SRP: Oliekrisen i 1973 | Historie A og Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 29
  • 9788
  • PDF

SRP: Oliekrisen i 1973 | Historie A og Samfundsfag A

SRP om den økonomiske krise som ramte i 1973, skrevet med anvendelse af fagene Historie A og Samfundsfag A. I opgaven gennemgås ændringen i det danske samfund før og efter krisen, og det diskuteres endvidere, hvorvidt de økonomiske tiltag, som blev anvendt for at afbøde den økonomiske krise, gav de ønskede resultater, og en vurdering af andre mulige tiltag.

Studienets kommentar

Analysen af statsministerens nytårstale er noget kort.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 1
2. Det danske samfund i perioden omkring 1973 2
2.1 Den ændrede hverdag 2
2.2 Det internationale Danmark 3
2.3 Oliekrisens indtog 3
2.4 Økonomiske løsningsmetoder 4
2.5 De automatiske dyrtidsreguleringer 6
2.6 Delkonklusion 7
3. Oliekrisens betydning for det danske samfund 7
3.1 Økonomisk nedgang 7
3.2 Den nye mentalitet 8
3.3 Delkonklusion 11
4. Den økonomiske krises internationale betydning 11
4.1 Krisen som en international sikkerhedstrussel 11
4.2 Delkonklusion 12
5. Oliekrisens økonomiske løsninger 13
5.1 Den keynesianske strategi 13
5.2 Monetarismen 14
5.3 Keynesianismen vs. Monetarismen 14
5.4 Fastkurspolitik 17
5.5 Delkonklusion 19
6. Konklusion 19
7. Litteraturliste 21
8. Bilag 1 23
8.1 Tabel for den økonomiske udvikling 1973-82 23
9. Bilag 2 23
9.1 Benny Andersen og Povl Dissings 'Olie-Blues' 1981 23
10. Bilag 3 24
10.1 Statsminister Poul Hartlings (V) Nytårstale 1. Januar 1974 24
11. Bilag 4 27
11.1 Inflation inden og efter overgang til fastkurspolitikken 27
12. Bilag 5 28
12.1 Uddrag af Power Point fra foredrag i Nationalbanken 28

Uddrag

"1. Indledning:
I 1973 opstod en af tidens værste økonomiske kriser i Danmark, som følge af en arabisk-israelske konflikt. Det udviklede sig på kort tid til en international og længerevarende krise, hvor de danske politikere havde problemer med at finde den rigtige strategi til at løse de økonomiske problemer. Det er derfor både relevant og interessant at undersøge, hvad konsekvenserne af den økonomiske krise var i Danmark.

Her tænkes både samfundsmæssige og økonomiske forhold, der begge gennemgik store og vidtrækkende forandringer. Det er dog ikke kun relevant at se på tiden efter 1973, men også tiden op til, hvor økonomien og samfundet oplevede fremgang og store ændringer.

I denne opgave vil der være fokus på at beskrive, hvordan Danmark som samfund gennemgik stor forandringer i perioden op til den økonomiske krise, og hvordan det tilsvarende ændrede sig efter krisens indtræden.

Den første del af opgaven beskriver de historiske forhold, der økonomisk og samfundsmæssigt gjorde sig gældende i perioden op til 1973. Det vil lede videre til en historisk analyse af oliekrisens betydning for det danske samfund igen både økonomisk og samfundsmæssigt.

Samtidig undersøges det, hvorvidt den økonomisk krise kunne ses som en international sikkerhedstrussel vha. sikkerhedspolitiske begreber. Til sidst foretages en diskussion af, hvorvidt de virkemidler, som anvendtes til at imødegå den økonomiske krise, havde den tilsigtede effekt, samt hvilke andre virkemidler der kunne have været mere hensigtsmæssige at benytte.

Som afslutning konkluderes der på opgavens samlede indhold. Der er tilstræbt en nuanceret fremstilling gennem brug af en række kilder og teorier, der forsøger at forklare krisens betydning og udvikling i det danske samfund.

2. Det danske samfund i perioden omkring 1973
2.1 Den ændrede hverdag

Den vestlige verden havde generelt været præget af økonomisk stabilitet og vækst i starten af 1950'erne, men i Danmark blev dette først en realitet i slutningen af 1950'erne. Industrialiseringen slog igennem, og der blev pga. mekaniseringen af landbruget set en befolkningsvandring fra land til by. Den nye teknologi ændrede produktionsprocessen, og hvor der tidligere blev benyttet håndværksmetoder, overtog maskinerne nu, hvilket fjernede arbejdspladser fra landet, og man måtte søge mod byen for at finde arbejde. 1960'erne var præget af masseproduktion og derved også et masseforbrug, der skabte nye levevilkår for befolkningen. Danmark blev altså på mindre end 20 år forvandlet fra et landbrugsland til en industrination .

Perioden 1960-70 var en tid med økonomisk vækst og lav arbejdsløshed, hvilket gav kvinderne mulighed for at etablere sig på arbejdsmarkedet. De nye levevilkår medførte en materiel velstand, og fjernsyn og hjælpemidler til hjemmet blev hver mands eje, da arbejderklassen blev rigere. Velstanden gav mulighed for at eksperimentere med alternative livsformer, og bl.a. fristaden Christiania blev proklameret oprettet. De unge lod håret gro, der blev vakt forargelse, studenteroprøret brød ud og Rødstrømperne havde sin indtræden. Rødstrømpebevægelsen slog et slag for ligheden i Danmark og fik tilkæmpet sig en række forbedringer, deriblandt fri abort og lige løn mellem mænd og kvinder . Der var tale om en opbrudstid, med store samfundsændringer, hvilket også blev illustreret ved det omtalte jordskredsvalg i 1973. Det hidtidige politiske system brød sammen, og op mod 42% af vælgerne skiftede parti. De fire gamle partiers andel af mandater havde tidligere fyldt 88% i Folketinget med faldt nu til 58%, og fem nye partier gjorde sin entre - det var tid til forandringer . "... Køb adgang for at læse mere

SRP: Oliekrisen i 1973 | Historie A og Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.