SRP om programmeret celledød og fluorescens i Bioteknologi A og Fysik B

 • STX 3.g
 • SRP (Fysik B, Bioteknologi A)
 • 10
 • 28
 • 8034
 • PDF

SRP om programmeret celledød og fluorescens i Bioteknologi A og Fysik B

Studieretningsprojekt (SRP) med Bioteknologi A og Fysik B, hvor jeg undersøger programmeret celledød, og apoptose. I opgaven tager jeg udgangspunkt i to forsøg, der undersøger celler som gennemgår apoptose, og herudover giver jeg en omfattende gennemgang af biologien på molekylært niveau, som forklarer de biokemiske reaktioner som ligger til grund for programmeret celledød.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning Side 4
2. Apoptose og mekanismen bag Side 5
2.a Den indre pathway Side 5
2.b Den ydre pathway Side 7
2.c Morfologiske cellulære ændringer under apoptose Side 7
2.d Overlevelsessignaler Side 8
3. Fluorescensmikroskopi Side 9
3.a Spin og fosforescens Side 11
3.b Stokes skifte Side 11
3.c Forsøg med tonicvand Side 12
3.d Teoretisk baggrund for fluorescensmikroskopi Side 14
4. Forsøg på Molekylærbiologisk Institut A.U. Side 15
4.a Western blot Side 16
4.b Fluorescensmikroskopi af apoptotiske celler Side 18
5. Anvendelse af fluorescensmikroskopi i kræft diagnostik Side 21
6. Konklusion Side 23
7. Litteraturliste Side 25
8. Bilag Side 26

Uddrag

Indledning:
Forskning i molekylære og cellulære processer er i hastig udvikling og en af de faktorer, som teknisk har muliggjort denne forskning, er udviklingen af fluorescensmikroskoper.

Denne nye teknologi har ført til langt større indsigt i og forståelse af molekylære og cellulære sammenhænge, som b.la. har medført udvikling af nye, effektive metoder til kræftdiagnostik.

Emnet for dette studieretningsprojekt er programmeret celledød, herunder apoptose. Projektet tager udgangspunkt i to forskellige, spændende forsøg udført på Molekylærbiologisk Institut, på Århus Universitet. Det overordnede formål med projektet var, gennem forsøgene, at undersøge celler som undergår apoptose ved at benytte metoderne fluorescensmikroskopi og western blot.

For at kunne forstå processerne under forsøgene i laboratoriet, og for at kunne forstå resultaterne derfra, vil det følgende indeholde en grundig redegørelse for begrebet fluorescensmikroskopi, her er opstillet et enkelt forsøg, som efterviser og belyser grundprincippet i fluorescens.

Der vil også findes en dybdegående redegørelse for begrebet apoptose og den biokemiske mekanisme bag. Herefter vil forsøgene på Molekylærbiologisk Institut blive præsenteret og deres resultater analyseret og diskuteret ud fra den viden vi stifter i redegørelsen for apoptose og fluorescensmikroskopi.

Efter resultaterne fra forsøget følger en vurdering af fordele og ulemper ved fluorescens mikroskopi samt anvendelighed i forbindelse med kræftdiagnostik. Til sidst en opsummerende konklusion over projektet... Køb adgang for at læse mere

SRP om programmeret celledød og fluorescens i Bioteknologi A og Fysik B

[1]
Bedømmelser
 • 26-04-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Overordnet en rigtig god og dybdegående opgave! Stor hjælp til folk der skriver SRP.

Materialer relateret til SRP om programmeret celledød og fluorescens i Bioteknologi A og Fysik B.