SRP om genmodificering af planter i Bioteknologi og Matematik

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Bioteknologi A)
 • 12
 • 32
 • 8854
 • PDF

SRP om genmodificering af planter i Bioteknologi og Matematik

SRP over forskellige naturstoffer og enzymer i planter, samt en matematisk model for opformering af DNA. Derudover indeholder opgaven også et afsnit med GMO, genoverførsel og gendetektion samt en diskussion over de forskellige aspekter ved gentransformation - Opgaven er skrevet i Bioteknologi A og Matematik A.

Elevens kommentar

Jeg har opdaget nogle små sproglige fejl, men indholdet i opgaven fejler intet.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Hvad er et naturstof? 5
Antioxidanter og forsvarsstoffer 5
Antioxidanters og forsvarsstoffers opbygning 5
Antioxidanter 5
Forsvarsstoffer 7
Stoffernes virkemåde 9
Antioxidanter 9
Forsvarsstoffer 12
Stoffernes betydning for planten 12
Overførsel af gener mellem planter 13
Detektion af nye gener 15
Detektion af gener 15
Måling af geners aktivitet 17
Modeller for DNA-opformering i PCR-forsøg 19
Standartkurve 22
Afvigelser - residualværdier 22
Perspektiverne i overførsel af gener 23
Diskussion 23
Vurdering 26
Konklusion 27
Bilag 28
Litteraturliste 30

Uddrag

"Indledning:
Igennem mange år har man udnyttet planternes egenskaber og uden at vide det, har man udnyttet de naturstoffer, som planterne indeholder til f.eks. medicin og gift. I dag ved man dog langt mere om planterne og de mekanismer, der ligger bag disse vigtige stoffer.

Naturstofferne har både gavnlige og skadelige effekter, og gennem de seneste årtier er forskerne begynd at få en bedre forståelse for, hvilken rolle naturstofferne spiller for planten. Antioxidanter og forsvarsstoffer er to grupper af stoffer, der er essentielle for planten.

Uden disse ville planten ikke have en chance for at klare sig. Men hvorfor er det, at disse to grupper af stoffer er så vigtige for planten? Hvordan kan det være, at man kan ændre på, hvor stort udtrykket af et bestemt naturstof i en plante er? Dette vil blive diskuteret i følgende opgave, hvor en bioteknologisk gennemgang tjener til forståelse af de mekanismer, der ligger til grund for nogle af plantens vigtigste naturstoffer.

I det følgende vil begrebet naturstoffer blive undersøgt ved hjælp af en grundig redegørelse for opbygningen og funktionerne af antioxidanter og forsvarsstoffer, hvorefter deres betydning for planten vil blive gennemgået.

Derefter vil opgaven beskrive, hvordan gener med nye egenskaber kan overføres til andre planter og derefter vise, hvordan man kan undersøge om det nye gen virker, og i hvor høj grad det bliver udtrykt. Efter dette opstilles matematiske modeller for udviklingen af mængden af DNA i et qPCR-forsøg, og der vil med udgangspunkt i det udførte forsøg, blive stillet modeller op for netop disse data.

Til slut vil der blive diskuteret, hvorvidt overførsel af gener imellem planter er godt eller dårligt, med en vurdering af perspektiverne af denne overførsel."... Køb adgang for at læse mere

SRP om genmodificering af planter i Bioteknologi og Matematik

[3]
Bedømmelser
 • 25-10-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  God opgave men dejligt hvis du kunne sætte problemformulering med :)
 • 03-10-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig flot opgave, måske med en smule sprog fejl
 • 05-06-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  super god opgave :) kun få enkelte fejl.

Materialer relateret til SRP om genmodificering af planter i Bioteknologi og Matematik.