SOP: Brændstofmotoren og brændstofbrug | Fysik A og Matematik A

  • HTX 3. år
  • SRP (Matematik A, Fysik A, SOP)
  • 7
  • 21
  • 4693
  • PDF

SOP: Brændstofmotoren og brændstofbrug | Fysik A og Matematik A

SOP i Matematik A og Fysik A, hvor jeg i opgaven undersøger forbrændingsmotoren til brug i biler og kommer ind på dens virkemåde og termodynamiske processer, dens brændstofforbrug og virkningsgrad under forskellige betingelser.

Lærers kommentar

Stærk faglig opgave, men med manglende basal forklaring.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Benzinmotoren generelt 3
Motorens realle virkemåde 3
Motorens termodynamiske kredsprocesser 4
Kompression: 5
Varmetilførsel: 6
Ekspansion: 7
Varmefraførsel: 7
Indsugning/udstødning: 7
Virkningsgrad: 7
Udledning af formler 8
Kørsel under forskellige betingelser 11
Kraftpåvirkelser og belastning 11
Belastning og moment 11
Diverse belastnings faktore 11
Specific Fuel Consumption 14
Analyse og vurdering af kørsel 16
Motorvejs kørsel: 16
Kvik acceleration 18
Genneralle råd 21
Konklusion 21
Litteraturliste 21
Bilagsoversigt 23
Bilag 1 23
Bilag 2 23
Bilag 3 24

Uddrag

"Indledning:
Bilers brændstofforbrug har igennem de seneste årtier været meget i fokus, i takt med debatten om global opvarmning og et voksende fokus på miljøet.

Deraf er der kommet mange nye forskellige bud på alternativer til forbrændingsmotoren som drivkraft. Forbrændingsmotoren er i biler dog stadig langt den mest brugte og stadig sælgende energikilde. Dette skyldes blandt andet, at den er billig at producere og kan tjene mange formål.

Den stigende fokus på miljøet har derfor også øget interessen for forbrugernes kørselsvaner, da de har stor indflydelse på brændstofforbruget. For at forstå hvordan brændstofforbruget påvirkes af kørslen, kræves et kendskab til motorens virkemåde og til de krafter, der påvirker bilen under kørsel.

Hvis en anlyse af disse skal kunne beskrive brændstofforbruget, er man nødsaget til at arbejde med virkelighedens verden. Faktorer som vindmodstand, rullemodstand og motorens virkningsgrad skal derfor også tages i betragtning. Der tages i opgaven udgangspunkt i den samme bil hele vejen igennem for at gøre det mest muligt sammenligneligt.

Der regnes ikke med transmissionstab i gearkasse, lejer osv., da det er uomgåeligt og derfor irrelevant for resultatet i sidste ende i denne sammenhæng. Opgaven omhandler en benzinmotor, men da mange af emnerne er gældende for forbrændingsmotore generelt, vil disse omtales som det.

Opgaven berører den termodynamiske kredsproces i en benzinmotor samt en udledning af de mest relevante formler til dette. Derudover omhandler opgaven analyser af benzinforbruget under forskellige betingelser, med henblik på at vurdere hvordan ændringer i billistens kørevaner vil reducere brændstofforbruget."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Brændstofmotoren og brændstofbrug | Fysik A og Matematik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.