SRP om Adam Smith i Samfundsfag A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 27
 • 7648
 • PDF

SRP om Adam Smith i Samfundsfag A og Historie A

Studieretningsprojekt (SRP) som tager udgangspunkt i Adam Smith - opgaven er skrevet i fagene Samfundsfag A og Historie A.

I opgaven gives en redegørelse for den økonomiske teori som Adam Smith præsenterede, der arbejder med nationernes velstand, og jeg gennemgår også Adam Smiths opfattelse af menneske og samfund, og forholdet imellem de to.
Jeg diskuterer også den nutidige relevans af Adam Smiths tanker for vores forståelse af moderne økonomi, og moderne økonomisk politik.

Opgaveformulering

1) Redegør for hovedtrækkene i Adam Smiths økonomiske teori om nationernes velstand på baggrund af Smiths generelle opfattelse af menneske og samfund.
2) Redegør for og vurder centrale træk ved Adam Smiths historiske kontekst og virkningshistorie.
3) Diskuter relevansen af Adam Smiths tanker for forståelsen af den moderne økonomi og for den moderne økonomiske politik.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse:
Abstract
Indledning
Første problemstilling
Adam Smiths syn på mennesket og samfundet
Adam Smiths analyse af Arbejdsdeling
Adam Smiths værdibegreb og opfattelse af prisdannelse
Markedet og absolutte fordele
Delkonklusion
Anden problemstilling
Den økonomiske teoris historiske påvirkning på Smith
Antikken
Middelalderens skolastikere
Merkantilisme
Fysiokrater
Eftertidens udvikling af klassisk økonomi
Malthus
David Ricardo
Delkonklusion
Tredje problemstilling
Danmarks økonomiske politik
Det indre marked
Den keltiske tiger
Adam Smith i forbindelse med den økonomiske krise
Delkonklusion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

"2. Indledning:
Ved en enkelt google søgning på navnet Adam Smith vil man kunne finde 44 millioner sider, hvor han i forskellige forbindelser, bliver nævnt. Dette er ligeså mange sider, som nogle af de mest anerkendte tænkere; Karl Marx, John Maynard Keynes og Milton Friedman i dag viser tilsammen.

At en mand, for 250 år siden og dermed i oplysningstidens højdepunkt, har formået at skabe en stadig vedvarende interesse omkring sig, er intet mindre end forbløffende. Adam Smith var en mand af mange talenter. Han udforskede først og fremmest mennesket og dets natur, og derefter hvordan det så vidt muligt kunne opnå de bedst mulige levevilkår i form af velstand.

Disse tanker, Smith gjorde sig i hans forskellige værker, ligger til grunde for opgaveformuleringen.

For at besvare opgaveformuleringen vil der først og fremmest blive redegjort for Smiths syn på mennesket og samfundet. Derefter vil hans teser omkring arbejdsdeling, prisdannelse og marked samt fordele, hvilke er kernepunkter fra hans økonomiske teori i WealthofNations,blive fremlagt.

Efterfølgende kommer en redegørelse, som vil bevæge sig på diakront plan, og tage udgangspunkt i filosoffer og andre tænkere, som gjorde sig betragtninger omkring økonomien inden Smith og dermed har påvirket ham. Derudover vil to essentielle punkter hos Malthus og Ricardo, som videreudviklede Smiths teori, i de følgende år, efter hans død, blive forklaret.

Som afslutning vil opgaven tage en mere nutidig drejning, hvor der igennem en kvalitativ fremgangsmetode, først og fremmest, vil blive set på Danmark og relevansen af Smiths tanker. Ydermere, som et mere deduktivt eksempel i forhold til Smiths teori, vil der blive set på Irlands vej til velstand, samt en kort fremlægning af den økonomiske krise vi har i dag."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Adam Smith i Samfundsfag A og Historie A

[6]
Bedømmelser
 • 11-01-2011
  fantastisk god opgave :) jeg har virkelig kunne bruge den til meget. kan klart anbefales!
 • 15-12-2014
  Helt suveræn opgave, som kommer godt omkring hele emnet og problemformuleringen.
 • 28-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  fiiiiiiiiiiin overblik til srp
 • 12-02-2011
  Rigtig god opgave. :)