SRP om Gravitationskonstanten i Matematik A og Fysik B

 • STX 3.g
 • SRP (Fysik B, Matematik A)
 • 10
 • 28
 • 5309
 • PDF

SRP om Gravitationskonstanten i Matematik A og Fysik B

SRP'ens overordnede emne er mekanik, med gravitation og planetbaner som fokuspunkt, og opgaven er skrevet i Fysik B og Matematik A. I opgaven giver jeg en redegørelse af Newtons bevis for gravitationsloven, som leder ud i en gennemgang af Johannes Keplers love.

Herefter gennemgås teorien for beskrivelse af planetbaner ud fra keglesnit og matematikken bag ellipser.

Eksperimentelt foretager jeg en bestemmelse af gravitationskonstanten G ved forsøg (Cavendish's forsøg), og dette område indeholder både forsøgsbeskrivelse, fremgangsmåde, data, teori, måleusikkerhed, fejlkilder, vurdering og konklusion.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Gravitationsloven 4
Newtons bevis 6
Forsøg – bestemmelse af gravitationskonstanten 10
Forsøgsbeskrivelse 10
Fremgangsmåde 11
Data 12
Teori og bestemmelse af gravitationskonstanten 14
Torsionssvingninger, svingningsperiode og inerti 16
Måleusikkerhed og fejlkilder 18
Vurdering og konklusion 19
Planet og satellitbaner 20
Johannes Keplers love 22
Keglesnit og ellipser 23
Konklusion 26
Litteraturliste 27
Litteratur 27
Websider 27
PDF-filer 27
Bilag 28
Bilag 1 28

Uddrag

"Indledning

Gravitation og kræfter i universet fik med Newton, Kepler og den klassiske fysik åbnet for et gennembrud af nye muligheder inden for beregning af bevægelse og planetbaner i rummet.

Det blev nu muligt at bestemme legemers indbyrdes tiltrækningskraft på hinanden ved brug af gravitationsloven, som igen gjorde det muligt at beregne både forrige og fremtidige placeringer af legemerne forholdsvist præcist.

Beregninger af mere komplicerede systemer kræver dog i de fleste tilfælde en enorm regnekapacitet, og derfor er potentialet i dem først blevet relevant efter computerens opfindelse. I denne projektrapport vil der blive set nærmere på gravitationsloven og de teoretiske tanker bag den.

Her indgår forklaring af gravitationskonstanten G, og af hvordan man forsøgsmæssigt kan bestemme denne – hvilket også er gjort ved et forsøg i praksis. Endeligt vil det blive gennemgået, hvordan planetbaner kan beskrives ud fra forskellige matematiske modeller og metoder.

Hyppigt gennem rapporten vil det såkaldte to-legeme problem, det vil sige beskrivelsen af to legemers påvirkning af hinanden blive taget op som eksempel. Til slut vil der kort være en sammenfatning af forsøgsresultater, teori og praksis i form af en konklusion."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Gravitationskonstanten i Matematik A og Fysik B

[10]
Bedømmelser
 • 16-11-2011
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Fin opgave, der er godt opstillet og flot gennemarbejdet og den er brugbar til inspiration.
 • 13-04-2012
  Fin opgave til forståelse af gravitationsloven og planeternes bevægelser.
 • 10-12-2013
  Ganske udemærket rapport ! :D
 • 19-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  klxvnuæisbruw9eubrq9euo9queoøbqpe