SOP om Kostnedbrydning i Bioteknologi A og Kemi A.

 • HTX 3. år
 • SRP (Bioteknologi A, Kemi A, SOP)
 • 9
 • 20
 • 3643
 • PDF

SOP om Kostnedbrydning i Bioteknologi A og Kemi A.

SOP om Kost og hvordan den bliver nedbrudt fra det makroskopiske niveau til det mikroskopiske niveau, i fagene Bioteknologi A og Kemi A.

I opgaven gives der først en beskrivelse af de tre vigtigste næringsstoffer i vores dagligdags madindtag.

Herefter gøres der rede for hvor og hvordan disse tre næringsstoffer metaboliseres i kroppen og i den aerobe celle, samt en beskrivelse af det resulterende produkt, ATP.

Der gives svar på hvad der sker i cellen i begyndelsen af arbejde, samt under forlængede arbejdsperioder.

Der gives en beskrivelse af høj og lav metabolisme.

Slutteligt følger et perspektiv til hvorfor fedmeepidemien er blevet så udbredt.

Opgaveformulering

Describe the three most important nutrients in our everyday food.

Describe where and how these three nutrients are metabolized in the body and in the aerobe cell and the outcome, ATP.

What happens in a cell of the muscle in the beginning and in a longer period of a work?

Describe the terms of a high and low metabolism.

Then a perspective of why this epidemic of fatness has occurred.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Kulhydrater, Fedtstoffer og Proteiner 2
Kulhydrater: 2
Proteiner: 3
Fedtstoffer: 4
Nedbrydningen af kulhydrater, fedtstoffer og proteiner 7
Forbrændingen i cellen 9
Glykolysen 9
Citronsyrecyklussen 11
Elektrontransportkæden: 13
ATP 15
Forbrænding 16
Stofskiftet 16
Fedmeepidemi 17
Konklusion/opsummering 18
Kilder 19

Uddrag

Kulhydrater, Fedtstoffer og Proteiner
De 3 væsentligste makronæringsstoffer er kulhydrater, fedtstoffer og proteiner.

Kulhydrater:
Kulhydraternes primære formål for mennesket er energiforsyning. Nogle få kulhydrater anvendes dog også som byggesten.
Der findes flere slags kulhydrater, og de inddeles i monosakkarider (1) , disakkarider (2), oligosakkarider (3-10) og polysakkarider (10<) alt efter hvor mange sakkarider, der er bundet til molekylet.
Monosakkarider:
Monosakkarider er de simpleste af kulhydraterne, som består af en enkel... Køb adgang for at læse mere

SOP om Kostnedbrydning i Bioteknologi A og Kemi A.

[3]
Bedømmelser
 • 05-09-2011
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Rigtig god inspiration til mit eget studieretningsprojekt, som jeg ellers havde svært ved at finde ud af. Især delen om proteiner og fedtstoffer hjalp mig meget :)
 • 15-12-2010
  Genial opgave! Kunne bruges :)
 • 24-01-2014
  God opgave!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1