SRP: Fællesskabets betydning for identitetsdannelsen - American History X

  • STX 3.g
  • SRP (Mediefag B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 23
  • 8540
  • PDF

SRP: Fællesskabets betydning for identitetsdannelsen - American History X

Her kan du se et SRP som omhandler fælleskabets og gruppens betydning i det senmoderne samfund med udgangspunkt i filmen American History X og teoretikerne Anthony Giddens og Bauman. Opgaven er skrevet i Mediefag B og Samfundsfag A.

I opgaven vil fællesskabets betydning for individets identitetsdannelse blive undersøgt vha. en grundig redegørelse for teoretikerne Anthony Giddens og Zygmunt Baunmans teorier om identitetsdannelse og fællesskabets betydning for individet.

Herefter vil opgaven fokusere på hovedkaraktererne i filmen ”American History X” af Tony Kaye.

Der vil indgå en analyse af, hvordan hovedpersonen Danny Vinyard bliver præget i en sådan grad til at have et bestemt synspunkt på livet og samfundet.

Derudover vil der, med fokus på ovenstående, indgå en diskussion af hvad, der ligger til grund for højreekstremismen i den vestlige verden.

Dette vil ske med udgangspunkt i artikler, tabeller og statistikker, og afslutningsvis vil der blive konkluderet på problemformuleringen med en vurdering af, hvorvidt fællesskabet spiller en rolle i Tony Kaye's ”American History X”.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Begrebet fællesskab 4
Fællesskabet i det senmoderne samfund 5
Giddens 6
Bauman 7
American History X (1998), instrueret af Tony Kaye 8
Derek 9
Danny 13
Slutningen 15
Virkemidler 16
Næranalyse af American History X: 33:20-36:20 17
Næranalyse af American History X: 1:28:06-1:29:00 18
Diskussion 19
Konklusion 21
Litteraturliste 23
Bilag 24

Uddrag

"Indledning:
Det senmoderne samfund har igennem de seneste år været præget af en stærk søgen efter en identitet, specielt hos unge.

Denne identitetsdannelse bliver påvirket af de referencegrupper, individet kan søge tryghed og anerkendelse hos.

Men hvad sker der med individet, når individualitet spiller en større rolle end fællesskabet, og hvordan har afhængigheden af fællesskabet ændret sig i takt med moderniteten? Vil individet kunne fungere i det senmoderne samfund uden en referencegruppe, og hvilken udvikling i afhængigheden er der sket i takt med industrialiseringen?

I det følgende vil fællesskabets betydning for individets identitetsdannelse blive undersøgt vha. en grundig redegørelse for teoretikerne Anthony Giddens og Zygmunt Baunmans teorier om identitetsdannelse og fællesskabets betydning for individet. Herefter vil opgaven fokusere på hovedkaraktererne i filmen ”American History X” af Tony Kaye.

Der vil indgå en analyse af, hvordan hovedpersonen Danny Vinyard bliver præget i en sådan grad til at have et bestemt synspunkt på livet og samfundet.

Derudover vil der, med fokus på ovenstående, indgå en diskussion af hvad, der ligger til grund for højreekstremismen i den vestlige verden.

Dette vil ske med udgangspunkt i artikler, tabeller og statistikker, og afslutningsvis vil der blive konkluderet på problemformuleringen med en vurdering af, hvorvidt fællesskabet spiller en rolle i Tony Kaye's ”American History X”... Køb adgang for at læse mere

SRP: Fællesskabets betydning for identitetsdannelsen - American History X

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.

Materialer relateret til SRP: Fællesskabets betydning for identitetsdannelsen - American History X.