SOP: Keynesianisme i International Økonomi og Samfundsfag

 • HHX 3. år
 • SRP (International Økonomi A, Samfundsfag B, SOP)
 • 12
 • 28
 • 8301
 • PDF

SOP: Keynesianisme i International Økonomi og Samfundsfag

SOP der vedr. økonomiske skoler, med særligt fokus på specielt Keynes og Keynesianismen - jeg skrev opgaven i International Økonomi A og Samfundsfag B. I opgaven undersøges også anvendelsen af Keynes' teorier efter 2. Verdenskrig, og resultaterne heraf.

Opgaveformulering

Redegør for hovedtrækkene I Keynes teori fra 30´erne. ”The General Theory of Employment, Interest and Money”
Giv en analyse af anvendelsen af Keynes teori efter 2. verdenskrig med hovedvægten på den danske inddragelse af Keynes teori til at styre samfundsøkonomien. I analysen skal indgå en diskussion af den kritik, der har været af Keynes
Giv en vurdering af Keynes efter finanskrisen med hensyn til hans teoris anvendelighed til at løse finanskrisens problemer. Skal de økonomiske lærebøger skrives om?

Lærers kommentar

En faglig fornøjelse: 12

Studienets kommentar

God opgave, men for mange sproglige og grammatiske sjuskefejl (mangler korrektur).

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Opgavetitel: 1
Indledning 2
Redegør for hovedtrækkene I Keynes teori fra 30´erne 3
Den ikke selvregulerende samfundsøkonomi 4
Hvordan løser Keynes det ? 5
Analysering 8
Keynes tidlige indflydelse 8
Keynes indflydelse på Dansk økonomi 10
Anvendelsen af keynesiansk politik i Danmark 12
Kritik af keynesianske teorier 15
Vurdering 18
Finanskrisen 18
Keynes og den nuværende krise 20
Konklusion 23
Abstract 24
Litteraturliste: 25

Uddrag

"Indledning:

John Maynard Keynes udgav i 1936 bogen “The General Theory of Employment, Interest and Money”, denne bog viste sig at få enorm betydning for hvordan man opfattede nationaløkonomi. Eftervirkningerne af denne bog startede en hel ny måde at opfatte makroøkonomi på, og de nye teorier, med den ikke selvregulerende økonomi var revolutionerende.

Keynes omskrev med sin teori de makroøkonomiske lærebøger, da hans teorier var modstræbende mod de klassiske liberalistiske og neoklassiske teorier. Keynes gav i sine teorier et andet svar på hvordan man kunne bekæmpe store samfundsproblemer som f. eks arbejdsløshed.

Hans teorier har i dag en stor indflydelse på hvordan vores samfund ser ud i dag, da hans ideer prægede den økonomiske politik i vesten efter anden verdenskrig og flere årtier frem.

Men hvad gik Keynes teorier mere specifikt ud på, og hvorfor var disse teorier så interessante dengang? I mange år har man anvendt Keynes teori i Danmark, men hvordan har man brugt hans teorier og hvorfor døde Keynes teori ud, i starten af 70´erne? Derfor er det også interessant at kigge på Keynes anvendelighed i dag, specielt med henblik på den globale finansielle krise og dens anvendelighed derunder.

Hermed vil jeg undersøge om aktualiteten af hans teori og om de økonomisk lærebøger skal skrives om.

I denne opgave vil Keynes teorier og ideer fra bogen ”The General Theory of Employment, Interest and Money” blive gennemgået og redegjort for, og hvad der gjorde, at hans teorier var så interessante og brugbare. Derudover vil jeg i opgaven analysere hvordan Keynes indflydelse har været på dansk økonomisk politik i efterkrigstiden, og hvilke konsekvenser der har været af denne økonomiske politik.

Derudover vil jeg også undersøge hvorfor keynesianismen døde ud i starten af 70´erne og diskutere de påståede defekter af Keynes teori. I opgaven vil jeg vurdere Keynes anvendelighed i forbindelse med den globale krise og om Keynes økonomiske teori stadig er holdbar, eller om de økonomiske lærebøger skal skrives om."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Keynesianisme i International Økonomi og Samfundsfag

[2]
Bedømmelser
 • 01-06-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  fin opgave. jeg kunne dog ikke selv bruge den
 • 10-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  gooooooooooooooooooooood