SRP: Totalitarisme - '1984' og Stalin i Historie og Engelsk

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 12
 • 27
 • 8773
 • PDF

SRP: Totalitarisme - '1984' og Stalin i Historie og Engelsk

SRP om Totalitarisme, værket 1984 af George Orwell, og Stalins Sovjetunionen, som undersøges i fagene Historie A og Engelsk A.

I opgaven gives der først en redegørelse for totalitarismens fødsel i USSR - Herefter følger en analyse og fortolkning af George Orwells roman "1984", med særligt henblik på totalitarismens skildring og konstruktion i værket.

Derefter gives der en historisk kildeanalyse af sovjettiske propagandaplakater, og slutteligt følger en sammenlignende diskussion om totalitarismen i 1984 og Stalins Sovjetunion.

Studienets kommentar

Analysen i historie bør uddybes.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Totalitarismens opstandelse i Sovjetunionen 4
''Nineteen Eighty-Four'' 6
Komposition og handling 6
Symbolik 8
Partiets slagord 8
Budskab 9
Orwells valg af genre 11
Ligheder mellem magtstruktur og propaganda i Sovjetunionen og Oceania 12
Magtstruktur 14
Propaganda 16
Propagandaplakater 17
Løgn, manipulation og historieforvanskning 19
Perspektivering 23
Konklusion 23
Bilag 1 25
Bilag 2 27
Litteraturliste 28

Uddrag

Indledning

Jeg arbejder i dette projekt med George Orwells roman ''Nineteen Eighty-Four'', som er udgivet i 1948. Historien foregår i en dystopisk, totalitær fremtid, der er inspireret af forskellige totalitære bevægelser i Europa i første halvdel af det 20. århundrede – særligt Sovjetunionen. Jeg vil i mit projekt arbejde med en række forskellige delpunkter. Først undersøger jeg totalitarismens oprindelse i Sovjetunionen, da det giver en forståelse af systemet og dets mekanismer. Derefter analyserer og fortolker jeg George Orwells ''Nineteen Eighty-Four'' ved hjælp af litteraturanalytiske metoder for dels at få et indblik i statens kontrol- og magtredskaber, for at klargøre systemets indflydelse på karaktererne i bogen og for at udlede historiens budskab. Jeg inddrager i analysen en overvejelse om Orwells valg af genre for at få et klarere billede af Orwells intention med historien. Derpå analyserer jeg i en historiefaglig vinkel den stalinistiske magtstruktur og propaganda komparativt til den i ''Nineteen Eighty-Four'', da det giver et bredere perspektiv på romanen, samtidig med at ''Nineteen Eighty-Four'' giver en dybere helhedsforståelse af den stalinistiske totalitarisme. Jeg inddrager herefter to sovjetiske propagandaplakater som historiske kilder og analyserer dem for at konkretisere den sovjetiske propaganda, og fordi de som kildemateriale kan give et billede af magtstrukturen og magtbesiddernes hensigter i deres oprindelsesperiode. Jeg laver afslutningsvis en diskussion af et citat fra ''Nineteen Eighty-Four'', hvori jeg benytter den hidtil gennem analyserne tilegnede forståelse af emnet. Diskussionens formål er at afdække nogle grænser mellem George Orwells fiktive totalitarisme og virkelighedens sovjetiske totalitarisme. Som afrunding perspektiverer jeg problemstillingerne vedrørende totalitarismen i ''Nineteen Eighty-Four'' til nutidige og aktuelle tendenser.

Totalitarismens opstandelse i Sovjetunionen

For at få en forståelse af den stalinistiske totalitarisme i Sovjetunionen i perioden fra midten af 1922, hvor Joseph Stalin indtrådte som chefsekretær i partiet , til hans død i 1953, skal man kigge på de forudgående begivenheder. Begrebet totalitarisme indebærer statens totale kontrol over alle aspekter af samfundet altså inklusiv individets frihed og privatliv.
I anden halvdel af det 19. århundrede begyndte industrialiseringen i Europa at tage fart. Det medførte gigantiske forandringer i samfundet – både kulturelt, teknologisk og socialt. En del af landbefolkningen flyttede til byerne, og der opstod en arbejderklasse i industribyerne. Marx formulerede sine teorier, og overalt i Europa gik nationer fra enevælde til noget, der mindede om demokrati. Lige netop dét skete dog ikke i Rusland. Her klyngede den enevældige zar sig til... Køb adgang for at læse mere

SRP: Totalitarisme - '1984' og Stalin i Historie og Engelsk

[5]
Bedømmelser
 • 12-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Wow. Rigtig god.. Det virker lidt risci at lade komposition og handling blive så analyserende, men det er rigtig godt som inspiration!
 • 25-05-2011
  Denne opgave er ren guld. Nå denne opgave læses er det som englenes sang. Mit liv vil aldrig igen være det samme. Tak, respekt!!
 • 20-05-2012
  Super opgave !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 20-05-2011
  fin nok opgave.. stille og rolig