SRP om Mormonbevægelsen før og nu

  • STX 3.g
  • SRP (Religion B, Engelsk A)
  • 4
  • 19
  • 5713
  • PDF

SRP om Mormonbevægelsen før og nu

SRP i Engelsk A og Religion B om Mormonbevægelsen før og nu.

Opgaveformulering
Opgaven fokuserer især på journalisten J.H. Beadles kritiske bog fra 1970, der har en meget ensidig holdning til mormonisme; ”Life in Utah; or, the Mysteries and Crimes of Mormonism”, hvoraf der gives en retorisk analyse og et bud på årsagen til hans unuancerede indstilling. Med henblik på Beadles sprog, kildeangivelse og grundighed i sin research, taget i betragtning af, at han er journalist, vurderes hans troværdighed. Endnu en forfatter, der har beskæftiget sig med mormonismen eller nærmere med ”Mormons Bog”, er humoristen Mark Twain. Hans holdning til bogen kommer til udtryk i hans essaysamling ”Roughing It”. Han gør grin med teksterne i bogen, så i opgaven undersøges, hvordan han gør dette og hvorfor.

Lærers kommentar

Den var god, men mangler noget religionsfagligt.

Elevens kommentar

Mere religionsfagligt. Årstallet for bogen "life in Utah" er forkert.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Kirkens stiftelse 4
Historien om Mormons Bog 5
Skriftsyn 6
Tro og tidsopfattelse 7
Polygami 7
Mormonbevægelsen nu 8
Life in Utah 9
Mormon-samfund 10
”A vast multitude of gods” 12
Beadle behandler i kapitel 13 – Mormon Theology polyteisme blandt mormonerne. 12
Beadle og polygami 12
Troværdighed 14
Beadles holdning til mormonismen 15
Rouging It 17
Konklusion 18
Litteraturliste 22
Bilag 25

Uddrag

Indledning

Mormonbevægelsen er en religiøs bevægelse, der opstod i USA i 1800-tallet, og som sidenhen er blevet spredt ud over hele verden vha. tilhængernes (mormoner) omfattende missionærarbejde. Der har siden mormonismens stiftelse været en del røre omkring religionen, dens lære, historie og mærkværdige stifter Joseph Smith. Derfor vil denne opgave til dels fokusere på forfatteres værker omhandlende mormoner.

Polygami (flerkoneri) har været en del af mormonismen, og fordi dette emne især har været et brændpunkt gennem tiden, er det relevant at undersøge. Eftersom mormonerne har en tidsopfattelse forskellig fra mange andre religioner, vil der i opgaven redegøres for denne. I det følgende redegøres der også for mormonismen før og nu vha. begreber i religion bl.a. på baggrund af et interview med to missionærer. Her fremsættes også mormonernes skriftsyn, da de udover Biblen har deres eget hellige skrift: ”Mormons Bog”(The Book of Mormon).

----

Kirkens stiftelse

Mormonkirken hedder Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints). Denne kirke blev stiftet i det østlige USA i 1830 af profeten Joseph Smith (1805-1844). (Tilhængerne kaldes mormoner, hvilket kommer af, at det var profeten Mormon, som indsamlede gamle optegnelser og skrev Mormons Bog. Hans søn Moroni samlede derefter de historiske optegnelser og Mormons Bog, endte beretningen og gemte det hele i et bjerg.) Ifølge mormonerne var det ikke Smith, der stiftede kirken, men han genoprettede den. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er simpelthen den oprindelige kristne kirke, som var den kirke Jesus stiftede og var tilhænger af.

Historien om Mormons Bog

Historien om Mormons Bogs tilblivelse er en mærkværdig historie; englen Moroni viste sig for Joseph Smith og bad ham finde en bog af guldplader, som han havde gemt inden sin død, og oversætte den med orakelstenene Urim og Tummin. Han fik fortalt, at kontinentets (Amerika) og dets indbyggeres historie var indgraveret i disse plader, og at det indeholdt det evangelium, som var givet til de tidligere indbyggere. Han måtte ikke vise disse plader til nogen. Han fik til opgave at genoprette Jesu oprindelige kirke. Smith betegnede sproget på guldpladerne som ”moderniseret egyptisk” og oversatte dette... Køb adgang for at læse mere

SRP om Mormonbevægelsen før og nu

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.