SRP: Israel-Palæstina Konflikten og FN i Historie og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 24
 • 7417
 • PDF

SRP: Israel-Palæstina Konflikten og FN i Historie og Samfundsfag

SRP om Israel-Palæstina Konflikten, hvor jeg bl.a. undersøger årsagerne til konflikten, og hvilke muligheder der er for at skabe en varig fred mellem de to folkegrupper via FN. Slutteligt diskuterer jeg hvilke andre deltagere i konflikten som står i vejen for at skabe varig fred. Opgaven er skrevet med brug af Historie A og Samfundsfag A.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Redegørelse af baggrunden for Israel-Palæstina-konflikten efter 2. verdenskrig 4
Israel og Palæstinas historiske tilknytning til området Palæstina 4
Palæstina efter 2. Verdenskrig 4
Delingsplanen 5
Den første Palæstinakrig og flygtningeproblemet 5
Fra krigen i 1948-49 til krigen i 1967 6
Undersøgelse af FN's rolle og handlemuligheder for at skabe en varig fred mellem palæstinensere og israelere siden 1967. Herunder inddragelse af en historisk analyse af FN's Sikkerhedsråds resolution 242 7
Seksdageskrigen 7
De Forenede Nationers opbygning 7
Historisk analyse af FN's Sikkerhedsråds Resolution 242 8
Tiden efter seksdageskrigen 10
De Forenede Nationers rolle 10
Delkonklusion 13
De Forenede Nationers handlemuligheder 13
Delkonklusion 15

Diskussion af hvorvidt andre aktører udgør en barriere for at FN kan skabe en varig fred 15
Israel og USA's særlige forhold 16
Den israelske lobby i USA 16
Interne politiske stridigheder i Det Palæstinensiske Selvstyre 17
Diskussion af faktorer der udgør en hindring for at FN kan skabe en varig fred 17
Fremtidsperspektiv 20
Konklusion 20
Forklarende noter 22
Kildefortegnelse 24
Bilag 1 26
Bilag 2 27
Bilag 3 28

Uddrag

"Indledning:
Konflikten mellem palæstinenserne og Israel repræsenterer et af de mest omtalte brændpunkter i verden, og er nok det længstvarende, nutidige problem om rettigheder til landområder og om et landflygtigt folk. Konflikten deler vandene og tvinger lokalt implicerede, enkeltpersoner, organisationer og politikere til stillingstagen og præger holdninger verden rundt, i både politiske, såvel som kulturelle, religiøse og personlige anliggender.

Den lille region beliggende ved Middelhavets østkyst, har i tusinder af år været religiøst samlingspunkt med Jerusalem som epicenter, og har især i løbet af det forrige århundrede udgjort en vigtig brik i et komplekst politisk puslespil.

Denne opgave har til formål at redegøre for konflikten i kølvandet på 2. verdenskrig, samt at undersøge FN's rolle i fredprocessen siden seksdageskrigen i 1967. Slutteligt vil der følge en diskussion af de forskellige faktorer, der har udgjort en forhindring, og til stadighed modvirker en løsning på konflikten, som stadig er aktuel den dag i dag.

Israel-Palæstina-konflikten omfatter så mange parter og begivenheder, at jeg så vidt muligt vil forsøge at begrænse mig til dét, som er relevant for netop mit problemfelt. Historiske begivenheder vil kun blive omtalt i det omfang det er nødvendigt for besvarelse af opgaven.

Israel-Palæstina-konflikten, er striden om et land. Nærmere betegnet det stykke land som er afgrænset af Libanon, Jordan, Syrien og Egypten, og som dermed grænser ud til Middelhavet. Både israelere og palæstinensere har tilknytning til landet, der over en lang årrække har været omdrejningspunkt for utallige kulturelle og religiøse sammenstød. Jøderne hævder, at landet oprindeligt tilhører dem, og at det navnlig står nedskrevet i Biblen, at Gud har givet jøderne det lovede land Israel, med dens hellige hovedstad Jerusalem. Dette skal ses i lyset af, at det jødiske folk i århundreder, har været spredt rundt omkring i verden, i særdeleshed i Europa, og derfor var ønsket om en nationalstat essentielt. I 1917 blev dette ønske delvist imødekommet med Balfour-erklæringen , som lovede jøderne et nationalt hjem i Palæstina. Med denne erklæring begyndte en øget immigration til det hellige land.

I kølvandet på 1. Verdenskrig kom Palæstina, som førhen var en del af det Osmanniske Rige*, under engelsk mandatherredømme, hvilket betød at Palæstina, som allerede var beboet af arabere, nu måtte indordne sig 1. Verdenskrigs sejrsherre, og dermed englændernes løfte om et hjem til jøderne. Det anslås, at der på daværende tidspunkt i Palæstina var bosat omtrent 600.000 arabere og 50.000 jøder, hvor sidstnævnte ejede ca. 2% af jorden , hvorfor araberne dengang ikke anså den jødiske immigration, som en alvorlig trussel. Dette ændredes dog.. "... Køb adgang for at læse mere

SRP: Israel-Palæstina Konflikten og FN i Historie og Samfundsfag

[3]
Bedømmelser
 • 26-03-2014
  Hjalp mig en helt del, men opgaven er ikke et 12-tal.
 • 11-12-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  en rigtig god opgave! Hjalp mig meget
 • 01-02-2016
  Hjalp mig godt igennem SRP