SOP: Mexicos Økonomi og Politik i Historie og IØ

SOP: Mexicos Økonomi og Politik i Historie og IØ

SOP om Mexicos Økonomiske og Politiske Udvikling, skrevet med brug af fagene International Økonomi A og Samtidshistorie B – SOP'et indeholder en økonomisk og politisk redegørelse for udviklingen i Mexico i løbet af det sidste 40 år samt en analyse af de sidste 5 år siden den nuværende præsident tog over hvor der inddrages en markoøkonomisk analyse. Til sidst gives der en vurdering af hvordan Mexico skulle løse deres store problem med den omfattende korruption der hærger landet og hæmmer det.

Opgaveformulering

Redegør for den økonomiske og politiske udvikling igennem de sidste 40 år
Analyser den politiske og økonomiske udvikling fra 2006 og til nu
Vurder hvad den omfattende korruption betyder for Mexico, og hvad de bør gøre for at komme den til livs.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Politisk & økonomisk udvikling i Mexico fra 1970 – 2011 2-3
BNP vækstrate, Inflation, Arbejdsløshed & Betalingsbalance i procent for 1970 til 2010 3-5
Politisk udvikling i Mexico igennem perioden 1970-2011 5
Politisk udvikling i Mexico igennem perioden 1970-1990 5-6
Politisk udvikling i Mexico igennem perioden 1990-2011 6-7
Makroøkonomiskanalyse af Mexico 8
BNP, Erhvervsstruktur, Befolkningstal & Arbejdsløshed 8-12
Inflation, Betalingsbalance og offentlig bruttogæld 12-14
Politisk udvikling fra 2006-2011 14-15
Operation Michoacáni – kampen mod narkokartellerne 16-17
Konsekvenser af den omfattende korruption 18-19
Handlingsplan 19-20
Konklusion 21
Litteraturliste 22-24
Bilag 25

Uddrag

Indledning:

Indledningsvis vil jeg redegøre for de vigtigste punkter der spiller en rolle for forståelsen af Mexicos politiske og økonomiske udvikling fra ca. 1970 til i dag. For den økonomiske udvikling vil jeg bruge det data der er tilgængelig for ca. 1970, ellers vil jeg starte fra det pågældende årstal der er tilgængelig, via brug af diverse nøgletal udvundet fra relevant data.

Dernæst vil jeg udarbejde en makroøkonomisk landeanalyse af Mexico, hvor jeg vil belyse hvordan de økonomiske nøgletal for Mexico er blevet påvirket og udviklet de seneste 5 år. I min makroøkonomiske analyse er der visse nøgletal jeg har undladt da jeg har fundet dem der er skrevet ind nu mere relevante til opgavebesvarelsen.

Derefter vil jeg udarbejde en politisk analyse med udviklingen fra 2006 til nu, specielt med fokus på molins model, der skal give et indblik i hvorfor det var fornuftigt at erklære krige mod de mexicanske narko karteller, som blev startet officielt under præsident Felipe Caldéron.

Afslutningsvis vil jeg vurdere konsekvenserne af den omfattende korruption Mexico er belemret med, hvordan den påvirker Mexico som stat, og ydermere give en vurdering af hvad staten gør for at komme korruptionen til livs... Køb adgang for at læse mere

SOP: Mexicos Økonomi og Politik i Historie og IØ

[4]
Bedømmelser
 • 18-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  bum bum, meget god. dog ekstremt mange tal at forholde sig til, det kan blive ret forvirrende. mange brugbare ting, selvom den tydeligt er skrevet for folk som har en dybere forståelse for økonomi end en simpel STX'er.
 • 26-03-2023
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fin opgave til inspiration, dog er analysen ikke en makroanalyse, men en udviklingsøkonomisk analyse, derudover mangler der et metodeafsnit.
 • 13-11-2016
  God til inspiration - især den makroøkonomiske del
 • 28-04-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  rigtig god, og gav en masse inspiration