SRP: Propaganda i tegnefilm under 2. verdenskrig

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • 10
  • 32
  • 12097
  • PDF

SRP: Propaganda i tegnefilm under 2. verdenskrig

SRP'ens formål var at formidle hvorledes Disney samarbejdede med den amerikanske regering under 2. Verdenskrig, og hvordan de brugte propaganda i gamle Disney tegnefilm til at give befolkningen patriotisme, og dermed retfærdiggøre krigen i Europa overfor befolkningen. Jeg skrev SRP i Engelsk A og Historie A.

Opgaveformulering

Redegør for begreberne propaganda og patriotisme og sæt dem i relation til ideologikampen under 2. verdenskrig.

Giv en analyse af Roosevelts tale Radio Address Delivered by President Roosevelt From Washington (1940) med henblik på formål, argumentation og retoriske virkemidler.

Find eksempler på propaganda og patriotisme i udvalgte kortfilm fra Disneys In the Front Lines (1943-1945). Andre kilder kan inddrages i analysen.

Sammenlign og diskuter kildernes tendens og deres brug af begreberne propaganda og patriotisme.

Perspektiver til begreberne propaganda og patriotisme i nutidige, amerikanske tegnefilm.

Lærers kommentar

Det hele er der: Metoderne, rød tråd, besvarelse af problemformuleringen, perfekt abstract, fodnoter osv.
Censor mente, at det var nogle gode pointer, men at man ikke kunne sætte det så firkantet op, som jeg havde gjort.

Studienets kommentar

Opgaven mangler et abstract, som der bør være i SRP.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Propaganda 2
Patriotisme 3
Ideologikampene 4
Disney i 1940'erne 5
F.D. Roosevelts radio tale, 1940 5
The Thrifty Little Pig, 1941 10
Der Fuehrer's Face, 1942 11
The Spirit of '43, 1943 14
Disneys propaganda og patriotisme 15
Kick Buttowski, 2011 17
Konklusion 20
Litteraturliste 22
Bilag 24

Uddrag

INDLEDNING:

Hvis nogen bad dig om at fortælle om propaganda, ville de fleste begynde at snakke om Hitler, jøder og masseudryddelser.

Hitler var dog ikke den eneste der brugte propaganda under 2. verdenskrig, og nogle, der bestemt var lige så slemme til det selv, var amerikanerne. Man fandt langsomt ud af, at man ikke bare kunne sidde og kigge på, men at man også selv blev nødt til at deltage i krigen.

Så hvordan får man lige overtalt sit land til at synes det er okay at gå i krig, når man som amerikansk borger hele tiden havde troet man slet ikke behøvede? Ja, det havde USA svar på: Man manipulerede med befolkningen ved at bruge propaganda i fx tegnefilm.

For at det skulle have en effekt, måtte man først bringe de patriotiske værdier frem i befolkningen. Tro det eller lad vær, men denne patriotisme kan stadig ses i dag.

PATRIOTISME

Begrebet patriotisme dækker hovedsageligt over begrebet fædrelandskærlighed. Hvis man er patriotisk vil man elske sit fædreland, og man vil mene at fædrelandet er det bedste land i verden. Indenfor nationalisme bruges patriotismen som et begreb.

Patriotisme kan forekomme i forskellige grader. Hvis man i mindre grad er patriotisk, kan man godt lide at bo i sit fædreland, men man vil formentlig ikke lade landets behov komme før sine egne.
Er man patriotisk i ekstrem grad, vil man sætte sine egne behov og egen interesse til side for det alment bedste. Dette kunne fx være at vælge en bestemt uddannelse fordi fædrelandet mangler borgere med denne uddannelse, i stedet for at tænke på hvilken uddannelse man selv synes er interessant... Køb adgang for at læse mere

SRP: Propaganda i tegnefilm under 2. verdenskrig

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.