SRP om Mørkt Stof i Fysik A og Dansk A

 • STX 3.g
 • SRP (Fysik A, Dansk A)
 • 12
 • 43
 • 10473
 • PDF

SRP om Mørkt Stof i Fysik A og Dansk A

SRP om mørkt stof, som er skrevet i fagene Fysik A og Dansk A - Den danskfaglige del er en populærvidenskabelig artikel til Illustreret Videnskab, imens den fysiske del udgøres af en generel gennemgang af Mørkt stof, dets principper, og teorien bagved.

Overordnet kigges der i fysikdelen på:
* Fire forskellige metoder til detektion af mørkt stof
* Går i dybden med en af metoderne, nemlig observationer af røntgenstråling fra en meget varm og tynd gas.
* Fremføring og diskussion af forskellige teorier om, hvad mørkt stof kan være.

Lærers kommentar

Kritik: enkelt fejl i udregninger, ved ikke hvilke.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 5
Detektion af mørkt stof 7
Massebestemmelse af galakser og galaksehobe ved rotationskurver 7
Gravitationel linseeffekt 10
Observationer af røntgenstråling 12
• Massebestemmelse ved røntgenstråling 14
Lys fra henfald af mørkt stof 23
• Henfald af sterile neutrinoer 24
Hvad er mørkt stof? 25
Modifikation af tyngdeloven over kosmiske afstande 25
• Fordele og ulemper 25
Mørkt stof er almindeligt baryonisk stof 26
• Fordele og ulemper 26
Mørkt stof er uopdagede elementarpartikler 26
• Fordele og ulemper 28
Delkonklusion 28
Artikel til Illustreret Videnskab om mørkt stof. 29
At formidle viden - på en god måde! 32
Videnskabelige kommunikation 32
Faglig kommunikation 33
Faglig formidling 33
Populærvidenskab 33
Artiklen 35
Det retoriske pentagram 35
• Emne 35
• Afsender 35
• Omgivelser 35
• Modtager 35
• Sprog 35
• Sammenligninger 36
• Aktivt og passivt sprog 36
• Analytisk og syntetisk sprog 37
Artiklens indhold – valg og fravalg 38
Hovedpointer, modtager og valg 38
Layout 39
Delkonklusion 40
Konklusion 41
Litteraturliste 42

Uddrag

"Indledning:
Alt det stof der findes i menneskets umiddelbare hverdag, er sammensat af de samme byggesten, nemlig atomer.

Dig, mig, denne opgave, jordkloden, Solen, og alt hvad vi ellers kan se på nattehimlen en stjerneklar nat. Men når man på sådan en nat læner hoved tilbage og kigger op i det tilsyneladende tomme rum, kan man spørge sig selv, om der måske findes mere mellem himmel og jord, end det øjet umiddelbart ser.

Om der skulle være mere mellem himmel og jord, plejer unægteligt at være et retorisk eller religiøst spørgsmål, men faktisk har det igennem de seneste årtiers forskning vist sig, at atomerne, og de elementarpartikler de består af på subatomart niveau, kun udgør nogle få procent, af alt det stof der findes i Universet.

Langt det meste stof vekselvirker meget svagt med almindeligt stof, og er derfor blevet døbt mørkt stof . Denne opgave omhandler netop dette mørke stof.

Jeg vil først beskrive fire forskellige metoder til detektion af mørkt stof. Her har jeg valgt at gå en lille smule mere i dybde ved en af metoderne, nemlig observationer af røntgenstråling fra en meget varm og tynd gas.

Det har jeg gjort, fordi jeg som udgangspunkt mener, at det tit er mere interessant at fordybe sig i et enkelt emne, i stedet for at behandle mange overfladisk. Jeg har naturligvis fundet en mellemvej, da jeg også skal beskrive de andre metoder, så det er hovedsagligt den korte historiske oversigt, der adskiller røntgenobservationerne fra de andre metoder.

En af de andre metoder til detektion af mørkt stof, som jeg skal beskrive, er lys fra henfald af mørkt stof. Begrebet henfald benyttes meget bredt i forbindelse med mørkt stof, men jeg har vurderet, at teoretiske oscillationer mellem sterile og aktive neutrinoer må kunne beskrives under dette begreb.

Efterfølgende vil jeg fremføre og diskutere forskellige teorier om, hvad mørkt stof kan være.
Som en overgang til den formidlingsfaglige del af opgaven, vil jeg her skrive en artikel, tilegnet det populærvidenskabelige tidsskrift Illustreret Videnskab.

For at følge op på det, vil jeg diskutere hvilke valg og fravalg, der har været involveret i skriveprocessen. Og argumentere for hvorfor jeg har valgt, som jeg gjorde. Jeg har valgt at tolke, det at jeg skal begrunde og diskutere den valgte formidlingsform, som om at jeg skal begrunde og diskutere selve indholdet af min artikel.

Det har jeg gjort, fordi jeg opfatter formidlingsformen som fastlagt som en populærvidenskabelig artikel. Det skyldes, at der i problemformuleringen står, at jeg skal udarbejde en artikel om ”Mørkt stof”, og at artiklens målgruppe er den typiske læser af et populærvidenskabeligt tidsskrift som Illustreret Videnskab. Det tolker jeg således som om, at det står fast, at jeg skal skrive en populærvidenskabelig artikel, og derfor giver det altså ikke mening, at begrunde og diskutere den valgte formidlingsform.

Afsluttende vil jeg forsøge at samle op på opgavens to perspektiver i en samlet konklusion."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Mørkt Stof i Fysik A og Dansk A

[6]
Bedømmelser
 • 07-06-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Dansk delen er super god til inspiration, samt er emnet virkelig godt!
 • 16-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god, især til inspiration. Dog meget lang (fysikdelen primært)
 • 03-03-2014
  virkelig godddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 • 26-09-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  super god til inspiration specielt dansk delen