SRP om Farvestoffer i Fødevarer i Kemi A og Matematik A

 • STX 3.g
 • SRP (Kemi A, Matematik A)
 • 10
 • 31
 • 6163
 • PDF

SRP om Farvestoffer i Fødevarer i Kemi A og Matematik A

SRP om Løsning af lineære ligningssystemer og Farvestoffer i Fødevarer, skrevet i fagene Kemi A og Matematik A.

I opgaven gives en redegørelse for organiske forbindelser og grundlæggende teori om fødevarer og farvestoffer, samt konjugerede dobbeltbindinger og kromofore grupper.

Herefter udleder jeg løsninger til lineære ligningssystemer, og til sidst diskuteres anvendelsen af farvestoffer i fødevarer, med udgangspunkt i tidligere fundet viden om emnet.

Opgaveformulering

Redegør for de organiske forbindelser, der kan anvendes som farvestoffer i fødevarer, og forklar hvad i strukturen, der gør, at de er farvede. Herunder skal du forklare om konjugerede dobbeltbindinger og chromophore grupper.

Redegør for mindst to metoder til løsning af to ligninger med to ubekendte. Vis ved hjælp at et eksempel (efter eget valg), hvorledes man kan løse et ikke-homogent lineært ligningssystem med tre ubekendte ved at benytte Gauss-Jordan eliminationsmetoden. (Matematik)

Optag absorptionsspektre for udvalgte levnedsmiddelfarver og bestem såvel kvalitativt som kvantitativt indholdet af farvestoffer i en udvalgt læskedrik med mere end eet farvestof. Du skal benytte såvel tyndtlagschromatografi som spektrofotometri.

Forklar hvor man kan finde data om farvestofferne.

Diskuter anvendelsen af farvestoffer i levnedsmidler i lyset af din kemiske viden, mærkning af stofferne, som den lovgivning, der findes inden for området levnedsmiddelfarver.
Inddrag vedlagte bilag.

Bilag:
http://www.forbrugerraadet.dk/nyheder-alle/nyhed099/

Indlæg angående azofarvestoffer i slik.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Forside 1
Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Problemformulering 4
Indledning 5
Historie 6
Hvad er farvestoffer? 7
Flere ligninger med flere ubekendte 9
Tyndtlagschromatografi 13
Spektrofotometri 16
Farvestoffer i det danske samfund 19
Konklusion 22
Litteraturliste 23
Bilag 24

Uddrag

"Indledning:
Går man ude en dag, hvor det lige har regnet, og hvor der stadig er vanddråber i luften, kan man være heldig at se en regnbue med farverne rød, gul, grøn, blå og violet.

Det er sollyset der rammer vanddråberne i luften, hvor efter lyset reflekterer tilbage med forskellige bølgelængder, hvilket vil sige forskellige farver. Lige meget hvor man kigger hen er der farver, vi lever i en farvet verden, hvor vi sågar tilsætter farvestoffer til vores mad for at få det til at se mere delikat ud, men faktisk er det farlige farvestoffer, der har negativ virkning på vores børn.

Opgaven går ud på at finde de kvalitative samt det kvantitative indhold af farvestoffer i en rød sodavand fra Frem, samt at oplyse om, hvor man som forbruger kan få råd og vejledning omkring de farvestoffer, der bliver anvendt i vores levnedsmidler.

Der udover består opgaven af oplysninger omkring mærkning og lovgivning på området. I opgaven arbejdes der kun med farvestofferne, der er i den røde sodavand.

I kemidelen er der anvendt den naturvidenskabelige metode med eksperimentelt arbejde til at vise indholdet af farvestoffer i sodavand. I matematikdelen er der anvendt eksempler til at bevise, at en algebraisk løsningsmetode er sand.

Opgaven er bygget systematisk op med en redegørelse af, hvad farvestoffer kemisk set er, dernæst er der en teoretisk matematisk del, der ligger til grund for det følgende eksperimentelle arbejde, hvor der arbejdes med to ligninger med to ubekendte. Til slut er der en samfundsmæssig perspektivering af emnet farvestoffer i fødevarer.

Efter opgavens konklusion er der en alfabetisk litteraturliste over den anvendte litteratur, samt en liste over besøgte internetadresser, som er blevet anvendt i opgaven eller som der refereres til. Til slut er der 5 bilag, som der løbende igennem opgaven refereres til."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Farvestoffer i Fødevarer i Kemi A og Matematik A

[10]
Bedømmelser
 • 06-12-2014
  Jeg synes, at alt var meget godt, selvom jeg ikke skulle bruge nogle af tingene. Det bedste inspiration var for mig indledning og historie samt afsnittet spektrofotometri. Der er ikke rigtig nogle mangler i opgaven. Jeg kan se, at opgaven er fra 2008, så jeg kan se, at opsætning af nogle ting har ændret sig i forhold til hvad vi skal nu, men ellers er alt fint. :-)
 • 16-02-2011
  God opgave hvad angår eksempler, dog tror jeg man skal passe godt og grundigt på, fordi en SRP også skal indeholde beviser, og egen forklaring, hvilket jeg synes mangler i denne opgave. Men god inspiration ja.
 • 09-03-2014
  det er en opgave, som man kan få inspiration af
 • 07-02-2011
  Super opgave, med gode formuleringer og forklaringer.