SRP: Slavesystemet i USA i 1800-tallet i Engelsk og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • Ingen givet
 • 19
 • 6874
 • PDF

SRP: Slavesystemet i USA i 1800-tallet i Engelsk og Historie

SRP der omhandler "Slavesystemet i USA i 1800-tallet". Opgaven er skrevet i fagene Engelsk A og Historie A, og den indeholder bl.a. en analyse af romanen "The Longest Memory", som er skrevet af Fred d'Aguiar.

Udover dette gøres der i opgaven rede for den økonomiske udvikling i USA, med særligt fokus på sydstaterne, samt hvorledes slaverne holdt systemet i gang. I denne forbindelse kigges der på slavernes rettigheder, hvordan livet var for en slave, og hvorvidt og hvordan "The Longest Memory" kan agere som historisk kilde.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Litteraturliste mangler.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Den økonomiske udvikling – særligt i sydstaterne 2
Toldstriden 3
Slavernes betydning 4
Slavesystemet 5
Livet som slave 6
Slavernes rettigheder 8
The Longest Memory 11
Forskellige skildringer 12
Bogen som historisk kilde 16
Konklusion 18

Uddrag

Indledning
Slaveriet er et kapitel i verdenshistorien, som vi ikke kan komme udenom. Helt tilbage i antikkens Grækenland og i Romerriget var slaver en naturlig del af hverdagen. England var de første til fuldstændig at forbyde slaveriet i 1833 og efterfølgende fulgte flere lande deres eksempel, f.eks. Danmark og Frankrig i 1848. Hermed skete ophørelsen af slaveriet i Europa. Men i USA var historien en anden. Her blev det først forbudt ved lov i 1863, efter borgerkrigen, og hermed blev de det sidste land, til at give afkald på slaveriet. Mens resten af verden havde konkluderet det umenneskelige ved slaveri, fortsatte det i USA's sydstater. Men hvilke vilkår måtte slaverne leve under, og hvilke rettigheder måtte de leve uden? Hvordan bliver de skildret? Og hvorfor er der så stor mangel på kildemateriale, på netop dette område? Dette vil blive diskuteret i følgende opgave, hvor en analyserende gennemgang af slavesystemet vil kunne give en forståelse overfor hvordan dette hang sammen. I det følgende vil de økonomiske grunde til at bevare slaveriet, blive undersøgt vha. en kort redegørelse for den økonomiske udvikling fra ca. 1800-1860, med særlig fokus på sydstaternes økonomi. Herefter vil opgaven fokusere på selve slavesystemet, hvilket gøres gennem analyser af datidige og nutidige kilder, heriblandt Fred d'Aguiars roman ”The Longest Memory”, som vil blive analyseret med fokus på dens skildring og slavernes vilkår. Slutteligt vil der indgå en kort diskussion af, om hvorvidt den skønlitterære fortælling kan bruges som kilde i forhold til emnet.

Den økonomiske udvikling – særligt i sydstaterne
I løbet af perioden 1800-1860, var Amerikas økonomi generelt præget af fremgang . I 1820'erne begyndte industrien at opblomstre i de nordlige stater , mens man i sydstaterne foretrak at koncentrere sig om landbruget, særligt bomuldsproduktionen, som oplevede kraftig vækst i denne periode . Dette skyldtes bl.a. at Eli Whitneys ”the cotton gin” kom til i denne periode. Denne maskine gjorde en ellers besværlig proces under høsten af bomuld, langt mere hurtig, da det der før skulle udføres i hånden, nu blev gjort maskinelt. Denne maskine var hermed også medskyldig i en... Køb adgang for at læse mere

SRP: Slavesystemet i USA i 1800-tallet i Engelsk og Historie

[3]
Bedømmelser
 • 28-10-2015
  ækoiuytfdrfcghvbjhnkmlæ,ø.på+o09i8u7yt6rdf
 • 09-12-2011
  Rigtig god opgave! Især inddragelse af kildekritik af romanen.
 • 30-09-2015
  ............................