SRP: Pirater i Virkeligheden og i Litteraturen i His/Eng

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 10
 • 24
 • 8992
 • PDF

SRP: Pirater i Virkeligheden og i Litteraturen i His/Eng

SRP om virkelighedens Pirater og pirater i litteraturen, hvor jeg først kigger på Caribiens pirater i årene 1650-1730. Herefter undersøger jeg "Treasure Island" af R. L. Stevenson, for til sidst at kigge på litteraturens billede af pirater, sammenlignet med det virkelige billede.

Lærers kommentar

Jeg skulle havde fundet flere eksempler fra virkeligheden for at kunne generalisere mere.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning S. 2
Caribiens pirater i perioden 1650-1635 S. 3-8
The Buccaneers – De lovlige pirater S. 3-5
Piraterne 1716-1726 S. 4-8
Piraternes fremstilling i Treasure Island S. 8-17
Kort Fortalt S. 8-9
Tvetydige karakterer S. 9-12
Jims dannelsesrejse S. 13
Begær, roden til alt ondt S 13-14
Sprogets betydningsfulde rolle S. 14-15
En romantisk opbygning S. 15
Symbolernes betydning S. 15-16
Romantikken og Treasure Island S. 16
Kort opsummering S. 17
Sammenhængen mellem Treasure Island og virkeligheden S. 17-20
Det romantiske dominerer S. 18-19
Direkte ligheder S. 20
Afrunding S. 20
Konklusion S. 21
Litteraturliste S. 22-23
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4

Uddrag

Indledning
For mange er pirater romantiske skurke, der skaber sig en tilværelse på havet. En tilværelse, som er uforpligtende og ubundet af arbejdslivet og samfundets snævre rammer. Et liv i rigdom, spænding, anerkendelse og lykke. Et liv, hvor man tog, hvad man ikke fik. I dag, over 200 år efter deres eksistens, er de gamle klassiske pirater med fodfæste i sørøveriets guldalder stadig folkehelte med en stor fanskare. Vi kender jo alle karakter som Jack Sparrow, Kaptajn Klog og Long John Silver, pirater der gennem myte og litteratur har fået en særlig plads i vores hjerter. Men er disse karakterer repræsentative for virkelighedens pirater? Levede piraterne virkelig et rigt og lykkeligt liv, eller er det blot en myte? Er der en sammenhæng mellem litteraturens og historiens pirater? Og måske vigtigst, hvorfor har piraterne opnået status som folkehelte?
I min opgave vil jeg besvare disse spørgsmål. Først gennem en redegørelse med udgangspunkt i flere forskellige kilder som citater, lærebøger og kopier af gamle dokumenter. Det skal give et klart overblik over Caribiens pirater i perioden 1650-1730. Her vil jeg samtidig prøve at skabe et realistisk billede af, hvordan piraterne levede og opførte sig. Med udgangspunkt i R. L Stevensons, Treasure Island, vil jeg lave en analyse med særligt henblik på en karakteristik af de pirater, der optræder i teksten. Dette gøres for at opnå en øget viden om, hvordan pirater og sørøvere blev fremstillet bare 150 år efter de historiske piraters død. Til sidst vil jeg bruge den viden, jeg har opnået gennem min redegørelse og analyse, til at vurdere sammenhængen mellem historiens og Treasure Islands pirater. Her vil jeg også svare på, hvad der er myte, og hvad der er sandhed. Jeg er overbevist om, at vurderingen af sammenhængen mellem historiens og litteraturens pirater, vil give en øget forståelse for, hvorfor piraterne er blevet glorificeret og fik status som folkehelte.

Caribiens pirater i perioden 1650-1730.
Pirater har hersket transatlantisk i hundredvis af år, men vigtigst for pirateri er perioden 1650-1730. Perioden betegnes som ”The golden age of Piracy”, Sørøveriets guldalder. Perioden dækker over tre vidt forskellige udbrud af sørøveri, hvoraf kun to af dem var dominerende på det Caribiske hav. De tre udbrud defineres således: The Buccaneers fra årene 1650-1680, piraterne fra 1690erne og sidst men vigtigst, piraterne fra 1716-1726, da de er kendt for at være de mest succesfulde pirater i historien . Denne opgave behandler ikke piraterne fra 1690erne, da de ikke herskede i Caribien og derfor er irrelevante for opgaven... Køb adgang for at læse mere

SRP: Pirater i Virkeligheden og i Litteraturen i His/Eng

[1]
Bedømmelser
 • 19-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Jeg kan simpelthen ikke tro på at du kan have fået 10 for den opgave. Ikke til meget hjælp, dog god analyse, men det meste taget direkte fra nettet.