SRP: Dansk Økonomisk Politik fra 73-93 i Samfundsfag og Historie

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • Ingen givet
  • 26
  • 7555
  • PDF

SRP: Dansk Økonomisk Politik fra 73-93 i Samfundsfag og Historie

SRP om Dansk Økonomisk Politik fra 1973-1993 skrevet i fagene Samfundsfag A og Historie A.

I opgaverne undersøger jeg oliekriserne, og hvordan disse blev håndteret i Danmark af Schlüters regering, og herefter gennemgår jeg Keynesianismen og monetarismen, og hvordan disse blev benyttet i dansk økonomisk politik.

Slutteligt vurderes effekten af de førte økonomiske politikker.

Elevens kommentar

Noter og litteraturliste er med. Bilag er IKKE med, men de kan meget hurtigt findes på wikipedia og andre websites, da det er simple og anerkendte modeller.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Abstract er ikke med i opgaven. Dette er et vigtigt punkt i SRP'en.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Hvis du gerne vil have hjælp til at forstå økonomisk politik, så kan du med fordel læse Studienets kompendium om økonomisk politik.

Indhold

Dansk økonomisk politik 1973-1993 1
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Den keynesianske økonomiske skole 4
Milton Friedmans teorier om monetarisme 7
Økonomi 1945-1973 10
Dansk politik op til 1973 12
70'ernes oliekriser 13
Schlüters årti 18
Konklusion 21
Litteraturliste 23
Noter 25

Uddrag

"Indledning:
Med den seneste finanskrise er det igen blevet tydeligt, at Danmark påvirkes af internationale konjunkturer, og at politikere og vælgere er nødt til at tage stilling til, hvordan Danmark skal reagere på disse udefrakommende påvirkninger for at opretholde den bedste økonomiske situation.

Danmark har ført skiftende økonomisk politik siden 2. Verdenskrig. Dansk industri var før 2. Verdenskrig meget orienteret på hjemmemarkedet og ikke særlig internationalt konkurrencedygtig, men det har ændret sig siden, og Danmark har i dag en meget stærk økonomi.

Danmark ramtes i 70'erne af to oliekriser, som vendte op og ned på økonomien.
Men hvordan ændrede oliekriserne Danmarks økonomi, og hvad var politikernes svar på ændringerne? Hvordan tacklede Schlüter-regeringen de enorme problemer med betalingsbalancen som oliekriserne havde efterladt Danmark med, og hvilken økonomisk teori lå til grund for denne handlemåde?

Disse spørgsmål vil blive undersøgt og forsøgt besvaret i den følgende opgave.

For at redegøre for den førte økonomiske politik i Danmark fra 1973-1993, forklares først de to økonomiske hovedteorier, der lå til grund for den førte politik, så læseren har en grundlæggende forståelse af den anvendte økonomiske teori som sådan.

Derefter vil der være en gennemgang af dansk implementering af disse ideer. For at kunne forstå hvilken situation Danmark befandt sig i, økonomisk og samfundsmæssigt og økonomisk i 1973, er det vigtigt at forstå udviklingen, der ledte op til 1973.

Derfor starter gennemgangen allerede i efterkrigstiden. Undervejs i den historiske gennemgang medtages den parlamentariske situation og dens betydning for de valg, som politikerne traf.

Til slut drages nogle konklusioner om den førte økonomiske politik og dens virkning på Danmarks økonomi. Hovedformålet med opgaven er dels at give læseren indsigt i keynesiansk og monetaristisk økonomisk teori, og dels at finde ud af, i hvor høj grad de gængse samfundsøkonomiske mål blev opfyldt i perioden."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Dansk Økonomisk Politik fra 73-93 i Samfundsfag og Historie

[1]
Bedømmelser
  • 04-12-2010
    ....................................