SRP om Kvinder i Afghanistan i Samfundsfag A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 26
  • 10017
  • PDF

SRP om Kvinder i Afghanistan i Samfundsfag A og Historie A

SRP'et indeholder en grundig analyse af kvindernes vilkår i Afhanistan, hvor jeg har brugt forskellige værker bla. bogen 'Gud kommer kun til Afghanistan for at græde'.

Derudover indeholder opgaven en redegørelse for landets historie som beskriver talebans opståen og de mange borgerkrige og en diskussion og vurdering der er centret om hvad man kan gøre for at ændre forholdene i landet samt forholdet mellem modernitet og tradition.

I analysen bruges citater fra bogen 'Gud kommer kun til Afghanistan for at græde'

Lærers kommentar

Meget stort 10 tal. Kritik : lidt for mange gentagelser + uklar viden omkring den kolde krig. Fik dog kommentaren "hvis censor havde været i godt humør havde du fået 12"

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Opgaven mangler indholdsfortegnelse, abstract og litteraturliste, som der skal være i SRP:
Du kan få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Afghanistans nyere historie
Fra kongedømme til kommunistisk stat
De afghanske guerillaer
Taleban træder frem
Ny dynamik efter 2001
Analyser kvindernes vilkår i Afghanistan
Modernitet og traditioner
En kvindes plads er enten i huset eller i graven
Pæne piger holder munden lukket
International kampdag og frygt for fremtiden
Vurdering
Konklusion

Uddrag

Indledning:
Lørdag den 9. oktober 2004 var dagen, hvor den afghanske befolkning for første gang nogensinde skulle til stemmeurnerne og stemme til landets første demokratiske præsidentvalg.

Mange års voldsomme krige, interne stridigheder og 5 hårde år under Taleban regimet havde efterladt en et hærget land og en ødelagt, ydmyget og splittet befolkning. Da USA og resten af de allierede i 2001, proklamerede at et af deres vigtigste formål i Afghanistan var at kæmpe for demokrati og frigørelsen af de afghanske kvinder, blomstrede håbet pludselig i befolkningen.

Mange troede at den demokratiske styreform, hvor det enkelte menneskets tillægges stor værdi for alvor ville sætte en stopper for undertrykkelsen af de afghanske kvinder, men situationen viste sig at være noget anderledes.

På trods af at landets forfatning garanterer lige rettigheder for mænd og kvinder, er tvangsægteskaber børnebryllupper og andre krænkelser stadig en realitet for mange kvinder i det fragmenterede land.
Fundamentalistiske og traditionsbundne stammeledere forhindrer gennem islamisk lovgivning kvinderne i de mest basale menneskerettigheder og fastholder dem med et jerngreb dem i deres traditionelle rolle.
Min interesse for dette emne bunder i en stor nysgerrighed når det gælder religion og mennesker.

Kvinderne i Afghanistan har i mange år været særligt udsat for diskrimination i det mandsdominerede samfund og jeg finder det interessant at undersøge om forholdene i dag har ændret sig.

Samtidig bunder min interesse i lysten til at finde ud af, hvordan Afghanistans turbulente historie har banet vejen for nutidens Afghanistan. Hvordan er kvindernes vilkår og rettigheder efter befrielsen fra Taleban? Og har demokratiseringen af landet været ensbetydende med at kvinderne har fået bedre vilkår?

Mange er enige om at den militære intervention i Afghanistan ikke har været prisen værd, om det har noget på sig, vil jeg forsøge at finde svar på.

Jeg har valgt at holde mit fokus på kvinderne og er derfor kun gået i detaljer om krigen i Afghanistan, med de ting jeg har fundet relevant for opgaven. Jeg brugt faglitterære bøger og andre væsentligt materiale at redegøre for landets historie og jeg har ud fra forskellige værker, og relevante kilder undersøgt kvindernes vilkår i Afghanistan.

Jeg har brugt eksperter, politikere og forskellige organisationer til at diskutere forholdet mellem modernitet og tradition og ligeledes brugt dem til at vurdere, hvad vi kan gøre for at ændre på forholdene i Afghanistan. Derudover har brugt forskellige samfundsfaglige teorier til at forstå landets forskellige kulturer og opfattelser af Islam... Køb adgang for at læse mere

SRP om Kvinder i Afghanistan i Samfundsfag A og Historie A

[1]
Bedømmelser
  • 17-03-2015
    rigtig god opgave med mange beskrivelser