråling kan påvirke levende organismer på kort sigt såvel
som på lang sigt.
Du skal gøre rede for de centrale fysiske principper bag anvendelsen af fissionskraft samt
konstruktionen af et atomkraftværk. Du skal beskrive forløbet omkring ulykken ved
Tjernobylkraftværket 26.04 1986 og give en vurdering af de faktorer der første til det.
Du skal ud fra den vedlagte opgave forklare, hvordan man kan opstille en model til at vurdere
skadevirkningen for befokningen i København, hvis en tilsvarende ulykke havde fundet sted
på Barsebäckværket i Sverige.

Lærers kommentar

7 næsten 10 der manglede lidt om Ames test.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract: 3
Indledning: 4
1.Redegørelse for elektromagnetisk og ioniserende strålings påvirkning af DNA 5
1.1 Mutationer: 5
1.2 Ames Test: 7
1.3 Elektromagnetisk og ioniserende stråling: 8
1.4 Elektromagnetisk og ioniserende strålings påvirkning på levende organismer samt
den absorberede dosis indflydelse: 10
2.Beskrivelse af de fysiske principper bag et atomkraftværk samt en analyse og
vurdering af ulykken ved Tjernobylkraftværket d. 26.04 1986. 14
2.1 Fissionskraft: 14
2.2 Atomkraftværk: 16
2.3 Ulykken ved Tjernobylkraftværket: 18
3.Analyse og diskussion af en model for en fiktiv ulykke på Barsebäckværket i
Sverige. 22
3.1 Modellen: 22
3.2 Vurdering af resultatet af strålingen fra ulykken: 25
3.3 Diskussion af modellen: 27
Konklusion: 30
Bilag: 32
Bilag 1.1 32
Bilag 1.2 33
Bilag 1.3 34
Bilag 1.4 35
Litteraturliste 36

Uddrag

"Indledning:
Den 26 april 1986 skete en forfærdelig ulykke der ændrede synet på atomkraftværk, hvilket bl.a fik den danske og svenske regering til at lukke Barsebäck værket ned, da Jordens befolkning siden hen har levet i konstant frygt for radioaktivt udslip.

I denne opgave vil jeg vurdere de biologiske konsekvneserne for Københavns beboer, hvis der skete en ulykke identisk med Tjernobylulykken på Barsebäckværket i Sverige.

Derfor vil det være væsentlig for min opgave at redegøre for de gældende typer mutationer der findes sted ved ioniserende stråling. Derudover vil jeg redegøre for de fysiske principper for fissionkraft, samt en redegørelse af de forskellige typer atomkraftværker.

For at få et overblik over konsekvenserne ved et radioaktivt udslip fra Barsebäckværket, vil jeg opstille en “worst case” der svarer til en lignende Tjernobylulykke. Til sidst vil jeg diskuterer om min model er pålidelig eller om den er utroværdig i forhold til en lignende ulykke."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Stråling og DNA i Bioteknologi A og Fysik B

[2]
Bedømmelser
 • 15-02-2015
  Givet af Studerende på 5. år
  God SRP der går i dybden nogle af de steder den skal, nogle ting kan det dog være lidt tyndt...
 • 18-04-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  RIgtig god med meget godt materiale