SRP om Den Europæiske Pest i Bioteknologi og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Bioteknologi A)
 • 10
 • 26
 • 8185
 • PDF

SRP om Den Europæiske Pest i Bioteknologi og Historie

Her kan du se et SRP i Bioteknologi A og Historie A om Pesten i Europa.

Opgaven beskriver pesten og dets forløb i Europa i senmiddelalderen. I opgaven får du svar på, hvordan det økonomisk og socialt så ud i Europa i årene omkring pestens rasering. Derfor starter opgaven med en redegørelse for den økonomiske og sociale udvikling, før og efter pestepidemien i 1300-tallet.

Derefter følger en analyse af de årsager, der førte til pestepidemien i middelalderen.

Da det også spiller en rolle, hvordan pesten så ud rent sygdomsmæssigt, vil der også være en redegørelse for de forskellige pestformer og sygdomsforløb, herunder diagnosticering og behandling af pest både i middelalderen og i dag.

Da pesten skyldes bakterien Yersinia pestis beskrives denne bakteries opbygning, og der redegøre for hvordan den DNA sekventeres.

Til sidst i SRP'et diskutere pestepidemiens konsekvenser for de europæiske samfund og for de sociale klasser på længere sigt.

Her inddrages et uddrag fra romanen Dekameron af Giovanni Boccaccio. Samtidens opfattelse af pestens symptomer belyses og det undersøges, hvorvidt man kan stole på oplysningerne i teksten.

Elevens kommentar

En bredere og mere dybdegående historisk baggrund, og måske en videre forklaring på sekventering af bakterie.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Redegørelse for den økonomiske og sociale udvikling i Europa i 1300-tallet 5
Økonomien i højmiddelalderen 5
Samfundsmæssige og sociale forhold 5
Den sociale udvikling 6
Det feudale samfund 7
Redegørelse og analyse af årsagerne der førte til pestepidemien i Europa 7
Pesten ankommer til Europa 7
Levevilkår og årsagerne 8
Redegørelse for forskellige pestformers sygdomsforløb, diagnosticering og behandling 9
De tre former for pest 9
Byldepest 10
Lungepest 10
Blodpest 10
Spredning og smitte 10
Immunforsvar 11
Uspecifikke og specifikke 12
Beskrivelse af bakteriers opbygning 13
Yersinia pestis 13
Diagnosticering 14
Behandling 14
Forebyggelse 15
Vaccine 16
DNA-sekventering af en bakterie 16
Bioinformatik 18
Diskussion af epidemiens konsekvenser for de europæiske samfund og for de sociale klasser på længere sigt 19

Uddrag

Indledning

Da pesten kom til Europa i efteråret 1347 og satte kontinentet på den anden ende, for at trække sig tilbage igen få år senere, kunne den ikke have gjort det uden at have trukket dybe spor med sig, der aldrig ville blive glemt. De rædsler der ventede middelalderens europæiske befolkning, kunne ingen have forudsagt. Når man står ansigt til ansigt med døden selv, kan man ikke andet end at spørge hvorfor? Og det gjorde folket i middelalderen selvfølgelig også. Pesten udryddede en tredjedel af befolkningen, og det var klart at folket søgte en forklaring. Men at finde den præcise årsag var svært, den viden man havde dengang var begrænset og den medicinske udvikling var ikke nået særlig langt.

Opgaven beskriver pesten og dets forløb i Europa i senmiddelalderen og i denne forbindelse er det vigtigt at kigge på en masse faktorer. Deriblandt hvordan det økonomisk og socialt så ud i Europa i årene omkring pestens rasering. Derfor starter opgaven med en redegørelse for den økonomiske og sociale udvikling, før og efter pestepidemien i 1300-tallet. Derefter følger en analyse af de årsager der førte til pestepidemien i middelalderen.

Da det også spiller en rolle hvordan pesten så ud rent sygdomsmæssigt, vil der også være en redegørelse for de forskellige pestformer sygdomsforløb og jeg vil komme ind på diagnosticering og behandling af pest både i middelalderen og i dag. Da pesten skyldes bakterien Yersinia pestis, er der også et afsnit der belyser denne, samt beskrive en bakteries opbygning og redegøre for hvordan den DNA-sekventeres.

Endeligt vil jeg diskutere pestepidemiens konsekvenser for de europæiske samfund og for de sociale klasser på længere sigt. Samt inddrage et uddrag fra romanen Dekameron af Giovanni Boccaccio1, og se på samtidens opfattelse af pestens symptomer og undersøge hvorvidt man kan stole på oplysningerne i teksten.

Redegørelse for den økonomiske og sociale udvikling i Europa i 1300-tallet.

Økonomien i højmiddelalderen

Igennem 11- og 1200-tallet oplevede Europa en massiv fremgang både økonomisk og befolkningsmæssigt. Byerne voksede og nye blev grundlagt. Forskere har anslået, at der i år 600 var omkring 25 millioner mennesker i Europa, i år 1000 var der ca. 40 millioner mennesker, og i år 1300 var der ca. 75 millioner mennesker.

I 1200-tallet eksisterede der ca. 60 købstæder i Danmark, og dette tal blev ved med at vokse indtil starten af 1300-tallet. Købstæderne var de steder hvor kongen havde givet tilladelse til at have butikker og håndværkere. Det var kun tilladt disse udvalgte steder, fordi det gjorde det nemmere for kongen at opkræve skatter når han havde styr på hvor de handlende var... Køb adgang for at læse mere

SRP om Den Europæiske Pest i Bioteknologi og Historie

[7]
Bedømmelser
 • 09-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  .....................................................................................................
 • 19-12-2013
  Det er en utrolig veludført opgave, som har hjulpet meget i den mørke SRP tid!
 • 06-06-2016
  Rigtig god opgave. godt arbejde
 • 28-09-2014
  Virkelig god opgave til stor inspiration